"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Verkiezingen leden gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan

Geplaatst op: 29-09-2016

Medio september is er een oproep gedaan aan de gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Robeco voor kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Robeco.

Hieruit heeft het pensioenfonds drie kandidaatstellingen ontvangen. Aangezien er twee plaatsen beschikbaar zijn betekent dit dat er verkiezingen gehouden worden. Het pensioenfonds heeft de gepensioneerden van het pensioenfonds een brief gestuurd met daarin de oproep voor 1 december te stemmen op 2 van de 3 kandidaten.

Hebt u vragen?
Vragen over de inhoud van de brief of over de verkiezingen kunnen worden gesteld aan en nadere informatie kan worden verkregen bij de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan de heer Arjan van Dongen (a.j.van.dongen@robeco.nl of telefoon 010-2247123) of bij de directeur van het pensioenfonds de heer Rein Godding (r.godding@robeco.nl / 06-11920983).

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert