Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Uniform Pensioenoverzicht 2020 komt eraan

Geplaatst op: 19-05-2020

Alle actieve deelnemers van ontvangen binnenkort hun jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO). Deze komt binnen op het digitale portaal. Heb je je nog niet geregistreerd met je DigiD? Doe dat dan aub alsnog en vul vandaag nog je e-mail adres in. Dan krijg je voortaan per e-mail een melding wanneer je UPO klaar staat.

Nieuw op je UPO: 3 scenario’s
Nieuw op je UPO zijn de 3 scenario’s, waarmee we een inschatting van jouw persoonlijke pensioensituatie laten zien als het mee- of juist tegenzit. Vorig jaar hebben we hier ook een nieuwsbericht over geplaatst omdat deze scenario’s toen al getoond werden op Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze nationale website is opgericht door de Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank en geeft inzicht in je totale pensioen. Je ziet daar dus ook pensioenrechten die je elders hebt opgebouwd voordat je bij Robeco werkte.

Wat als het mee- of tegenzit?
Centraal in de weergave blijft het bedrag dat je tot nu aan pensioen hebt opgebouwd. Volg je de dikke pijl naar boven, zie je op basis van 3 verschillende scenario’s  het verwachte pensioen als je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. De 3 scenario’s zijn:

  • Verwacht eindresultaat: Het pensioenbedrag waar je nu op uit lijkt te komen (midden bovenaan).
  • Positief scenario: Het bedrag waar je uit lijkt te komen als het economisch erg meezit (rechts). Dit scenario is in de basisrekening wel ‘begrensd’ omdat het pensioenfonds niet meer indexatie mag toekennen dan in het pensioenreglement is afgesproken.
  • Negatief scenario: Het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht (links)

Inflatie en indexatie worden meegenomen!
Bij de berekening van de drie mogelijke scenario’s wordt rekening gehouden met inflatie; de verwachting dat prijzen van allerlei producten en diensten stijgen. Doordat ook de kans dat je pensioen verhoogd wordt (indexatie) wordt meegenomen, is je pensioen ‘waardevast’. Pensioenbedragen worden dus in reële termen gecommuniceerd.

Verschillen tussen je UPO en mijnpensioenoverzicht.nl
Er zijn wat kleine verschillen tussen je UPO en mijnpensioenoverzicht.nl. Dat maakt het er helaas niet overzichtelijker op. Daarom lichten we het graag voor je toe.

  1. Je UPO toont je pensioen op leeftijd 67, de pensioendatum volgens het pensioenreglement. Mijnpensioenoverzicht.nl toont je pensioen op je AOW-datum. Die kan dus afwijken.
  2. Op je UPO worden voor de basisregeling en als je deelneemt aan de bruto DC-regeling alleen bruto bedragen getoond. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden ook de netto bedragen getoond, dus na aftrek van belastingen.
  3. Op je UPO worden de bedragen van je netto DC-regeling getoond als je hieraan deelneemt (dit is niet voor iedereen het geval). Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt de netto DC-regeling nog niet getoond.

Ingewikkeld: verschillen tussen de scenario’s in de basisregeling en de DC-regelingen
In de basisregeling wordt bij de weergave van je pensioen op pensioendatum (of AOW-datum) ervan uitgegaan dat je deelnemer blijft van het Robeco pensioenfonds tot de  einddatum. En dat je dus pensioen blijft opbouwen waarvoor premie betaald wordt. Als je deelneemt aan de bruto- en/of netto DC-regeling wordt wel rekening gehouden met een verwacht toekomstig rendement, maar geen rekening gehouden met toekomstige inleg van premies. De voornaamste reden is dat je jaarlijks kunt besluiten om de DC-premie als salaris te laten uitbetalen. De toekomstige inleg is daarom onzeker. Op het portaal van het pensioenfonds kun je overigens wel simulaties maken van je verwachte pensioen in de DC-regelingen door premie in te leggen.

Omdat er in de DC-regelingen geen rekening wordt gehouden met toekomstige premie-inleg is er dus geen sprake van opbouw terwijl dat in de basisregeling wel het geval is. Dat maakt vergelijken van pensioenbedragen lastig. Als de inflatie niet volledig ‘gecompenseerd’ wordt door de waardegroei van het kapitaal tot de pensioendatum, dan kan dat in de scenario’s van de DC-regelingen tot een lager verwacht eindresultaat leiden (reëel) dan het tot nu opgebouwde bedrag (nominaal). In de basisregeling is dit effect hetzelfde, maar omdat er daar wel sprake is van jaarlijkse pensioenaangroei neemt de nominale pensioenaanspraak sowieso toe. Het effect van een lagere reële aanspraak in de toekomst is dan niet goed te vergelijken met het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd.

Vragen?
Heb je nog vragen over je UPO of over dit bericht? Of heb je een andere vraag over je pensioen? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

 

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert