Logo

"Meer specifieke informatie kunt u vinden in het pensioenreglement"

Prepensioenregeling

Mogelijk heeft u een prepensioenregling bij Pensioenfonds Robeco.  Deze regeling is een beschikbarepremieregeling, In het verleden heeft u door middel van premies een prepensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal is belegd.

U kunt deze regeling terugvinden door in te loggen op uw UOP-rekening via mijnportaal.abnamropensionservices.nl

Standaard wordt dit prepensioenkapitaal omgezet in een tijdelijk ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt tussen 63-jarige en 65-jarige leeftijd. Een half jaar voor 63-jarige leeftijd krijgt u een brief met toelichting over uw prepensioenregeling.

Voordat de eerste uitkering van prepensioen is ingegaan, heeft u de vrijheid om af te wijken van deze standaard door:

  • De uitkering aan te laten sluiten op uw AOW-leeftijd
  • De uitkering uit te smeren over maximaal 5 jaar voor uw AOW-leeftijd
  • Het prepensioenkapitaal toe te voegen aan het levenslange ouderdomspensioen en daaraan gekoppeld partnerpensioen dat u opgebouwd heeft bij Pensioenfonds Robeco

Wilt u de ingangsdatum van uw prepensioen uitstellen tot na 63-jarige leeftijd, dan is dat om fiscale redenen alleen mogelijk als u werkzaam blijft tot de uitgestelde ingangsdatum van uw prepensioen.

Gaat u aansluitend aan uw dienstverband met Robeco met prepensioen? Tijdens de periode van uw prepensioen betaalt Robeco uw pensioenpremie in de basisregeling van het pensioenfonds.

Meer specifieke informatie kunt u vinden in het pensioenreglement.

ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert