Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Waar moet je op letten bij waardeoverdracht?

Geplaatst op: 23-10-2018

Is Robeco niet jouw eerste werkgever? Heb je bij een ander pensioenfonds al pensioen opgebouwd? Dan kan je, onder voorwaarden, die pensioenrechten overdragen naar Pensioenfonds Robeco. Dit heet waardeoverdacht en kan (financieel) aantrekkelijk voor je zijn.

Waardeoverdracht kan twee kanten op. Of je neemt elders opgebouwd pensioen mee naar de Robeco pensioenregeling. Bijvoorbeeld als je nieuw in dienst bent. Of je hevelt de waarde van het Robeco pensioen vanuit de basisregeling, het kapitaal op de UOP-rekening (zowel bruto als netto) en eventueel de prepensioen-aanspraken over naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever als je uit dienst gaat.

Waar moet je op letten bij een waardeoverdracht?

  • Vergelijk het beleid rondom indexatie (voorwaardelijke verhogingen om inflatie te compenseren) bij de verschillende fondsen.
  • Kijk naar de hoogte van de dekkingsgraad van je oude en nieuwe pensioenfonds. Bij een hogere dekkingsgraad is de kans op indexatie meestal hoger.
  • Het recht op inhaalindexatie (in het verleden gemiste indexatie) kun je niet overdragen naar een ander pensioenfonds.
  • Draag je pensioenaanspraken (gedeeltelijk) over van een basisregeling naar een beschikbare premieregeling, dan ligt het beleggingsrisico voortaan volledig bij jezelf.
  • Zijn er garanties aanwezig in je oude pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld het bijstorten van een werkgever als het pensioenfonds er slecht voor staat of een garantie op indexatie?
  • Had je bij je vorige pensioenfonds een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt deze dekking als je uit dienst gaat.
  • Doe je een uitgaande waardeoverdracht, dan vervalt het inkoopvoordeel dat je bij ons pensioenfonds hebt als je op jouw pensioendatum je bruto opgebouwde kapitaal van je UOP-regeling omzet naar een levenslange periodieke uitkering.

De keuze om wel of geen waardeoverdracht te doen is ingewikkeld. Laat je daarom goed informeren.

Zie ook: Waardeoverdracht

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert