Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Nieuw op je pensioenoverzicht: 3 scenario’s

Geplaatst op: 01-10-2019

Vanaf Q4 2019 gaan we op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van jouw persoonlijke pensioensituatie laten zien als het mee- of juist tegenzit. Op  deze website kun je nu al zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco en eventuele andere pensioenuitvoerders, inclusief je AOW. Vanaf Q4 wordt ook weergegeven in welke richting je pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

voorbeeldweergave-eindresultaat-scenario-robeco


Wat als het mee- of tegenzit?
Centraal in de weergave blijft het bedrag dat je tot nu aan pensioen hebt opgebouwd. Vervolgens zie je het verwachte pensioen, als je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling, op basis van 3 scenario’s:

  • Het verwachte eindresultaat: Het pensioen waar je nu op uit lijkt te komen (midden bovenaan).
  • Positief scenario: Het bedrag waar je uit lijkt te komen als het economisch erg meezit (rechts).
  • Negatief scenario: Het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht (links)

 

Inflatie, indexatie en belasting meegenomen
Bij de berekening van drie mogelijke uitkomsten wordt rekening gehouden met inflatie; de verwachting dat prijzen van allerlei producten en diensten stijgen. Doordat ook de kans dat je pensioen verhoogd wordt (indexatie) wordt meegenomen, is je pensioen ‘waardevast’. Pensioenbedragen worden dus in reële termen gecommuniceerd. Op ’mijnpensioenoverzicht.nl’ worden ook de netto bedragen getoond, dus na aftrek van belastingen.


Ook op je UPO in 2020
Vanaf 2020 worden de drie scenario’s ook getoond op je Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), dat je jaarlijks van Pensioenfonds Robeco ontvangt. We laten dan voor de basisregeling en bruto UOP-regeling alleen de bruto bedragen zien omdat we als pensioenfonds geen zicht hebben in eventuele andere pensioenuitkeringen die je nog ontvangt.

 

Meer informatie

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert