Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Pensioenfonds uit herstel

Geplaatst op: 03-09-2021

Op basis van de financiële situatie aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 is het pensioenfonds weer uit herstel. De gunstige ontwikkeling op de financiële markten is hiervan de voornaamste oorzaak.

Pensioenfonds Robeco heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een herstelplan moeten indienen bij DNB. De beleidsdekkingsgraad op basis van de ultimate forward rate was volgens de wettelijke normen net iets te laag. (zie ook: Herstelplan ingediend bij DNB).

Dat het pensioenfonds uit herstel is heeft geen directe consequenties. Wel geeft de huidige hogere beleidsdekkingsgraad op RTS een positieve verwachting over het (deels) kunnen toekennen van een indexatie per 1 februari 2022. We moeten de hogere dekkingsgraad dan wel de komende maanden handhaven. Daarbij blijft de afhankelijkheid van de onzekere financiële markten. Het weer uit herstel zijn is geen reden voor het bestuur om het huidige beleggingsbeleid aan te passen.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert