Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Performance beleggingen 2020

Geplaatst op: 30-06-2021

Het bestuur heeft de performance van het vermogensbeheer over 2020 geëvalueerd. We zetten de uitgangspunten, de conclusies en de maatregelen voor je op een rij.

Strategisch beleggingsbeleid
Pensioenfonds Robeco heeft een beleggingsbeleid dat erop gericht is om de pensioenen in de toekomst zo veel mogelijk waardevast te houden. Aan de andere kant willen we de kans op het moeten korten van pensioenen zo klein mogelijk houden. Op basis van een ALM-studie is daarom gekozen voor een gebalanceerde strategische beleggingsportefeuille bestaande uit een zo risicoloos mogelijke matching portefeuille van 50% en een returnportefeuille van 50%. In de ALM studie bestond de returnportefeuille voor 100% uit een ontwikkelde landen aandelenindex (MSCI World). Op basis van eigen analyses is de returnportefeuille zodanig samengesteld dat deze een hogere Sharpe ratio (dat is een voor risico gecorrigeerd rendement) heeft dan de in de ALM studie gebruikte aandelenindex. De Sharpe geoptimaliseerde portefeuille heeft ten opzichte van de ALM-portefeuille een grotere en breder gespreide return portefeuille over meer asset klassen en heeft een creditspread exposure

Feitelijke beleggingsportefeuille
Het bestuur van het pensioenfonds selecteert en monitort met behulp van een externe fiduciair beheerder beleggingsfondsen om invulling te geven aan de strategische beleggingsportefeuille. De beleggingsfondsen moeten voldoen aan de investment beliefs van het pensioenfonds. Een van die beliefs is dat actief beheer waarde kan toevoegen.

Performance 2020
De beleggingsportefeuille behaalde na kosten een rendement van 9,0% in 2020. Dit was 3,4% minder dan het benchmarkrendement. Hoewel bedrijfsobligaties, EMD en twee hedge fondsen een outperformance laten hebben laten zien, leverde de actieve portefeuille wereldwijde multi-factor aandelenbeleggingen de belangrijkste bijdrage aan de underperformance. Het bestuur vindt deze performance van het actieve selectiebeleid in aandelen teleurstellend.

Evaluatie
Het bestuur heeft de performance van het vermogensbeheer over 2020 geëvalueerd waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat naar een lange termijn outperformance van de Sharpe geoptimaliseerde portefeuille ten opzichte van een passieve portefeuille minus kosten wordt gestreefd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het gevoerde strategische beleid over de voorgaande 5 jaar nog steeds een licht positieve uitkomst toont.

Maatregelen
Het bestuur ziet geen reden om op korte termijn de feitelijke beleggingen aan te passen. Wel is de externe fiduciair beheerder om een opinie over de multi-factor strategie gevraagd. Zowel de beleggingscommissie als het bestuur onderschrijven de conclusie van de fiduciair dat multi-factor beleggen op lange termijn toegevoegde waarde levert vanwege de betere spreiding over risicobronnen. De underperformance van multi-factor over de afgelopen jaren zijn toe te schrijven aan de waarde-factor, maar de fundamentals van deze factoren zijn niet structureel veranderd. Het heeft de voorkeur de portefeuille te construeren op basis van meerdere factoren in plaats van op basis van alleen de factor marktkapitalisatie. Daarnaast heeft het bestuur een evaluatie gedaan op de investment case voor beleggingen in aandelen. Uitkomst daarvan is dat het pensioenfonds in 2021 nader onderzoek zal doen naar de mogelijkheden voor een bredere diversificatie dan de huidige binnen deze asset categorie.

Toekomst
Het vermogensbeheer heeft logischerwijs een hoge prioriteit op de agenda van het pensioenfonds. Uitgangspunt voor het bestuur blijft dat deelnemers op lange termijn een optimaal pensioenresultaat bereiken. Het bestuur kijkt in dit kader met vertrouwen naar de toekomst.

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert