Logo

Privacyverklaring

Pensioenfonds Robeco (hierna het Pensioenfonds) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het Pensioenfonds hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Pensioenfonds zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer de verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, het gebruik van cookies door het Pensioenfonds en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen ons daartoe verplichten. Daarom raadt het Pensioenfonds u aan regelmatig de privacyverklaring op deze pagina te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De datum van de meest recente versie is opgenomen onder deze Privacyverklaring.


De persoonsgegevens die wij verwerken als u een bezoeker van deze website van het Pensioenfonds bent
Op deze site kunt u verreweg de meeste functies gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Het grootste gedeelte van de site bezoekt u dus anoniem.

In een klein aantal gevallen is het verzamelen van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor (e-mail) alerts of een e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt om op uw verzoek te kunnen reageren. Uw persoonlijke gegevens worden slechts dan verzameld, wanneer u wordt verzocht uw naam, e-mailadres of andere direct naar u herleidbare gegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de dienstverlening van het Pensioenfonds aan u te verbeteren en u te voorzien van de informatie die u nodig hebt. Wij hebben maatregelen genomen om te garanderen dat uw gegevens veilig worden verwerkt.

Om u van informatie te kunnen voorzien, heeft de website van het Pensioenfonds gegevens nodig. Zo wordt uw IP-adres gebruikt om te lokaliseren waar de informatie naar toe moet. Een IP-adres wordt niet geassocieerd met een persoon, maar met de plek waarvandaan het internet wordt bezocht. Raadpleegt u internet vanaf uw werk, dan is dat het IP-adres van uw bedrijf. Maakt u gebruik van uw computer thuis, dan wordt doorgaans uw internetprovider doorgegeven.
Naast uw IP-adres worden nog een aantal andere gegevens geregistreerd, zoals het soort verbinding, de browser waar u gebruik van maakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina’s die u via de website hebt bezocht. Deze gegevens worden door het Pensioenfonds verzameld en slechts gebruikt om de informatie op de website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Door het registreren van de meest bezochte pagina’s, kan het Pensioenfonds het navigatiemenu aanpassen aan uw behoefte. De informatie kan ook worden gebruikt bij het opsporen van eventuele (technische) problemen.


De persoonsgegevens die wij verwerken als u een deelnemer van het Pensioenfonds bent
Als u een deelnemer bent van het Pensioenfonds, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw deelnemerschap aan het pensioenfonds en ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om de identiteit vast te stellen van onze relaties, en onze fiscale verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer: uw naam, geslacht, postadres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en Burger Service Nummer.

In opdracht van het Pensioenfonds verwerken andere dienstverleners persoonsgegevens namens ons. Het Pensioenfonds heeft afspraken met deze dienstverleners die de gegevens verwerken. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe deze dienstverleners de werkzaamheden voor het Pensioenfonds moeten uitvoeren. De afspraken staan in de verschillende verwerkersovereenkomsten die met deze afzonderlijke dienstverleners zijn afgesloten. Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan andere dan deze dienstverleners zonder uw toestemming, tenzij de wet ons dit verplicht te doen; of aan een overheidsinstantie of een private partij in verband met een rechtszaak, een gerechtelijke uitspraak, een onderzoek of een soortgelijke procedure.


Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan vermeld.

Onder bepaalde voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd, kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan derden (bijvoorbeeld het Europees Bureau voor fraudebestrijding, of nationale of internationale toezichthouders) indien dit noodzakelijk is voor en in verhouding staat tot gespecificeerde en wettelijke doeleinden.


Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit uw pensioen.


Uw rechten
U hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen (wij hebben de plicht deze aan u te verstrekken), deze gegevens te corrigeren als u vindt dat ze niet compleet of correct zijn, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en ze te laten verwijderen (indien dit mogelijk is gezien de wettelijke verplichtingen).


Cookies of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken die uw surfgedrag bijhouden.

Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de browser die u gebruikt, zie hiertoe de toelichting die achter deze privacy statement is opgenomen.


Met wie kunt u contact opnemen?
Als u vragen hebt over bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met het Pensioenfonds:

Als u een bezwaar heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: 070-8888 500

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.


Hoe past u de instellingen van uw internetbrowser aan om cookies te verwijderen?
Hieronder leest u hoe u cookies kunt verwijderen voor verschillende internetbrowsers. Kies uw internetbrowser en volg de stappen.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert