Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel in volle gang

Geplaatst op: 20-02-2023

De werkgever en de Ondernemingsraad zijn in overleg met het pensioenfonds over de impact van het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel er nog onzekerheid is over de exacte inhoud van de wetgeving en we zelfs niet zeker weten of deze wet ook echt doorgaat, bereiden we ons toch voor op een overgang naar het nieuwe stelsel, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025. De belangrijkste tijdslijnen van de projectplanning plaatsen we in het eerste kwartaal van 2023 op de speciale landingspagina op onze website: Nieuw Pensioenstelsel.

Rein Godding: “Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is bij deelnemers. Vooral van gepensioneerden krijg ik af en toe de vraag wat het betekent als de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar een pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel (dat noemen we ‘invaren’). Een exact antwoord daarop kan ik nu niet geven. Wel kan ik aangeven dat besluitvorming met grote zorgvuldigheid en grote inspraak van betrokkenen gepaard zal gaan. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan, dat een verzwaard adviesrecht krijgt. De vereniging van gepensioneerden heeft een zogenaamd hoorrecht en uiteindelijk zal ook DNB moeten instemmen. Het pensioenfonds bestuur (waarin werkgever, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn) behartigt de belangen van alle deelnemers en zal haar besluiten evenwichtig nemen.”

De Pensioenfederatie plaatste recent een interessante column over invaren: Column: Voldoende checks en balances bij invaren (pensioenfederatie.nl)

Ga terug

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert