Actueel

Actueel nieuws over ons pensioenfonds
pensioenfonds_robeco_1-60-aspect-ratio-1290-332

Wijzigingen in pensioenreglement
per 1 april 2024

19 maart 2024

Per 1 april 2024 wordt het pensioenreglement op enkele punten gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn het opbouwpercentage en de netto aanvullende regeling.

Lees verder

Inhaalindexatie: 39% van de individuele achterstand

22 februari 2024

Iedere deelnemer ontvangt binnenkort 39% van de individuele achterstand. Begin april ontvangen deelnemers een brief waarin staat wat deze inhaalindexatie, in euro’s uitgedrukt, voor hen persoonlijk inhoudt.

Lees verder

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2024: 152,4%

15 februari 2024

Eind januari 2024 onze beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 152,4%. Daarmee is het gelijk gebleven ten opzichte van de afsluiting van 2023. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 145,1%.

Lees verder

Opbouwpercentage 2024 is 1,738%

7 februari 2024

Voor 2024 heeft het bestuur het opbouwpercentage voor de basisregeling vastgesteld op het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,738%. In 2023 was sprake van een iets lager opbouwpercentage, namelijk 1,621%.

Lees verder

3,8% verhoging pensioenen per 1 februari

29 januari 2024

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen met 3,8%. Daarnaast heeft het bestuur besloten een inhaalindexatie toe te kennen.

Lees verder

Wijzigingen in de aanvullende DC-pensioenregelingen

29 januari 2024

Door het stoppen van ABN AMRO Pension Services (AAPS) met de uitvoering van de aanvullende pensioenregelingen, verandert er ook het nodige in de aanvullende pensioenregelingen van Pensioenfonds Robeco. Welke dat zijn, hebben we voor je op een rij gezet.

Lees verder

Zelf beleggen bruto DC-regeling vervalt

29 januari 2024

Voor de bruto UOP-regeling (hierna de bruto DC-regeling) is vanaf 1 februari 2024 zelf beleggen niet meer mogelijk. De deelnemers die zelf beleggen hebben een brief gehad van ABN AMRO Pension Services waarin staat dat zij tot uiterlijk 1 februari hun portefeuille kunnen aanpassen naar een lifecycle.

Lees verder

Voortgang WTP

29 januari 2024

Alweer ruim een jaar zijn de sociale partners en het pensioenfonds bezig met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de pensioenregeling en hoe deze uitgevoerd kan worden. Tijd voor een update.

Lees verder

Renteafdekking verhoogd

29 januari 2024

Het bestuur vindt het verstandig om het risico dat, in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioencontract, de dekkingsgraad hard daalt te beperken. Een eerste belangrijke stap is daarom genomen. De afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen is eind december en begin januari in twee stappen verhoogd van 50% naar 100%.

Lees verder

Wijzigingen pensioenregeling per 2024

25 januari 2024

Op 1 januari veranderen er twee zaken in de pensioenregeling: de verzekering arbeidsongeschiktheid en de aanvangsleeftijd. Bekijk de wijziging en het aangepaste reglement.

Lees verder