Terugblik op 2022

Hoe wij investeerden in jouw inkomen voor later

Het aantal mensen waar wij een pensioen voor regelden

staafdiagram

Uit het bestuursverslag

Integreren van duurzaamheidsinformatie geeft betere beleggingsbeslissingen en helpt de duurzame verandering.

Dekkingsgraad

dekkingsgraad
foto-blok-15

Beleggingsrendement

spaarvarken

Uit het bestuursverslag

Geen ontoelaatbare belangenverstrengelingen geconstateerd

Pensioenuitkering

portefeuille

Uit het bestuursverslag

Pensioenkostenniveau acceptabel en in lijn met begroting en aard van werkzaamheden

Toeslagen

toeslagen-pijlen toeslagen-getallen
foto-blok-7

Uit het bestuursverslag

Principebeslissingen over het invoeren van het nieuwe pensioenstelsel zijn in het verslagjaar genomen

Inkomsten


pensioenvermogen

Totaal pensioenvermogen

Uit het bestuursverslag

Jouw pensioenfonds voldoet opnieuw aan de normering die is vastgesteld in de aanvangshaalbaarheidstoets.

Jubileum

In 2022 bestond het pensioenfonds 50 jaar. Hieraan is aandacht geschonken: speciaal logo, kaarten en filmpjesfoto-blok-11

Premieverdeling

premieverdeling

Totaal 43,4%

"Uit het bestuurverslag"

Verbeteringen en toevoegingen in structuur maakten de website nog informatiever en gebruiksvriendelijker.

Code pensioenfondsen


code

Uit het bestuursverslag

Met individuele opleidingen en collectieve themadagen werkten bestuursleden aan deskundigheidsbevordering.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert