Logo

"Voor de belangen van gepensioneerde deelnemers van het pensioenfonds"

Vereniging Gepensioneerden Robeco

Sinds de oprichting in 1998 komt de Vereniging Gepensioneerden Robeco op voor de belangen van gepensioneerde deelnemers van het pensioenfonds van Robeco. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen gepensioneerde oud-collega’s en het contact met Robeco.

Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. In het voorjaar vindt de jaarlijkse Ledenvergadering op locatie plaats. In het najaar is er een bijeenkomst bij Robeco op kantoor.

Als gekozen vertegenwoordigers van de gepensioneerden zitten twee leden van de Vereniging in het bestuur van het pensioenfonds van Robeco. Anton Fiolet is lid (met stemrecht) en Willem van Someren Gréve is (beoogd) plaatsvervangend lid (zonder stemrecht). Ook in het Verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van de gepensioneerden. Op dit moment zijn dat Joop Reinders en Anne Zuidema.


Wilt u lid worden?

Bent u gepensioneerd, of gaat u met (pre)pensioen en bent u nog geen lid? Dan kunt u voor een contributie van € 15,- per jaar lid worden van de Vereniging van Gepensioneerden van Robeco door contact op te nemen met Joop Telder (gegevens zie hieronder).


Het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden Robeco bestaat uit:

  Functie E-mailadres Telefoon
Anton Fiolet Secretaris, waarnemend voorzitter anton.fiolet@ziggo.nl 030-6931198
Joop Telder Penningmeester Joop.Telder@ziggo.nl 0164-234300
Joke Verschoor Lid
Roel Dubbelman Lid
Jan Remmerswaal Lid

 

Laatste brieven van de Vereniging

Brief april 2020
Brief 19 maart 2019
Brief maart 2018
Brief 20 februari 2017

 

Zie ook: : www.robeco-gepensioneerden.nl

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert