Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Toeslag op pensioenen van 2%

Geplaatst op: 27-01-2022

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari 2022 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers (= slapers) en pensioengerechtigden te verhogen met 2%. Op basis van het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco was het helaas niet mogelijk een volledige toeslag toe te kennen. De gemiddelde prijsstijging over 2021 bedroeg 2,7%.

Toeslagenbeleid
Volgens het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco mag een toeslag worden toegekend als dit toekomstbestendig kan worden gedaan. Dat betekent dat de huidige beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn, alsof de jaarlijkse toeslag ieder komend jaar zou worden uitgekeerd. Ondanks dat de beleidsdekkingsgraad fors is gestegen, was deze nog niet hoog genoeg om een volledige toeslag te kunnen toekennen. Het pensioenfonds houdt namelijk voor de toekomstbestendigheid rekening met de werkelijke inflatie, die historisch gezien hoog was over 2021.

De beleidsdekkingsgraad moet tenminste 110% zijn om een toeslag te kunnen toekennen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 107,5% en eind 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 126%.

Opbouwpercentage voor actieve deelnemers gelijk gebleven
In november 2021 hebben we in een nieuwsbericht (Opbouwpercentage wordt begin januari 2022 bekend – Pensioenfonds Robeco) toegelicht dat er op dat moment nog enige onzekerheid was over de definitieve hoogte van het opbouwpercentage. Inmiddels is duidelijk dat ook in 2022 het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,738% op leeftijd 67 gehandhaafd kan worden. De huidige afspraak tussen werkgever en OR hierover is voor 1 jaar opnieuw vastgelegd.

Franchise
De werkgever en OR zijn overeengekomen vanaf 1 januari 2022 voortaan de wettelijke minimale franchise te volgen. De franchise is per 1 januari 2022 aangepast van € 14.600 naar € 14.802.

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert