Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Pensioenen worden met 1,23% verhoogd

Geplaatst op: 10-02-2020

Het bestuur heeft besloten om over 2019 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te indexeren met 1,23%. De verhoging gaat in per 1 februari 2020. Op basis van het indexatiebeleid van Pensioenfonds Robeco was het niet mogelijk een volledige indexatie toe te kennen. De gemiddelde prijsstijging over 2019 was 2,60%.

Indexatiebeleid
Volgens het indexatiebeleid van Pensioenfonds Robeco mag een indexatie worden toegekend als dit toekomstbestendig kan worden gedaan. Dat betekent dat de huidige beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn, alsof de jaarlijkse indexatie ieder komend jaar zou worden uitgekeerd. Ieder jaar wordt berekend wat de minimaal benodigde dekkingsgraad is om volledig te kunnen indexeren. De minimaal benodigde dekkingsgraad om volledig te kunnen indexeren was eind 2019 hoger dan de aanwezige beleidsdekkingsgraad en daarom heeft het bestuur niet volledig kunnen indexeren dit jaar.

Ambitie
De ambitie van het pensioenfondsbestuur is om de pensioenen zoveel mogelijk waardevast te houden. Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een ambitie. Of je pensioen de komende jaren geïndexeerd zal worden is niet zeker, omdat dit afhankelijk is van de financiële positie van het pensioenfonds.

Wijziging per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari wordt het indexeringscijfer voor actieve deelnemers voortaan ook gebaseerd op de consumentenprijsindex. Dat betekent dat deze maatstaf niet langer is gebaseerd op de ‘algemene loonronde’, maar op het ‘inflatiecijfer’. De maatstaf voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was al de consumentenprijsindex, dus voor hen verandert er niets

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert