Logo

"Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel"

Robeco Pensioenen

Nieuw Pensioenstelsel

In 2019 heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moet het pensioenstelsel in Nederland transparanter en persoonlijker maken. Op deze themapagina willen wij de gevolgen van het pensioenakkoord voor jouw pensioen goed uitleggen.

Uiterlijk in 2027 moet het pensioenakkoord ons een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling opleveren. Tot die tijd zullen we nog een aantal grote vraagstukken moeten beantwoorden. Hiernaast vind je alvast wat we nu weten, algemene afspraken, planning en andere relevante informatie. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

© 2021 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert