"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten:

Good news!

We are investing in your future and have some positive news to share. You have received or will receive a letter (and brochure) with more detailed information about this. Below,...

lees verder

Wijzigingen in de regeling vanaf 1 januari

Zoals elk jaar is ook dit jaar de regeling vanaf 1 januari op een aantal punten aangepast. Er zijn twee belangrijke wijzigingen: het premiepercentage voor de basisregeling gaat omhoog en...

lees verder

Klaar voor de toekomst met het nieuwe digitale portaal

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Pensioenfonds Robeco heeft een nieuw digitaal portaal. En daar zijn we blij mee. We vinden het belangrijk dat we als pensioenfonds meegaan met...

lees verder

Nieuw digitaal portaal van Pensioenfonds Robeco

Pensioenfonds Robeco heeft een nieuw digitaal portaal met informatie over jouw pensioen. In het persoonlijk digitale portaal heb je optimaal inzicht in en invloed op je eigen financiële toekomst bij...

lees verder

Data pensioenuitkeringen 2019

De data waarop de pensioenuitkeringen worden uitbetaald zijn vastgelegd. Voor 2019 zijn dit, per maand, de volgende: Maand Datum Januari vrijdag 25 januari 2019 Februari maandag 25 februari 2019 Maart...

lees verder

Opbouwpercentage – wat houdt dat in?

1,738%. Dat is het opbouwpercentage voor alle Robecomedewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco. Dit geldt dus ook voor het pensioen dat jij straks gaat ontvangen. Maar...

lees verder

Waar moet je op letten bij waardeoverdracht?

Is Robeco niet jouw eerste werkgever? Heb je bij een ander pensioenfonds al pensioen opgebouwd? Dan kan je, onder voorwaarden, die pensioenrechten overdragen naar Pensioenfonds Robeco. Dit heet waardeoverdacht en...

lees verder

Klaar voor de toekomst

Als pensioenfonds zijn we dagelijks bezig met de toekomst. Vaak die van jou en jouw collega’s, maar de laatste tijd ook met die van onszelf. We gaan namelijk over van...

lees verder

Tom Steenkamp voorzitter pensioenfonds Robeco

Tom Steenkamp is de nieuwe voorzitter van pensioenfonds Robeco. Hij volgt Harry Horlings op die uit dienst is getreden bij de werkgever. Tom was reeds plaatsvervangend voorzitter. DNB heeft ingestemd...

lees verder

Hoe beoordeel je ons?

Deze week ontvangen alle (oud-)collega’s van Robeco een uitnodiging per mail of per post voor deelname aan ons deelnemersonderzoek. Het onderzoek gaat onder meer over het imago van het pensioenfonds,...

lees verder

De jaarlijkse UOP-keuze: statistieken en evaluatie

Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kon je ook dit jaar in april weer een keuze maken voor je UOP, je uitgebreide ouderdomspensioen. Meer dan 50% van je collega’s heeft dit...

lees verder

Wijzigingen in de pensioenregeling

Dit jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd in jouw pensioenregeling. Het gaat daarbij onder andere om de salarisgrenzen. Eerder bouwde je pensioen op in de middelloonregeling tot een bedrag van...

lees verder

Jaarverslag 2017 beschikbaar

In het jaarverslag van 2017 lees je over de financiële positie en de ontwikkelingen van het pensioenfonds. Het pensioenfonds behaalde afgelopen jaar een rendement van 4,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg in...

lees verder

Verhoging pensioenen 1 februari 2018

Indexatie voor actieve deelnemers Het bestuur heeft besloten om over 2017 (per 1 februari 2018) de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers (medewerkers van Robeco) met 0,75% te verhogen....

lees verder

Grens bruto pensioenopbouw verhoogd

Vanaf 1 januari 2018 wordt de wettelijke grens verhoogd tot waarover je bruto pensioen (via UOP/Flexioen) kunt opbouwen. Van € 103.317 naar € 105.075. Daarboven kun je pensioen opbouwen via...

lees verder

Doorgeven netto pensioen betaalde premies aan Belastingdienst

Neem je deel aan de netto pensioenregeling van ons pensioenfonds? Dan geven wij de voor jouw netto pensioen betaalde premies aan de Belastingdienst door. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Daar...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo november 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo november 2017 128%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Data pensioenuitkeringen 2018

De data waarop de pensioenuitkeringen worden uitbetaald zijn vastgelegd. Voor 2018 zijn dit, per maand, de volgende: Januari   donderdag 25 januari 2018 Februari   vrijdag 23 februari 2018 Maart...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo oktober 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo oktober 2017 126%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Nieuw: jouw pensioenkapitaal doorbeleggen na je pensioendatum

Sinds 1 september 2016 is er de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet maakt het mogelijk om de pensioenpremie uit je bruto en netto excedentregelingen door te beleggen na je pensioendatum....

lees verder

Opbouwpercentage pensioen lager

Vanaf 1 januari 2018 is het opbouwpercentage in de pensioenregeling lager: het gaat van 1,875% naar 1,738%. Dit geldt voor alle medewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo september 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo september 2017 125%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo augustus 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2017 123%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo juli 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo juli 2017 122%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo juni 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo juni 2017 120%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Je ontvangt dit weekend jouw UPO netto premieregeling

Kun jij deelnemen aan de netto pensioenregeling? Dan ontvang je dit weekend van ons jouw UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Deze is aanvullend op de UPO’s die je in mei van ons...

lees verder

Het jaarverslag 2016 is beschikbaar

In 2016 hebben we voor onze deelnemers de inflatie kunnen compenseren over de opgebouwde pensioenen. De beleidsdekkingsgraad, als graadmeter van de financiële situatie van ons pensioenfonds, is gedaald naar 113%...

lees verder

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1 april 2017

Per 1 april is jouw pensioenregeling op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de salarisgrenzen. Eerder bouwde je pensioen op in de middelloonregeling tot een bedrag van €...

lees verder

Dekkingsgraad ultimo april 2017

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo april 2017 117%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op...

lees verder

Binnenkort krijg je wat van ons

Volgende week ontvang je van ons jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat er gebeurt als je arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Een belangrijk document...

lees verder

© 2019 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert