Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Nieuw bestuurslid Rutger de Wit: ‘Veel jongere mensen vinden pensioen niet zo’n interessant onderwerp. Dat is onterecht’

Geplaatst op: 24-10-2022

Hoewel Rutger de Wit pas 31 jaar is, heeft hij al ruime ervaring opgebouwd op het gebied van pensioenen. Bovendien is hij oprecht geïnteresseerd in de maatschappelijke opdracht van pensioenfondsen. Vandaar dat Rutger zich in het voorjaar van 2022 kandidaat heeft gesteld voor de functie van bestuurslid bij Pensioenfonds Robeco. Met succes. ‘Ik hoop dat ik mensen kan motiveren om zich meer in hun pensioen te verdiepen. Dat is namelijk echt de moeite waard.’

 

‘Ik vind het leuk om puzzels op te lossen. Tijdens mijn vakantie in een puzzelboek, maar ook tijdens mijn werk’, aldus Rutger de Wit, woonachtig in Gilze. Vandaar dat hij na zijn studie econometrie aan de slag is gegaan bij Ortec Finance in Rotterdam. ‘Hier kreeg mijn interesse in pensioenen een belangrijke boost. Als consultant Pensioenen en Verzekeringen gebruikte ik samen met collega’s rekenmodellen waarmee we pensioenfondsen adviseerden over diverse pensioenvraagstukken. Welke beleggingen waren interessant? Welke invloed had de pensioenpremie op de ontwikkeling van de dekkingsgraad? En welke belangrijke keuzes kon of moest men maken op het gebied van indexatie? Als jong broekie mocht ik de uitkomsten van deze rekenmodellen aan pensioenfondsbesturen presenteren. Door de discussies die deze uitkomsten opriepen, raakte ik naast de methodiek steeds meer geïnteresseerd in de wijze waarop deze inzichten door pensioenfondsen gebruikt worden om hun maatschappelijke opdracht in te vullen.’

 

Focus op risicomanagement
Als Rutger in juli 2021 als product development manager bij Robeco aan de slag gaat, ziet hij al snel een kans om zelf een steentje bij te dragen aan deze maatschappelijke opdracht. ‘Ik hoorde dat het bestuur van Pensioenfonds Robeco op zoek was naar een nieuw lid met als aandachtsgebied Risicomanagement. Vanuit mijn achtergrond heb ik niet alleen affiniteit met dit thema, ik heb me er tijdens de master Risk Management for Financial Institutions ook verder in verdiept. Daarom besloot ik op de functie te solliciteren.’ Met succes, want Robeco draagt hem in mei 2022 voor als bestuurslid. Hij draait dus al een half jaar mee en zijn benoeming wordt eind dit jaar ter goedkeuring aan DNB voorgelegd. ‘Naast mijn ervaring en expertise speelde mijn leeftijd bij de voordracht ongetwijfeld ook een rol. Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatie. Vanuit die invalshoek wil ik mijn leeftijdsgenoten motiveren en stimuleren om zich meer in hun pensioen te verdiepen.’

 

‘Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatiegenoten’

 

Bewustzijn creëren
‘Het hoofddoel van een pensioenfonds is ervoor te zorgen dat de deelnemers na hun werkzame leven van een mooie oudedagsvoorziening kunnen genieten’, zo vertelt Rutger. ‘Daarnaast is het naar mijn mening ook een taak van een pensioenfonds om bewustzijn bij haar deelnemers te creëren over het belang van het pensioen. Het is nu eenmaal lastig om 40 jaar vooruit te denken. Sparen voor de nabije toekomst is voor veel mensen tastbaar, maar sparen voor hun pensioen vinden ze doorgaans minder interessant. En dat is onterecht. Via een pensioenfonds krijgen deelnemers een duwtje in de goede richting om op tijd een pensioen op te bouwen. Maar of dat pensioen uiteindelijk invulling kan geven aan iemands persoonlijke doelen, zal per persoon verschillen. Het is daarom van belang om je al tijdig in je pensioen te verdiepen.’

 

Vrijheid in beleggen
Rutger benadrukt dat zijn Robeco-collega’s verplicht deelnemen aan Pensioenfonds Robeco. ‘Aan de ene kant is dat goed, want hierdoor bouwen ze automatisch een oudedagsvoorziening op. Aan de andere kant kan die automatische deelname er ook voor zorgen dat mensen niet over hun pensioen nadenken. Gelukkig is een groot deel van mijn collega’s wel degelijk betrokken bij hun pensioen. Sterker nog, waar mogelijk gebruiken velen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun pensioenpremie wordt belegd. Als bestuur onderzoeken we hoe en in welke mate we keuzevrijheid kunnen faciliteren als het nieuwe pensioenstelsel wordt geïmplementeerd. Dit zal mede afhangen van onze sociale partners en de externe partijen die ons pensioen uitvoeren. Feit is en blijft dat we het belang van het pensioen zo tastbaar mogelijk moeten maken voor de deelnemers van Pensioenfonds Robeco. Als bestuurslid zie ik dat dan ook als een belangrijk doel voor de komende vier jaar.’

 

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert