Logo

"Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel"

Robeco Pensioenen

Nieuw Pensioenstelsel

In 2019 heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moet het pensioenstelsel in Nederland transparanter en persoonlijker maken. Op deze themapagina willen wij de gevolgen van het pensioenakkoord voor jouw pensioen goed uitleggen.

Uiterlijk in 2027 moet het pensioenakkoord ons een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling opleveren. Tot die tijd zullen we nog een aantal grote vraagstukken moeten beantwoorden. Hiernaast vind je alvast wat we nu weten, algemene afspraken, planning en andere relevante informatie. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Meer informatie kan je ook vinden op www.onsnieuwepensioen.nl. Op deze nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vinden alle Nederlanders informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe. www.onsnieuwepensioen.nl laat je zien en lezen dat er nieuwe regels voor pensioen aankomen, wanneer en waarom dat gebeurt, wie eraan werkt en wat er verandert. Wil je lezen welke informatie de werkgever over dit onderwerp voor je heeft, klik dan op de volgende link: Jouw pensioen bij Robeco (sharepoint.com)

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert