Actueel

Actueel nieuws over ons pensioenfonds
pensioenfonds_robeco_1-60-aspect-ratio-1290-332

Overdracht aanvullende pensioenregelingen in tweede helft van 2024

21 juni 2024

Eerder dit jaar lieten we je weten dat de aanvullende pensioenregelingen, die nu door ABN AMRO worden uitgevoerd, nog voor de zomervakantie over worden gezet naar andere uitvoerders. Omdat we nog een akkoord van DNB moeten krijgen op de collectieve waardeoverdrachten van de netto regeling en prepensioenregeling, zal de overzetting later dit jaar gebeuren. De exacte data zijn nog niet bekend.

Lees verder

Duurzaamheidsrapportage 2023 beschikbaar

14 juni 2024

We stellen jaarlijks een duurzaamheidsrapportage op om jou inzicht te geven in de mate van duurzaamheidsintegratie, de positionering van het fonds op diverse duurzaamheidsdimensies, en de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op het fonds. De rapportage van 2023 is nu beschikbaar.

Lees verder

Op 1 juli gaat John van der Moezel met pensioen

13 juni 2024

John van der Moezel (67): “Als je pensioendatum eraan komt, doet dat wat met je.”

Lees verder

Putoptie tegen aandelendaling

12 juni 2024

Het bestuur heeft begin april een putoptie gekocht om een schok op de aandelenmarkten te kunnen opvangen. Met de aankoop van deze putoptie is de dekkingsgraad initieel met ongeveer 2,5% gedaald.

Lees verder

Wijzigingen in pensioenreglement
per 1 april 2024

19 maart 2024

Per 1 april 2024 wordt het pensioenreglement op enkele punten gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn het opbouwpercentage en de netto aanvullende regeling.

Lees verder

Inhaalindexatie: 39% van de individuele achterstand

22 februari 2024

Iedere deelnemer ontvangt binnenkort 39% van de individuele achterstand. Begin april ontvangen deelnemers een brief waarin staat wat deze inhaalindexatie, in euro’s uitgedrukt, voor hen persoonlijk inhoudt.

Lees verder

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2024: 152,4%

15 februari 2024

Eind januari 2024 onze beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 152,4%. Daarmee is het gelijk gebleven ten opzichte van de afsluiting van 2023. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 145,1%.

Lees verder

Opbouwpercentage 2024 is 1,738%

7 februari 2024

Voor 2024 heeft het bestuur het opbouwpercentage voor de basisregeling vastgesteld op het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,738%. In 2023 was sprake van een iets lager opbouwpercentage, namelijk 1,621%.

Lees verder

3,8% verhoging pensioenen per 1 februari

29 januari 2024

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen met 3,8%. Daarnaast heeft het bestuur besloten een inhaalindexatie toe te kennen.

Lees verder

Wijzigingen in de aanvullende DC-pensioenregelingen

29 januari 2024

Door het stoppen van ABN AMRO Pension Services (AAPS) met de uitvoering van de aanvullende pensioenregelingen, verandert er ook het nodige in de aanvullende pensioenregelingen van Pensioenfonds Robeco. Welke dat zijn, hebben we voor je op een rij gezet.

Lees verder