Logo

"Streven naar een waardevaste pensioenuitkering"

Toeslagen

In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om uw pensioenuitkering waardevast te houden. Dat wil zeggen dat uw pensioenuitkering onder voorwaarden wordt verhoogd.

Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd. Het toekennen van indexatie vindt alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. U heeft geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

Lees hier meer over toeslagen in de basisregeling

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert