Logo

"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Nabestaandenpensioen

Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen. Via Pensioenfonds Robeco bent u automatisch verzekerd voor dit partnerpensioen dat de rest van uw leven wordt uitbetaald vanaf de eerste maand na het overlijden van uw partner.

 

U heeft geen recht op partnerpensioen als u op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van uw partner het partnerschap bent aangegaan.

Als partner wordt beschouwd:

  • de echtgenoot/echtgenote van de (oud-)medewerker van Robeco;
  • de geregistreerde partner van de (oud-)medewerker van Robeco;
  • de ongehuwde waarmee de (oud-)medewerker van Robeco samenwoont.

Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst of u moet minimaal 5 jaar ingeschreven staan op hetzelfde woonadres en gedurende die hele periode aan kunnen tonen dat u een zorgplicht hebt ten opzichte van elkaar. U mag geen directe familie van deze persoon zijn.

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment van overlijden van uw partner. Overlijdt hij of zij na pensionering? Dan ontvangt u een partnerpensioen ter hoogte van 70% (indien uw partner na 1 januari 2011 met pensioen was gegaan) of 75% (indien uw partner voor 1 januari 2011 met pensioen was gegaan) van het ouderdomspensioen dat uw partner ontving.

Overlijdt uw partner tijdens het dienstverband met Robeco? Dan bedraagt het partnerpensioen 70 of 75% van het ouderdomspensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd als hij of zij niet voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen was overleden.

Was uw partner op het moment van overlijden niet meer in dienst bij Robeco? Dan bedraagt het partnerpensioen 70 of 75% van het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens het dienstverband met Robeco heeft opgebouwd.

De precieze hoogte van het partnerpensioen vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht van Pensioenfonds Robeco. Wilt u een afschrift van dit overzicht ontvangen? Neem dan contact op met het pensioenfonds via robecopensioen@achmea.nl of 013 462 3593.

 

Anw-hiaatverzekering

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. U heeft na het overlijden van uw partner recht op een Anw-uitkering van de overheid, als u:

  • geboren bent vóór 1950 of;
  • een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of;
  • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt bent.

Heeft u een eigen inkomen? Dan wordt dit op de Anw-uitkering in mindering gebracht.

Om het inkomensverlies na het overlijden van uw partner op te vangen, is voor alle medewerkers in loondienst van Robeco standaard een ‘Anw hiaat-verzekering’ afgesloten. Is uw partner overleden terwijl hij of zij in dienst was bij Robeco? Dan ontvangt u vanuit deze verzekering jaarlijks € 17.860 (2023) extra pensioen totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en een AOW-uitkering ontvangt.

Mogelijk heeft uw partner afgezien van de Anw-hiaatverzekering. U kunt dit navragen via robecopensioen@achmea.nl of 013 462 3593.

 

Tijdelijk partnerpensioen

Is uw partner overleden en bent u jonger dan 67 jaar? Dan ontvangt u aanvullend een tijdelijk partnerpensioen tot u 67 jaar bent. Het is bedoeld als compensatie voor premies en sociale lasten die u niet meer betaalt als u 67 jaar of ouder bent. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt maximaal 20% van het ‘normale’ partnerpensioen.

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt onder voorwaarden (welke? Clickable maken?) na het overlijden na pensionering van uw partner uitgekeerd aan uw eventuele kinderen. Het wezenpensioen stopt als uw kind 27 wordt. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het opgebouwde partnerpensioen. Was uw partner nog in dienst op het moment van overlijden? Dan ontvangt ieder kind 20% van het partnerpensioen dat uw partner zou hebben opgebouwd als hij of zij niet zou zijn overleden voor de pensioendatum. Zijn beide ouders overleden? Dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd.

 

Terug naar de hoofdpagina

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert