Logo

"Bovenop de basisregeling kennen we ook een aanvullende regeling"

Robeco Pensioenen

Aanvullende regelingen

Naast de basisregeling kent het Robeco Pensioenfonds ook een aanvullende regeling. Dit is een individueel beschikbarepremieregeling, waarmee je een kapitaal opbouwt om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco of bij een andere pensioenuitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto  beschikbarepremieregeling.

De individuele beschikbarepremieregeling, ook wel defined contribution (DC) genoemd, is een excedentregeling. Deze komt dus bovenop de basisregeling. Er is vanaf 1 april 2024 alleen nog een bruto DC-regeling. Over het salarisdeel boven schaal 100 (2024: € 87.302) kun  je een pensioenkapitaal opbouwen in de bruto DC-regeling. Ligt je salaris boven € 137.800 (2024), dan krijg je de premie voor dat deel vanaf 1 april 2024 uitbetaald als salaris.

De werkgever stelt voor deze regelingen premie beschikbaar. Jij bepaalt zelf volgens welke lifecycle de premie wordt belegd. Je kunt er ook voor kiezen deze premies uit te laten betalen als salaris. Je bouwt in dat geval dus geen pensioen op boven schaal 100 (2024: € 87.302) maar je blijft wel verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd.

 

Bruto aanvullende regeling

Over je pensioengevend salaris boven schaal 100 (2024: € 87.302) tot de wettelijke grens van € 137.800 (2024), kun je pensioenkapitaal opbouwen in de bruto aanvullende regeling. Deelnemers die vóór 2015 in dienst getreden zijn bij de werkgever hebben recht op compensatieregelingen. De werkgever stelt één of meerdere premies beschikbaar voor je bruto aanvullende regeling.

 

Netto aanvullende regeling

Ligt je pensioengevend salaris boven de wettelijke grens van € 137.800 (2024), dan kun je over het deel boven die grens vanaf 1 april 2024 geen pensioenkapitaal meer opbouwen in de netto aanvullende regeling. De werkgever is met deze regeling gestopt en het pensioenfonds bereidt een collectieve waardeoverdracht voor van het opgebouwde netto pensioenkapitaal naar A.S.R. Je bent vanaf 1 april 2024 nog steeds verzekerd voor netto nabestaandenpensioen alleen niet meer via het pensioenfonds. De werkgever heeft deze verzekering per die datum ondergebracht bij A.S.R.

 

ABN AMRO Pension Services

De aanvullende DC-regelingen worden voor  het pensioenfonds nog uitgevoerd door ABN AMRO Pension Services. Op het deelnemersportaal van ABN AMRO Pension Services kun je zien aan welke regelingen je meedoet en eventuele keuzes doorgeven. AMRO Pension Services gaat echter met haar dienstverlening stoppen. Over wat dat voor jou als deelnemer betekent ontvang je persoonlijk informatie.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert