Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Verantwoordingsorgaan: medezeggenschap en verantwoording

Geplaatst op: 04-06-2019

In mei 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan en de opkomst van de verkiezing was goed (44%). Oskar Poiesz en Mart Postma (opvolger van Renier Brenninkmeijer) zijn gekozen. Daarnaast bestaat het VO uit Anneriet van Rijn-Kruijsen en Robert Slange namens de werkgevers en Peter Reinders en Joop Telder namens de gepensioneerden.

Het Verantwoordingsorgaan heeft als hoofdtaken het bestuur te adviseren over specifieke onderwerpen en een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Het bestuur legt namelijk jaarlijks verantwoording af over het beleid en de uitvoering aan het VO. Ook met de Raad van Toezicht heeft het Verantwoordingsorgaan periodiek overleg. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het pensioenfonds.

Ons pensioen ligt vast in door werkgever(s) en ondernemingsraad gemaakte inhoudelijke pensioenafspraken, die recent voor de komende drie jaar zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfondsbestuur zorgt voor de uitvoering van het pensioenreglement. De rol van het VO is dus sparringpartner op de belangenafwegingen die hierover binnen het bestuur plaatsvindt. En gaat dus niet over de besluiten zelf, want dat doet het bestuur.

Hieronder vind je een overzicht van de adviezen die het VO in 2018 heeft uitgebracht:

Advies Datum Strekking
Advies over de statutenwijziging inzake externe bestuurder (art 9 en 10) 24-10-2018 Positief
Advies over strategisch communicatieplan 8-11-2018 Positief
Advies over premieperiode 24-10-2018 Positief
Advies over kostenopslag 24-10-2018 Positief

 
Meer informatie over het bovenstaande kan je terugvinden in het jaarverslag van het pensioenfonds, met hierin een paragraaf vanuit het VO over het jaarverslag 2018. Het VO zal in 2019 aandacht besteden aan de volgende specifieke focusthema’s:

  • Stelselwijziging
  • Duurzaamheid
  • Beleggingsbeleid
  • Communicatie

Inhoudelijk zal het VO de implementatie van het communicatieplan, voorstel tot afbouw van het risico van de pensioenverplichtingen (‘derisken’), duurzaamheid en de impact van een eventuele wijziging van het pensioenstelsel monitoren.

Als je meer wilt weten over (de taken van) het VO, ga dan naar de website van het Robeco pensioenfonds of neem contact op met één van de VO-leden.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert