Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Opbouwpercentage – wat houdt dat in?

Geplaatst op: 23-10-2018

1,621%. Dat is het opbouwpercentage voor alle Robecomedewerkers die op dit moment pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco. Dit geldt dus ook voor het pensioen dat jij straks gaat ontvangen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Ieder jaar dat je werkt, bouw je een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt af van jouw salaris, hoelang je werkt en van het opbouwpercentage. Je bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. Dit is je bruto salaris (inclusief vakantiegeld) minus een bedrag waarover jij geen pensioen opbouwt omdat je AOW krijgt. Dat bedrag noemen we franchise. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag waarmee ieder jaar jouw opgebouwde pensioenrechten groeit.

Rekenvoorbeeld
Pensioengevend salaris € 53.500
Franchise € 16.322 (2023)
Pensioengrondslag € 37.178

De pensioenaangroei in dit jaar bedraagt 1,621%%. Dat is dus (1,621%% * € 40.000 =) € 602,66. Dit is dan het in één jaar opgebouwde bruto pensioen dat je vanaf je 67e jaarlijks ontvangt. Stel dat je 25 jaar bij Robeco werkt, ieder jaar hetzelfde verdient en het opbouwpercentage en de franchise niet wijzigen, dan ontvang je vanaf je 67e van Pensioenfonds Robeco een levenslang ouderdomspensioen van € 15.066 per jaar (25 x € 602,66). Daarnaast ontvang je een AOW-uitkering, mogelijk pensioenen van andere werkgevers en geld uit lijfrentes als je die hebt afgesloten.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert