"De meest gestelde vragen over het Uitgebreide Ouderdomspensioen."

Veelgestelde vragen over de UOP regelingen

Hoeveel premie krijg ik voor mijn UOP regelingen?
De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd en wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Leeftijd op 1 april Percentage
21-24 jaar 6,0%
25-29 jaar 7,3%
30-34 jaar 8,9%
35-39 jaar 10,9%
40-44 jaar 13,3%
45-49 jaar 16,3%
50-54 jaar 20,0%
55-59 jaar 24,8%
60-66 jaar 31,1%

 

Als default stort de werkgever de premie voor de bruto UOP regeling op een bruto UOP rekening die Pensioenfonds Robeco voor je heeft geopend bij Flexioen. Voor de netto UOP regeling stort de werkgever de premie op een netto UOP rekening bij Flexioen. Je hebt ieder jaar opnieuw de keuze om de premies te laten storten op je UOP-rekening of te kiezen voor opt out. Opt out houdt in dat de premies als loon worden uitbetaald.

Fiscale staffels
De leeftijdsafhankelijke premie die de werkgever stort kan afwijken van de premie die fiscaal maximaal op je UOP rekening gestort mag worden. Is je leeftijdsafhankelijke premie hoger dan de maximale fiscale premie, dan wordt de rest van de premie als salaris uitbetaald. In het pensioenreglement worden ieder jaar de recentste fiscale staffels opgenomen.

 

Hoe zit het met mijn UOP en mijn nabestaandenpensioen?
Je bouwt in onze pensioenregeling nabestaandenpensioen op over je pensioengevend salaris tot het einde van schaal 100 (2019: € 83.218). Daarnaast is een verzekering van je nabestaandenpensioen over toekomstige dienstjaren die gebaseerd op je volledige T.V.I.. Ook als je kiest voor opt out van je UOP-premies blijft je nabestaandenpensioen verzekerd zolang je een actieve deelnemer bent. De kapitalen die je opbouwt op je UOP-rekeningen worden in geval van overlijden gebruikt voor aankoop van een extra nabestaandenpensioen. Dus als je kiest voor opt out dan word je nabestaandenpensioen lager, zie het rekenvoorbeeld hieronder. In het Pensioen1-2-3 lees je meer over je nabestaandenpensioen.

Rekenvoorbeeld
Stel een deelnemer is 35, heeft een pensioengevend salaris van € 130.000 en is 10 jaar in dienst. Hij laat zijn UOP premies uitbetalen als loon (hij kiest dus voor opt out). Deze deelnemer vergelijken we met een deelnemer van 60 jaar oud, die eveneens een pensioengevend salaris van € 130.000 heeft en 35 jaar in dienst is. Ook deze deelnemer laat zijn UOP premies uitbetalen als loon. Het partnerpensioen voor deze deelnemers is als volgt:

Deelnemer 35 Deelnemer 60
Zijn opgebouwd partnerpensioen in de basisregeling is € 8.500 € 29.600
Zijn verzekerd tijdelijk partnerpensioen is (tot 67) € 7.100 € 7.100
Zijn verzekerd bruto partnerpensioen is € 45.300 € 9.900
Totaal bruto partnerpensioen € 60.900 € 46.600
Zijn verzekerd netto partnerpensioen is € 4.700 € 1.000

 

Wat gebeurt er met mijn kapitaal op mijn UOP-rekeningen als ik pensioneer?
Als je pensioneert kun je met je kapitaal bij ons pensioenfonds een levenslange ouderdomspensioenuitkering aankopen. Dit is een zogenaamde ‘stabiele’ uitkering. Zowel voor je bruto als netto UOP. Je mag ook bij een andere pensioenuitvoerder een ouderdomspensioenuitkering aankopen, dat heet ‘shoppen’. Let op, voor je bruto UOP heb je een inkoopvoordeel bij ons eigen pensioenfonds omdat er in de premie voor de basisregeling rekening wordt gehouden met een opslag voor buffers over je volledige T.V.I. Voor je netto UOP is dit voordeel er niet. In onderstaand voorbeeld zie je het verschil.

Rekenvoorbeeld
Bruto: Stel, je hebt een kapitaal van € 100.000 op je bruto UOP rekening. Daarmee koop je op pensioenleeftijd 67 een ouderdomspensioen inclusief 70% levenslang partnerpensioen aan van € 4.490 per jaar.

Netto: Stel, je hebt een kapitaal van € 100.000 op je netto UOP rekening. Daarmee koop je op pensioenleeftijd 67 een ouderdomspensioen inclusief 70% levenslang partnerpensioen aan van € 3.680 per jaar.

Kan ik doorbeleggen na pensioendatum?
Je kunt ook doorbeleggen na pensioendatum met de kapitalen op je UOP rekeningen. Dat kan niet met je opgebouwde pensioen in de basisregeling. Als je doorbelegt blijft jouw pensioenuitkering ook na je pensioenleeftijd afhankelijk van de beleggingsrendementen. Dit noemen we een variabele uitkering.

Voor- en nadelen van een variabele uitkering
Doorbeleggen na pensionering heeft als voordeel dat je extra rendement kunt behalen op jouw ‘pensioenpot’. Dat kan een interessante mogelijkheid zijn. Je pensioenuitkering kan door doorbeleggen uiteraard ook minder waard worden. Overweeg je de keuze voor een variabele pensioenuitkering? Dan is het verstandig om hier met een pensioenadviseur over te praten. Zo kun je goed de voor- en nadelen op een rij zetten. Hierbij is het goed om te weten dat een combinatie van een vaste en variabele uitkering ook mogelijk is.

Hoe regel je dit?
Op dit moment biedt Pensioenfonds Robeco de mogelijkheid voor doorbeleggen niet zelf aan. Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om door te beleggen na je pensionering, verwijzen we je graag door naar een verzekeraar die het wel aanbiedt.

 

Hoe wordt er voor me belegd op mijn Flexioen-rekening en wat kan ikzelf doen?
Binnen Flexioen belegt het pensioenfonds voor jou op basis van je risicoprofiel. Dit noemen we Volledig Beheer. Je kunt er ook voor kiezen om jouw portefeuille zelf te beheren. Dat noemen we  Eigen Beheer. Lees hierna wat de voor- en nadelen en de risico’s zijn van je keuze.

Volledig Beheer
Het pensioenfonds belegt standaard voor je op basis van Volledig Beheer. Daarvoor is het  belangrijk dat je jouw eigen risicoprofiel kiest. Dit risicoprofiel heeft namelijk invloed op het tempo waarmee het risico in jouw beleggingsportefeuille wordt afgebouwd naarmate je ouder wordt. Het standaard profiel in Volledig Beheer is een neutraal risicoprofiel. Als je zelf geen keuze maakt, dan volg je automatisch het neutrale risicoprofiel.

Hoewel het neutrale profiel gemiddeld genomen het beste past bij de deelnemers van een  pensioenfonds, kan het zo zijn dat je toch liever een ander risicoprofiel wilt. Ga dan naar www.flexioen.nl, log in en volg de instructies die beschreven staan in de brief in “Mijn dossier” om je aanpassing door te voeren. Het aanpassen van jouw risicoprofiel heeft wel invloed op het tempo waarmee het risico in jouw beleggingsportefeuille wordt afgebouwd. Kies je voor een defensief profiel? Dan wordt het risico in jouw beleggingsportefeuille eerder afgebouwd naarmate je ouder wordt. Kies je voor een offensief profiel? Dan blijft je risico langer hoog.

Eigen Beheer (zelf beleggen)
Naast het beleggen conform je persoonlijke risicoprofiel, kun je ervoor kiezen hiervan af te wijken en zelf je portefeuille en toekomstige pensioenpremies te beheren. Dit wordt ook wel ‘Opting-out’ of ‘Zelf Beleggen’ genoemd. Flexioen hanteert de term ‘Zelf Beleggen’. Het voordeel van zelf beleggen is dat je zelf invloed hebt op de samenstelling van je portefeuille. Het pensioenfonds weet niet of je zelf ook over voldoende kennis beschikt om te beleggen. Daarom sturen we je tenminste jaarlijks een monitoringsbrief waarin staat of je beleggingsportefeuille in lijn is met je risicoprofiel. Het risico bestaat dat je beleggingsportefeuille afwijkt van je risicoprofiel. Daarom willen we je er graag op wijzen dat het je eigen verantwoordelijkheid is om je beleggingsportefeuille vervolgens aan te passen of niet.

Wil je zelf beleggen, dan biedt Flexioen een aantal beleggingsfondsen aan waarmee je zelf je beleggingsmix kunt samenstellen. Ga daarvoor naar www.flexioen.nl, log in en volg de instructies.

 

Wat gebeurt er als de maximale premie die ik kan storten op MyHR lager is dan de bruto UOP premie die de werkgever beschikbaar stelt?
De premie die de werkgever als arbeidsvoorwaarde beschikbaar stelt in het kader van UOP kan hoger zijn dan de beschikbare premie die volgens de fiscale staffel maximaal gestort kan worden op je Flexioen-rekening. Bijvoorbeeld omdat je al langer in dienst bent en compensatiebedragen ontvangt als onderdeel van je UOP premie. De verandering dat de 13e maand, die voortaan onder de pensioengrondslag voor de basisregeling valt, heeft ook effect. Daarover bouw je dus al pensioen op in de basisregeling, waardoor er minder fiscale ruimte over is voor de UOP premie. Het ‘te veel’ aan premie wordt automatisch maandelijks uitbetaald als loon.

 

Aan welke UOP regelingen doe ik eigenlijk mee?
Via deze handige beslisboom kun je zien welke regelingen voor jou gelden.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van mijn UOP premie op mijn UOP rekening storten of kiezen voor uitbetalen als salaris?
Een advies kunnen we je niet geven, maar de voor- en nadelen van je keuzes hebben we voor je op een rijtje gezet. Je bekijkt het hier.

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert