Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Nieuw leden in het Verantwoordingsorgaan

Geplaatst op: 19-10-2020

Anne Zuidema treedt per 1 december 2020 toe tot het Verantwoordingsorgaan. Als nieuw lid namens de pensioengerechtigden volgt hij Joop Telder op, die het Verantwoordingsorgaan verlaat omdat het maximaal aantal zittingstermijnen is bereikt. Peter Reinders die al een eerste termijn als lid namens de pensioengerechtigden heeft vervuld, zal ook een tweede termijn zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan.

Naar aanleiding van de oproep voor kandidaatstelling door het pensioenfonds, hadden de heren Reinders en Zuidema zich als enige kandidaten gemeld. Omdat er evenveel kandidaten waren als vacatures, hoefden er geen verkiezingen te worden georganiseerd.

In verband met de uitdiensttreding bij Robeco van Robert Slange was er ook een vacature ontstaan in het Verantwoordingsorgaan voor een lid namens de werkgever. Nico Becx is per 8 oktober jl. door de werkgever als nieuw lid benoemd.

Het Verantwoordingsorgaan is nu weer op volle sterkte. Het bestuur wenst de twee nieuwe leden veel succes met de uitvoering van hun taken.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert