"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten:

Jaarverslag 2019: hoe gezond is jouw pensioenfonds?

Hoe het is met de gezondheid van Pensioenfonds Robeco kan je vanaf nu beoordelen aan de hand van het jaarverslag van 2019. Hierin lees je onder andere over de financiële...

lees verder

Uniform Pensioenoverzicht 2020 komt eraan

Alle actieve deelnemers van ontvangen binnenkort hun jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO). Deze komt binnen op het digitale portaal. Heb je je nog niet geregistreerd met je DigiD? Doe dat dan...

lees verder

Beleidsdekkingsgraad ultimo april 2020: 112,7%

De beleidsdekkingsgraad van jouw pensioenfonds was op de laatste dag van april 2020 112,7%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden....

lees verder

Aanpassing beleggingen in de lifecycles van de DC-regelingen

Neem je deel aan de UOP en/of prepensioenregelingen van Robeco en heb je er niet voor gekozen om je pensioenkapitaal zelf te beleggen, dan verandert er voor jou wat in...

lees verder

Pensioenafkortingen nader verklaard

Teksten over jouw pensioen zijn soms lastig te lezen door het gebruik van afkortingen. Om je daar mee te helpen, vind je op deze website een overzichtelijke lijst met  betekenis...

lees verder

Coronavirus: update impact op het pensioenfonds

De impact van de uitbraak van het coronavirus is aanzienlijk. Wij kunnen ons voorstellen dat je  ook vragen hebt over jouw pensioen. We geven je daarom graag een update. In...

lees verder

Rein Godding: “ESG beleid van ons fonds is toekomstbestendig.”

De relevantie van verantwoord beleggen is toegenomen door de snel veranderende maatschappelijke context, aanpassingen in wet- en regelgeving en de toenemende aandacht van toezichthouders en toegenomen. Waar pensioenfondsen eerst de...

lees verder

Pensioenen worden met 1,23% verhoogd

Het bestuur heeft besloten om over 2019 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te indexeren met 1,23%. De verhoging gaat in per 1 februari...

lees verder

Betrokkenheidsbeleid Pensioenfonds Robeco

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een onderdeel van ons beleggingsbeleid. Vanuit de wet- en regelgeving die op ons als institutionele belegger van kracht is worden ook eisen gesteld aan de...

lees verder

Uniforme indexering voor deelnemers aan Pensioenfonds Robeco

De Ondernemingsraad en werkgever hebben onlangs een akkoord bereikt over een voorstel van Pensioenfonds Robeco om met ingang van 1 januari 2020 voor alle deelnemers aan de pensioenregeling over te...

lees verder

Overgang van administrateur DC-regeling

Afgelopen week heeft u misschien in de pers gelezen over het feit dat Robeco heeft besloten om de beleggingsadministratie van haar DC-product Flexioen per 1 januari 2020 over te dragen...

lees verder

Cadeaubonnen en status Nieuw Digitaal Portaal (NDP)

In februari hebben wij aangekondigd dat er 5 cadeaubonnen verloot zouden worden onder de deelnemers van het Robeco Pensioenfonds die gebruik zouden maken van het NDP. Om een cadeaubon te...

lees verder

Pension benefit abroad: what should you do?

If you accrued pension with Pensioenfonds Robeco, and you receive or will receive a pension benefit from us later while living abroad, then it’s important to know the following. Address...

lees verder

Nieuw op je pensioenoverzicht: 3 scenario’s

Vanaf Q4 2019 gaan we op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van jouw persoonlijke pensioensituatie laten zien als het mee- of juist tegenzit. Op  deze website kun je nu al zien hoeveel...

lees verder

Hoe zit het met jouw pensioen?

Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar geven we een inschatting van jouw persoonlijke pensioensituatie op mijnpensioenoverzicht.nl.

lees verder

Jaarverslag 2018 beschikbaar

In het jaarverslag van 2018 lees je over de financiële positie en de ontwikkelingen van het pensioenfonds. In termen van absoluut beleggingsrendement was 2018 geen goed jaar. De portefeuille behaalde...

lees verder

Verantwoordingsorgaan: medezeggenschap en verantwoording

In mei 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan en de opkomst van de verkiezing was goed (44%). Oskar Poiesz en Mart Postma...

lees verder

Interview met Tom Steenkamp, voorzitter Robeco Pensioenfonds

Deelnemers vinden het belangrijk geïnformeerd te worden over de kosten die het pensioenfonds maakt. Voorzitter Tom Steenkamp legt jou in een interview uit, hoe het bestuur kosten beheerst. Hoe kijkt...

lees verder

Inhaalindexatie

Het bestuur heeft dit jaar een inhaalindexatie toegekend. Deelnemers krijgen een extra verhoging op hun opgebouwde pensioen. De uitkering voor gepensioneerden is vanaf de pensioenbetaling in mei direct hoger. Goede...

lees verder

Good news!

We are investing in your future and have some positive news to share. You have received or will receive a letter (and brochure) with more detailed information about this. Below,...

lees verder

Wijzigingen in de regeling vanaf 1 januari

Zoals elk jaar is ook dit jaar de regeling vanaf 1 januari op een aantal punten aangepast. Er zijn twee belangrijke wijzigingen: het premiepercentage voor de basisregeling gaat omhoog en...

lees verder

Klaar voor de toekomst met het nieuwe digitale portaal

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Pensioenfonds Robeco heeft een nieuw digitaal portaal. En daar zijn we blij mee. We vinden het belangrijk dat we als pensioenfonds meegaan met...

lees verder

Nieuw digitaal portaal van Pensioenfonds Robeco

Pensioenfonds Robeco heeft een nieuw digitaal portaal met informatie over jouw pensioen. In het persoonlijk digitale portaal heb je optimaal inzicht in en invloed op je eigen financiële toekomst bij...

lees verder

Data pensioenuitkeringen 2019

De data waarop de pensioenuitkeringen worden uitbetaald zijn vastgelegd. Voor 2019 zijn dit, per maand, de volgende: Maand Datum Januari vrijdag 25 januari 2019 Februari maandag 25 februari 2019 Maart...

lees verder

Opbouwpercentage – wat houdt dat in?

1,738%. Dat is het opbouwpercentage voor alle Robecomedewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco. Dit geldt dus ook voor het pensioen dat jij straks gaat ontvangen. Maar...

lees verder

Waar moet je op letten bij waardeoverdracht?

Is Robeco niet jouw eerste werkgever? Heb je bij een ander pensioenfonds al pensioen opgebouwd? Dan kan je, onder voorwaarden, die pensioenrechten overdragen naar Pensioenfonds Robeco. Dit heet waardeoverdacht en...

lees verder

Klaar voor de toekomst

Als pensioenfonds zijn we dagelijks bezig met de toekomst. Vaak die van jou en jouw collega’s, maar de laatste tijd ook met die van onszelf. We gaan namelijk over van...

lees verder

Tom Steenkamp voorzitter pensioenfonds Robeco

Tom Steenkamp is de nieuwe voorzitter van pensioenfonds Robeco. Hij volgt Harry Horlings op die uit dienst is getreden bij de werkgever. Tom was reeds plaatsvervangend voorzitter. DNB heeft ingestemd...

lees verder

Hoe beoordeel je ons?

Deze week ontvangen alle (oud-)collega’s van Robeco een uitnodiging per mail of per post voor deelname aan ons deelnemersonderzoek. Het onderzoek gaat onder meer over het imago van het pensioenfonds,...

lees verder

De jaarlijkse UOP-keuze: statistieken en evaluatie

Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kon je ook dit jaar in april weer een keuze maken voor je UOP, je uitgebreide ouderdomspensioen. Meer dan 50% van je collega’s heeft dit...

lees verder

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert