Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Uniforme indexering voor deelnemers aan Pensioenfonds Robeco

Geplaatst op: 20-12-2019

De Ondernemingsraad en werkgever hebben onlangs een akkoord bereikt over een voorstel van Pensioenfonds Robeco om met ingang van 1 januari 2020 voor alle deelnemers aan de pensioenregeling over te stappen op uniforme indexering op basis van de nationale consumentenprijsindex.

Wat verandert er op 1 januari 2020?
Op dit moment worden binnen de Pensioenregeling verschillende indexeringscijfers gebruikt, al naar gelang deelnemers ‘actief’ (nog in dienst) of ‘inactief’ (uit dienst of gepensioneerd) zijn. In het eerste geval wordt de algemene loonronde gehanteerd, terwijl in het laatste geval het inflatiecijfer (consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS) geldt.

Vanaf 1 januari 2020 wordt voor zowel actieve als inactieve deelnemers de consumentenprijsindex gehanteerd. Dat betekent dat het indexeringscijfer voor actieve deelnemers niet langer is ‘gebaseerd op de algemene loonronde, maar ook ‘op het inflatiecijfer’. Voor inactieve deelnemers verandert er niets.

Wat betekent dit voor actieve deelnemen aan het pensioenfonds?
Pensioenfonds Robeco beoordeelt ieder jaar in januari of indexering op basis van het inflatiecijfer mogelijk is. Dit besluit is dus vanaf 1 januari 2020 voor het eerst voor zowel actieve als inactieve deelnemers gebaseerd op een en hetzelfde inflatiecijfer.

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert