Over ons

Pfds-BL-5-1-of-1-aspect-ratio-1290-332

Pensioenfonds Robeco verzorgt jouw pensioenvoorziening

Stichting Pensioenfonds Robeco is op 13 maart 1972 opgericht. Het fonds is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor huidige en voormalige werknemers van Robeco.

Het pensioenfonds wil een slagvaardige financieel gezonde non-profit organisatie zijn, die een moderne pensioenregeling tegen een acceptabele kostprijs op inzichtelijke wijze uitvoert en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt.

Kerncijfers
Aantal actieve deelnemers 793    (01.01.2023)
Aantal pensioengerechtigden 333    (01.01.2023)
Aantal gewezen deelnemers (slapers) 1.823    (01.01.2023)
Toeslag werknemers 10,0% per 01.02.2023
Toeslag pensioengerechtigden & slapers 10,0% per 01.02.2023
Belegd vermogen (basisregeling) € 809 mln.    (01.01.2023)
Belegd vermogen (UOP) € 68 mln.    (01.02.2023)
Beleidsdekkingsgraad (marktwaarde) 152,4%    (01.01.2024)
Franchise € 17.545    (2024)
Excedentgrens € 87.302    (2024)

De uitvoering

Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij Syntrus Achmea. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij Syntrus Achmea. Het fiduciaire vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners en de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders. De beleggingsadministratie vindt plaats bij Northern Trust.

Indexatie

In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen onder voorwaarden wordt verhoogd. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd.

De ambitie van het bestuur is op lange termijn 90% van de inflatie te compenseren door het verlenen van een toeslag (ook wel indexatie genoemd). Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een streven. Jaarlijks wordt in januari besloten of, en met hoeveel, de pensioenuitkeringen verhoogd worden. Het al dan niet indexeren hangt af van de financiële situatie van het fonds. Hoe we de afgelopen jaren hebben geïndexeerd, vind je op deze pagina .