Logo

"Pensioenfonds Robeco deed een deelnemersonderzoek."

Risico Preferentie Onderzoek (RPO)

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Er komt hiervoor een nieuwe wet, de Wet Toekomst Pensioenen. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland vanaf uiterlijk 1 januari 2028 eruit gaan zien. Ook de pensioenregeling bij Robeco verandert. Zowel werkgever, als de vakbonden en het pensioenfonds zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe afspraken.

 

Pensioenfonds Robeco deed een deelnemersonderzoek. De input van de deelnemers helpt het pensioenfonds om de pensioenregeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en voorkeuren van de deelnemers. Op deze pagina geven wij een overzicht van belangrijke aspecten van het deelnemersonderzoek en enkele FAQ’s.

 

Het pensioenfonds wil dat (het beleid van) de nieuwe pensioenregeling zo goed mogelijk aansluit op de wensen en voorkeuren van alle betrokkenen bij de pensioenregeling: de werknemers, de voormalig werknemers en de gepensioneerden. Daarom wordt er een deelnemersonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke partij. De uitkomsten van dit onderzoek helpen het pensioenfonds om afspraken te maken over de toekomstige pensioenregeling.

Alle deelnemers ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dit zijn:

  • werknemers die nu in dienst zijn bij Robeco en pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco;
  • voormalig werknemers die in het verleden bij Robeco hebben gewerkt, en van wie het pensioen nog bij Pensioenfonds Robeco staat;
  • gepensioneerde werknemers, die in het verleden bij Robeco hebben gewerkt en nu een uitkering ontvangen van Pensioenfonds Robeco;
  • werknemers die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen;
  • nabestaanden die een nabestaandenpensioen ontvangen.

Pensioenfonds Robeco wilde het onderzoek graag zorgvuldig uitvoeren. Alleen dan kunnen we ook echt conclusies trekken uit de uitkomsten van het onderzoek. Daarom hebben we een onafhankelijk bureau opdracht gegeven om het onderzoek voor ons uit te voeren. Na een zorgvuldig selectieproces hebben we voor onderzoeksbureau Montae & Partners gekozen.

Voor dit onderzoek ontvangt Montae & Partners geen persoonsgegevens van jou. Montae & Partners ontvangt alleen de informatie die je invult in dit onderzoek. De informatie die je invult, behandelt Montae & Partners strikt vertrouwelijk. Jouw gegevens worden niet aan derden gegeven of voor commerciële doeleinden gebruikt.

Montae & Partners voegt jouw antwoorden samen met de antwoorden van andere deelnemers. Alle antwoorden komen anoniem in een rapport dat aan het pensioenfonds wordt gegeven. Het enige doel hiervan is om de resultaten van het onderzoek met hen te delen. Op het verwerken van de door jou ingevulde informatie door Montae & Partners, is een privacyverklaring van toepassing. Een link naar deze privacyverklaring is in de vragenlijst opgenomen.

Met deze gegevens kan het onderzoeksbureau voor haar analyses uit de resultaten selecties maken op basis van leeftijd of een inschatting maken hoe lang deelnemers(groepen) nog hebben voordat zij met pensioen gaan. Ook worden deze gegevens gebruikt om je vragen en voorbeelden te geven die bij jouw situatie passen als je de vragenlijst invult. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Het onderzoek heeft verschillende doelen:

  • Erachter komen welke risico’s onze deelnemers(groepen) willen én kunnen nemen voor hun pensioen. We noemen dit de risicopreferentie van de deelnemers. Dit wordt verplicht in het nieuwe pensioenstelsel.
  • Uitvragen van enkele wensen en voorkeuren van alle deelnemers die belangrijk zijn bij het verder invullen van de pensioenregeling. Deze gebruiken wij bij het maken van de nieuwe afspraken en om de nieuwe pensioenregeling uit te voeren.
  • Communicatie. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en een nieuwe pensioenregeling is een grote stap. En dat heeft gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt. Maar misschien ook voor iedereen die al met pensioen is. We staan nu aan de vooravond van deze veranderingen. Dit deelnemersonderzoek is een van de eerste stappen waarmee we de deelnemers meer laten weten over de overgang naar het nieuwe stelsel. Het pensioenfonds hoopt dat dat helpt om (meer) te (gaan) begrijpen wat er gaat veranderen.

Goed om te weten: Het deelnemersonderzoek is niet bedoeld als persoonlijk pensioenadvies. Het onderzoek is alleen bedoeld om het pensioenfonds inzicht te geven in de risicovoorkeuren, wensen en andere voorkeuren van de deelnemers.

Het deelnemersonderzoek startte 15 mei. De deelnemers konden tot uiterlijk 31 mei de vragenlijst invullen.

We verwachten medio juli de belangrijkste resultaten te hebben. We zullen ze daarna met jullie kunnen delen.

Sociale partners (werkgever en vakbonden) maken afspraken over de pensioenregeling. Het pensioenfonds voert de regeling uit. Om de regeling goed uit te voeren is op diverse aspecten beleid nodig, denk bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid. Dit beleid wil het pensioenfonds afstemmen op de wensen en voorkeuren van deelnemers.

Door het invullen van deze vragenlijst, kan de deelnemer dus rechtstreeks input geven aan het pensioenfonds. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat het pensioenfonds krijgt van de wensen van de verschillende doelgroepen.

Voor inhoudelijke vragen over het deelnemersonderzoek kun je terecht bij het pensioenfonds via het contactformulier.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert