Overdracht aanvullende pensioenregelingen in tweede helft van 2024

Geplaatst op 21 juni 2024

Eerder dit jaar lieten we je weten dat de aanvullende pensioenregelingen, die nu door ABN AMRO worden uitgevoerd, nog voor de zomervakantie over worden gezet naar andere uitvoerders. Omdat we nog een akkoord van DNB moeten krijgen op de collectieve waardeoverdrachten van de netto regeling en prepensioenregeling, zal de overzetting later dit jaar gebeuren. De exacte data zijn nog niet bekend.

De netto aanvullende regeling is op 1 april 2024 gestopt. De opgebouwde kapitalen van de netto aanvullende regeling moeten voor alle actieve en gewezen deelnemers via een collectieve waardeoverdracht (CWO) over naar a.s.r. De opgebouwde kapitalen vallen dan niet meer onder het pensioenfonds.

De prepensioenregeling wordt, na akkoord van DNB, toegevoegd aan het kapitaal van je bruto aanvullende regeling. De administratie van deze DC-regeling wordt vervolgens overgenomen door Appel Pensioenuitvoering.

Zodra de tijdstippen van de overdrachten bekend zijn, zullen we hierover communiceren.

Zie ook: Wijzigingen in de aanvullende DC-pensioenregelingen | Pensioenfonds Robeco.