Over ons

Pfds-BL-5-1-of-1-aspect-ratio-1290-332

Pensioenfonds Robeco verzorgt jouw pensioenvoorziening

Stichting Pensioenfonds Robeco is op 13 maart 1972 opgericht. Het fonds is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor huidige en voormalige werknemers van Robeco.

Het pensioenfonds wil een slagvaardige financieel gezonde non-profit organisatie zijn, die een moderne pensioenregeling tegen een acceptabele kostprijs op inzichtelijke wijze uitvoert en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt.

Kerncijfers
Aantal actieve deelnemers 784    (01.01.2024)
Aantal pensioengerechtigden 359    (01.01.2024)
Aantal gewezen deelnemers (slapers) 1.869    (01.01.2024)
Toeslag werknemers 3,8% per 01.02.2024
Toeslag pensioengerechtigden & slapers 3,8% per 01.02.2024
Belegd vermogen (basisregeling) € 897 mln.    (01.01.2024)
Belegd vermogen (UOP) € 76 mln.    (01.02.2024)
Beleidsdekkingsgraad (marktwaarde) 152,4%    (01.01.2024)
Franchise € 17.545    (2024)
Excedentgrens € 87.302    (2024)

De uitvoering

Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij SAchmea Pensioen Services. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij Achmea Pensioen Services. Het fiduciaire vermogensbeheer is ondergebracht bij Goldman Sachs Asset Management en de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders. De beleggingsadministratie vindt plaats bij Northern Trust.

Indexatie

In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen onder voorwaarden wordt verhoogd. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd.

De ambitie van het bestuur is op lange termijn 90% van de inflatie te compenseren door het verlenen van een toeslag (ook wel indexatie genoemd). Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een streven. Jaarlijks wordt in januari besloten of, en met hoeveel, de pensioenuitkeringen verhoogd worden. Het al dan niet indexeren hangt af van de financiële situatie van het fonds. Hoe we de afgelopen jaren hebben geïndexeerd, vind je op deze pagina .