Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2023: 149,1%

Eind februari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 149,1%. Bij de afsluiting van 2022 was dit 146,2% en eind januari 147,5%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 150,8%.

Opbouwpercentage 2023 wordt 1,621%

Voor 2023 heeft het bestuur het opbouwpercentage voor de basisregeling vastgesteld op 1,621%. Dat is iets lager dan het maximale opbouwpercentage van 1,738% dat in voorgaande jaren nog van toepassing was.

De basisregeling voor je pensioen (tot een salaris van € 87.302) is sinds 2016 een collective defined contribution (CDC)) regeling. Dat betekent dat de hoogte van de premie voor telkens een vaste periode wordt afgesproken. De werkgever en OR hebben voor de periode 2023/2024 een premie van 31% van de pensioengrondslag afgesproken. Deze was in de voorgaande jaren 43,4%. Het Robeco Pensioenfonds berekent vervolgens welk opbouwpercentage van je ouderdomspensioen daarmee gefinancierd kan worden.

De essentie van een CDC-regeling is echter dat de premie leidend is. Ook in het nieuwe pensioenstelsel (de Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan) is de premie het uitgangspunt.

Gevolgen voor je pensioen

 • Ouderdomspensioen: Door het lagere opbouwpercentage (1,621% versus 1,738%) wordt de opbouw van je ouderdomspensioen iets lager. Over de totale opbouwperiode van je pensioen (vaak meer dan 40 jaar) heeft dit een geringe impact. Andere componenten zoals toekomstige salarisstijgingen, wettelijke wijzigingen en rendementen op beleggingen maken de uitkomst van het ouderdomspensioen niet exact voorspelbaar. Op het portaal van het pensioenfonds kun je zien wat je verwacht pensioen is op je pensioendatum met het huidige opbouwpercentage. Ook in het nationaal pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl ) kun je dat zien.
 • Partnerpensioen: Je partnerpensioen bouw je op tot 70% van je ouderdomspensioen op je pensioendatum. Het tot en met 2022 opgebouwde partnerpensioen blijft onveranderd (gebaseerd op een opbouwpercentage van 1,738%). Over je toekomstige dienstjaren (tot aan je pensioendatum) bouw je nu iets minder partnerpensioen op, omdat je opbouwpercentage voor ouderdomspensioen ook iets lager is. Wil je weten wat dat voor jou betekent? Ga dan naar het portaal van het pensioenfonds.
 • Arbeidsongeschiktheid: Je arbeidsongeschiktheidspensioen blijft onveranderd. Dat is 70% van je laatstverdiende salaris boven de sociale zekerheidsgrens (2023: € 66.956). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daarnaast recht op premievrijstelling bij invaliditeit. Dat betekent dat je pensioenopbouw doorloopt. Je hebt dan dezelfde pensioenopbouw als de andere actieve deelnemers. Vanaf  2023 dus met een opbouwpercentage van 1,621%.
 • Excedentregeling: Doe je mee aan de excedentregeling (boven een salaris van eur 84.882) is? Dan verandert er niks voor je. Je leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijft ongewijzigd in 2023. Lees hier meer over de regelingen bij Pensioenfonds Robeco

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel in volle gang

De werkgever en de Ondernemingsraad zijn in overleg met het pensioenfonds over de impact van het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel er nog onzekerheid is over de exacte inhoud van de wetgeving en we zelfs niet zeker weten of deze wet ook echt doorgaat, bereiden we ons toch voor op een overgang naar het nieuwe stelsel, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025. De belangrijkste tijdslijnen van de projectplanning plaatsen we in het eerste kwartaal van 2023 op de speciale landingspagina op onze website: Nieuw Pensioenstelsel.

Rein Godding: “Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is bij deelnemers. Vooral van gepensioneerden krijg ik af en toe de vraag wat het betekent als de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar een pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel (dat noemen we ‘invaren’). Een exact antwoord daarop kan ik nu niet geven. Wel kan ik aangeven dat besluitvorming met grote zorgvuldigheid en grote inspraak van betrokkenen gepaard zal gaan. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan, dat een verzwaard adviesrecht krijgt. De vereniging van gepensioneerden heeft een zogenaamd hoorrecht en uiteindelijk zal ook DNB moeten instemmen. Het pensioenfonds bestuur (waarin werkgever, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn) behartigt de belangen van alle deelnemers en zal haar besluiten evenwichtig nemen.”

De Pensioenfederatie plaatste recent een interessante column over invaren: Column: Voldoende checks en balances bij invaren (pensioenfederatie.nl)

BLOG Rutger de Wit: Pensioendertiger

Eindelijk is het dan zover; ook DNB stemt in met mijn voordracht als bestuurslid van Pensioenfonds Robeco! Het is daarmee officieel. Al een tijdje draai ik (vol) mee als kandidaat-bestuurslid, maar toch had het verlossende bericht voor mij een ietwat ‘magische’ lading. Naar dat moment heb ik lang uitgekeken!

Maar waarom eigenlijk? Wat is er ‘magisch’ aan een pensioenfonds? Waarom zou je je als jonge 30-er hier zo veel tijd aan besteden, naast je huidige functie? Helemaal zo aan het ‘begin’ van je loopbaan. In de komende jaar zal ik dat via een aantal korte blogs proberen te beschrijven op basis van ervaringen en actualiteiten tijdens mijn eerste jaar in het bestuur.

Geparkeerd salaris
Het algemene gebrek aan belangstelling voor pensioen bij (jonge) mensen is voor mij een belangrijke driver om in het bestuur te gaan. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar als je maandelijks aan pensioen opbouwt is dat simpelweg salaris wat je pas later krijgt (of als je ziek wordt, of wat je nabestaanden krijgen bij overlijden). Salaris wat je – zonder dat je het eigenlijk merkt – ‘parkeert’ voor later, voor als je niet meer wil, kan of hoeft te werken. Waarschijnlijk hecht je nu redelijk veel waarde aan wat je maandelijks aan salaris ontvangt. Daar kan je immers (hopelijk) van rondkomen en (hopelijk) ook leuke dingen van doen. Pensioeninkomen heeft exact dezelfde functie, dus waarom zou je dat niet belangrijk vinden? Natuurlijk krijg je in Nederland ook een AOW, maar dat is vaak niet voldoende om de gewenste levensstijl te kunnen voortzetten als je stopt met werken.

De basis
Pensioen heeft dus een belangrijke maatschappelijke functie. Want met dat inkomen ga je het als het goed is toch een significant deel van je leven moeten doen (naar verwachting ca. 20 jaar). Moet je dan op jonge leeftijd al maandelijks of wekelijks druk bezig zijn met pensioen? Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet als je in loondienst bent en je hebt een pensioenregeling. Daar begint het eigenlijk mee. Het weten of je pensioen opbouwt. En als je een nieuwe baan overweegt, vraag eens door naar de pensioenregeling. Dat is immers ook onderdeel van je salarispakket. Ook andere verandermomenten in het leven kunnen belangrijk zijn; samenwonen, kinderen, scheiden. Op zulke momenten kan je eens stilstaan wat dat betekent voor je pensioen. Hoe jonger je bent, hoe meer je nog invloed kan hebben op het inkomen later. Een goed startpunt is natuurlijk altijd mijnpensioenoverzicht of de (interne) website van je werkgever of pensioenfonds.

Stukjes delen van de pensioen-‘magie’
Dit is dus waarom ik zo verheugd ben om een pensioendertiger te zijn. Ik kan me vanaf nu hard maken voor een goed pensioen van mijn (oud-)collega’s! En hopelijk kan ik tegelijkertijd andere (jonge) mensen enthousiasmeren eens te kijken naar hun eigen pensioen. Natuurlijk is er ook veel meer interessants. Om voor een goed pensioen te zorgen is beleggen en het managen van risico’s zeer belangrijk, en natuurlijk niet te vergeten de aanstaande verandering van het Nederlandse pensioenstelsel. Ik ga komend jaar enkele keren delen wat mij als nieuwbakken pensioenfondsbestuurder bezighoudt en wie weet lukt het me om een klein beetje van de ‘magie’ bij anderen over te brengen. Er is namelijk veel ruimte voor verjonging in de Nederlandse pensioensector!

Rutger de Wit
Bestuurslid en lid integrale risicomanagementscommissie

 

Roeland Moraal, lid van de beleggingscommissie: ‘Pensioenfonds Robeco kiest heel bewust voor een conservatieve beleggingsstrategie’

Best bijzonder. Als Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco én als lid van de beleggingscommissie van Pensioenfonds Robeco draagt Roeland Moraal een grote mate van verantwoordelijkheid. Richting zijn klanten én richting de deelnemers aan het pensioenfonds. Desondanks is de ontspannen glimlach op zijn gezicht nooit ver weg. Zijn geheim? Een intrinsieke interesse in de actualiteiten, want: ‘geen jaar is hetzelfde en dat maakt beide functies juist zo leuk.’ 

‘Al bijna 26 jaar lang is Robeco mijn eerste en enige werkgever. Ik heb een fijne werkplek, leuke collega’s en uitdagend werk. Daarom wil ik hier ook niet weg’, aldus Roeland Moraal (51 jaar). Na het afronden van de opleiding Toegepaste Wiskunde gaat hij in 1997 bij dochterorganisatie IRIS Research aan de slag als kwantitatieve analist. Inmiddels is hij alweer bijna 20 jaar Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco. ‘In het kort komt het erop neer dat ik in opdracht van mijn klanten, hoofdzakelijk pensioenfondsen, geld beleg in high yield obligaties. Dit zijn leningen aan minder kapitaalkrachtige en minder kredietwaardige bedrijven die wel veel potentie hebben. Hierdoor is het risico voor mijn klanten hoger, maar de kans op een aantrekkelijk rendement ook. In totaal ben ik, samen met een senior collega, eindverantwoordelijke voor een portefeuille van zo’n 10 miljard euro.’

Op de hoogte zijn en blijven
En dus is het superbelangrijk dat Roeland continu op de hoogte is van de actualiteiten en veranderingen in de wereld. ‘Mijn grote voordeel is dat ik heel breed geïnteresseerd ben. Als ik word gevraagd wat voor werk ik doe, vertel ik gekscherend dat ik betaald word om de krant te lezen. De wereld is continu in beweging, er zijn altijd nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen en daarvan moet ik op de hoogte zijn en blijven.’ In verband met zijn beleggingskennis en -ervaring vraagt het bestuur van Pensioenfonds Robeco in 2021 of Roeland lid wil worden van de beleggingscommissie van het pensioenfonds. ‘Ik had in het verleden al een paar keer laten blijken dat een dergelijke functie mij wel leuk leek. Dus toen ik gevraagd werd, heb ik ja gezegd. Omdat ik vanuit die functie kan ontdekken hoe een pensioenfonds werkt, omdat ik zo vaker in contact kom met collega’s van andere afdelingen binnen Robeco én omdat ik zo mee kan denken over de beste beleggingsstrategie.’

‘Inmiddels zit onze dekkingsgraad boven de 145 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds’

De invloed van actuele ontwikkelingen
Daarover gesproken… Bij Pensioenfonds Robeco is de beleggingsstrategie vrij conservatief en op de lange termijn gericht, aldus Roeland. ‘Ons pensioenfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die zich bewezen hebben, gekapitaliseerd zijn, een solide basis hebben en die zich richten op continuïteit. We hebben een gezonde mix van aandelen en obligaties, weten welk risiconiveau acceptabel is en we laten ons niet te veel beïnvloeden door actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. De recentelijke inflatie en de hogere rente zijn natuurlijk wel belangrijke onderwerpen voor een pensioenfonds. Zo zijn aan de ene kant alle aandelen en obligaties in 2022 zo’n 10, 15 of 20 procent in waarde gedaald. Aan de andere kant zorgt de hogere rente er juist weer voor dat onze dekkingsgraad nog verder is gestegen. Inmiddels zitten we boven de 150 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds.’

De grootste uitdaging
Voor de nabije toekomst vormt het nieuwe pensioenstelstel de grootste uitdaging voor het pensioenfonds, het bestuur en de beleggingscommissie, zo vertelt Roeland. ‘Zoals gezegd opereert Pensioenfonds Robeco op basis van een langetermijnvisie. Maar omdat in 2024 het nieuwe pensioenstelsel zeer waarschijnlijk zijn intrede doet en het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld over gepersonaliseerde potjes, is het misschien verstandig om nu een visie voor de korte termijn te ontwikkelen. Eerlijk gezegd is dat een ingewikkelde vraag waarop het antwoord nog niet helemaal duidelijk is. Daarom gaan we er nog eens serieus over nadenken, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen waar alle deelnemers van Pensioenfonds Robeco baat bij hebben. Als lid van de beleggingscommissie draag ik daar graag een steentje aan bij.’

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2023: 147,5%

Eind januari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 147,5%. Bij de afsluiting van december 2022 was dit 146,2%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 145,1%.

Toeslag op pensioenen van 10%

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari 2023 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers (= slapers) en pensioengerechtigden te verhogen met 10%. Op basis van het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco kan een volledige toeslag toegekend worden. De gemiddelde prijsstijging over 2022 bedroeg 10%.

Elk jaar kijkt jouw pensioenfonds of de pensioenen van al haar deelnemers kunnen worden verhoogd. Dit moet ervoor zorgen dat jouw pensioen (zoveel mogelijk) meegroeit met de stijging van de prijzen en zo zijn waarde behoudt. De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Toeslagenbeleid gewijzigd
Volgens het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco mag een toeslag worden toegekend als dit toekomstbestendig kan worden gedaan. Dat betekent dat de huidige beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn, zodat naar verwachting ook in de toekomst nog toeslag kan worden toegekend. In 2022 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om het toeslagenbeleid te wijzigen. Voortaan wordt de projectie voor de toekomstige inflatie gebruikt, zoals DNB publiceert voor pensioenfondsen om hun toeslagenbeleid op te baseren. Daarmee is er meer ruimte ontstaan om toeslagen toe te kennen dan bij de oude berekeningssystematiek.

Beleidsdekkingsgraad ruim voldoende
De beleidsdekkingsgraad moet tenminste 110% zijn om een toeslag te kunnen toekennen. Deze beleidsdekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad 126% en eind 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 146,2%. Dus ruim voldoende om de pensioenaanspraken in de basisregeling te verhogen met 10%.

Bedrag ineens: datum inwerkingtreding van de baan

Minister Schouten heeft 18 januari laten weten dat het bedrag ineens niet vanaf 1 juli kan plaatsvinden. Ze acht 1 januari 2024 een haalbare datum.

Tegelijkertijd geeft ze in de brief naar de Tweede Kamer aan dat het belangrijk is dat pensioenuitvoerders  deelnemers tijdig kunnen informeren over de mogelijkheid van het opnemen van het bedrag ineens en de gevolgen daarvan. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door de Tweede kamer worden behandeld. waarvoor een ‘adequate termijn’ nodig is. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer zal duidelijk moeten worden of 1 januari inderdaad realistisch is.

Zie ook: Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk – Pensioenfonds Robeco

Wordt vervolgd.

Dekkingsgraad 31 december 2022: 146,2%

Met een beleidsdekkingsgraad van 146,2% sloot Pensioenfonds Robeco het jaar 2022 af. Precies een jaar daarvoor was de beleidsdekkingsgraad 126,0%. De  beleidsdekkingsgraad wordt elke maand berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op 31 december 2022 op marktwaarde maar zonder de 12-maands middeling dan is deze dan 158,7%.

Rein Godding: terug- en vooruitkijken

De directeur van jouw pensioenfonds kijkt terug op een jaar met hoge inflatie, gestegen rente en gemaakte afspraken over premie en opbouwpercentage. Ook blikt hij vooruit.

De vooruit blik gaat over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de voorbereidingen daarop. En over de ontwikkelingen die er zijn rond het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid.

Lees het hele verhaal

Wijziging reglement, opbouwpercentage en indexatie

Op 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen. En het bestuur neemt eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen.

Pensioenreglement
Per 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De in- en afkoopfactoren worden voortaan op maandbasis berekend. Dit betekent het omzetten van een kapitaal uit de DC-regeling naar een pensioenaanspraak in de basisregeling voortaan plaatsvindt op basis van de rentestand van de voorgaande maand. Voorheen werden de in- en afkoopfactoren een keer per jaar vastgesteld.

Opbouwpercentage 2023
De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen van de pensioengrondslag (inclusief een eigen bijdrage van de werknemers van 6%). Het pensioenfonds berekent op basis van de rentestand van 31 december hoeveel premie in percentage nodig is voor de maximale fiscale opbouw binnen de basisregeling. Wanneer meer dan 31% premie nodig is zal zal minder pensioen worden opgebouwd dan het fiscaal maximum. Immers de vastgestelde premie is bepalend voor de opbouw. Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling. Op dit moment hebben we een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,738% op pensioenleeftijd 67.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds neemt zoals gebruikelijk eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen per 1 februari. In de pers wordt hier veel over geschreven maar voor nu vragen we dus nog even geduld.  Meer over indexatie lees je hier (invoegen: Toeslag (indexatie) – Pensioenfonds Robeco). Zodra het indexatiebesluit bekend is plaatsen we een bericht op de website.

 

Lichte stijging beleidsdekkingsgraad: +2,2%

Eind november 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 144,2%. Daarmee was de stand iets hoger dan op 31 oktober. Onze beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 152,7%. Op 31 oktober was dat nog 156,3 %

Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk

Hoewel aangekondigd kun je op pensioendatum nog niet maximaal 10% van je pensioen als bedrag ineens op te nemen. Deze wetgeving daarvoor is nog niet definitief. Men verwacht dat de wet niet eerder dan 1 juli 2023 ingaat. Zekerheid daarover is er nog niet.

Eerder dit jaar plaatsten we een nieuwsbericht over de mogelijkheid om vanaf 2023 op pensioendatum maximaal 10% van je pensioen als bedrag ineens op te nemen. Deelnemers die gaan pensioneren ontvangen ongeveer een half haar voor hun pensioendatum een brief met de flexibiliseringskeuzes die ze kunnen maken. De keuze om 10% ineens op te nemen maakt daar nog geen deel van uit.

We adviseren je onze website de komende tijd te blijven raadplegen. Wanneer wetgeving definitief is lees je op de website welke mogelijkheden er voor je zijn.

Beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2022: 142,0%

Eind oktober 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 142,0%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 156,3%. Tegenover € 516.707 aan technische voorzieningen stond op 31 oktober € 807.677 aanwezig vermogen. (bedragen x 1000)

Nieuw bestuurslid Rutger de Wit: ‘Veel jongere mensen vinden pensioen niet zo’n interessant onderwerp. Dat is onterecht’

Hoewel Rutger de Wit pas 31 jaar is, heeft hij al ruime ervaring opgebouwd op het gebied van pensioenen. Bovendien is hij oprecht geïnteresseerd in de maatschappelijke opdracht van pensioenfondsen. Vandaar dat Rutger zich in het voorjaar van 2022 kandidaat heeft gesteld voor de functie van bestuurslid bij Pensioenfonds Robeco. Met succes. ‘Ik hoop dat ik mensen kan motiveren om zich meer in hun pensioen te verdiepen. Dat is namelijk echt de moeite waard.’

 

‘Ik vind het leuk om puzzels op te lossen. Tijdens mijn vakantie in een puzzelboek, maar ook tijdens mijn werk’, aldus Rutger de Wit, woonachtig in Gilze. Vandaar dat hij na zijn studie econometrie aan de slag is gegaan bij Ortec Finance in Rotterdam. ‘Hier kreeg mijn interesse in pensioenen een belangrijke boost. Als consultant Pensioenen en Verzekeringen gebruikte ik samen met collega’s rekenmodellen waarmee we pensioenfondsen adviseerden over diverse pensioenvraagstukken. Welke beleggingen waren interessant? Welke invloed had de pensioenpremie op de ontwikkeling van de dekkingsgraad? En welke belangrijke keuzes kon of moest men maken op het gebied van indexatie? Als jong broekie mocht ik de uitkomsten van deze rekenmodellen aan pensioenfondsbesturen presenteren. Door de discussies die deze uitkomsten opriepen, raakte ik naast de methodiek steeds meer geïnteresseerd in de wijze waarop deze inzichten door pensioenfondsen gebruikt worden om hun maatschappelijke opdracht in te vullen.’

 

Focus op risicomanagement
Als Rutger in juli 2021 als product development manager bij Robeco aan de slag gaat, ziet hij al snel een kans om zelf een steentje bij te dragen aan deze maatschappelijke opdracht. ‘Ik hoorde dat het bestuur van Pensioenfonds Robeco op zoek was naar een nieuw lid met als aandachtsgebied Risicomanagement. Vanuit mijn achtergrond heb ik niet alleen affiniteit met dit thema, ik heb me er tijdens de master Risk Management for Financial Institutions ook verder in verdiept. Daarom besloot ik op de functie te solliciteren.’ Met succes, want Robeco draagt hem in mei 2022 voor als bestuurslid. Hij draait dus al een half jaar mee en zijn benoeming wordt eind dit jaar ter goedkeuring aan DNB voorgelegd. ‘Naast mijn ervaring en expertise speelde mijn leeftijd bij de voordracht ongetwijfeld ook een rol. Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatie. Vanuit die invalshoek wil ik mijn leeftijdsgenoten motiveren en stimuleren om zich meer in hun pensioen te verdiepen.’

 

‘Als enige dertiger in het bestuur hoop ik me goed in te kunnen leven in de belevingswereld van mijn generatiegenoten’

 

Bewustzijn creëren
‘Het hoofddoel van een pensioenfonds is ervoor te zorgen dat de deelnemers na hun werkzame leven van een mooie oudedagsvoorziening kunnen genieten’, zo vertelt Rutger. ‘Daarnaast is het naar mijn mening ook een taak van een pensioenfonds om bewustzijn bij haar deelnemers te creëren over het belang van het pensioen. Het is nu eenmaal lastig om 40 jaar vooruit te denken. Sparen voor de nabije toekomst is voor veel mensen tastbaar, maar sparen voor hun pensioen vinden ze doorgaans minder interessant. En dat is onterecht. Via een pensioenfonds krijgen deelnemers een duwtje in de goede richting om op tijd een pensioen op te bouwen. Maar of dat pensioen uiteindelijk invulling kan geven aan iemands persoonlijke doelen, zal per persoon verschillen. Het is daarom van belang om je al tijdig in je pensioen te verdiepen.’

 

Vrijheid in beleggen
Rutger benadrukt dat zijn Robeco-collega’s verplicht deelnemen aan Pensioenfonds Robeco. ‘Aan de ene kant is dat goed, want hierdoor bouwen ze automatisch een oudedagsvoorziening op. Aan de andere kant kan die automatische deelname er ook voor zorgen dat mensen niet over hun pensioen nadenken. Gelukkig is een groot deel van mijn collega’s wel degelijk betrokken bij hun pensioen. Sterker nog, waar mogelijk gebruiken velen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun pensioenpremie wordt belegd. Als bestuur onderzoeken we hoe en in welke mate we keuzevrijheid kunnen faciliteren als het nieuwe pensioenstelsel wordt geïmplementeerd. Dit zal mede afhangen van onze sociale partners en de externe partijen die ons pensioen uitvoeren. Feit is en blijft dat we het belang van het pensioen zo tastbaar mogelijk moeten maken voor de deelnemers van Pensioenfonds Robeco. Als bestuurslid zie ik dat dan ook als een belangrijk doel voor de komende vier jaar.’

 

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2022: 139,5%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 september 139,5%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 151,3%.

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2022: 137,3%

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2022 137,3%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 151,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo juli 2022: 135,7%

Eind juli 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 135,7%. De vorige maand was dit 134,2%. Een beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maandsmiddeling was op 31 juli 143,3%.

Beleidsdekkingsgraad eind juni: 134,2%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 juni 134,2%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde, zonder de 12-maands middeling, was op dat moment maand 147,6%. Hiermee was de dekkingsgraad op marktwaarde 0,9% lager dan eind mei.

Jaarverslag 2021 in een paar minuten

Opnieuw hebben we de belangrijkste ontwikkelingen bij jouw pensioenfonds in het afgelopen jaar handig voor je samengevat. Nog net iets efficiënter dan vorig jaar. Dit jaar weet je al in een paar minuten wat wij in de 365 dagen van 2021 voor jouw pensioen hebben uitgevoerd.

Bekijk hier het 4,5-minuut-verslag

RvT-lid Sako Zeverijn: ‘Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk’

Al bijna acht jaar lang maakt Sako Zeverijn deel uit van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Robeco. Nu in juli zijn laatste termijn afloopt, is dit een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken. ‘Dit bestuur heeft de kennis en kunde om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden.’

‘Waarom ik acht jaar geleden toe ben getreden tot de Raad van Toezicht? Omdat ik betrokken wilde zijn bij Pensioenfonds Robeco, maar dan wel op een niveau waarop ik echt iets bij kon dragen vanuit mijn kennis en ervaring’, aldus Sako Zeverijn. Kennis en ervaring heeft deze 64-jarige zelfstandige pensioenfonds professional als geen ander, zo leert een blik op zijn LinkedIn-profiel. ‘Dat is in mijn ogen ook echt een vereiste.’

De rol van de Raad van Toezicht
Sako legt uit: ‘Als Raad van Toezicht beoordeel je of de bestuurlijke procedures en processen in orde zijn. Of er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Of de risico’s op de lange termijn goed bewaakt worden. En of besluiten evenwichtig worden genomen, zodat de ene groep deelnemers aan het pensioenfonds niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere groep. Je moet weten wat er in de pensioenwereld speelt en welke vragen je aan het bestuur moet stellen om de focus scherp te houden. Dan is kennis van pensioenzaken dus wel een must.’

‘Onze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco’

Deskundig en dedicated
Omdat er nogal wat onderwerpen moeten worden beoordeeld, hebben de drie leden van de Raad van Toezicht de taken verdeeld, zo vertelt Sako. ‘Een lid kijkt voornamelijk naar het vermogensbeheer, het tweede naar de algemene wet- en regelgeving en bestuurlijke aspecten en ik houd me bezig met het risicomanagement. Deze samenwerking verloopt op een uiterst prettige en positieve manier en dat typeert de gang van zaken binnen Pensioenfonds Robeco.’ Daarnaast is Sako erg te spreken over de deskundigheid en toewijding van het bestuur. ‘Dat heeft alles te maken met het feit dat Robeco een financiële onderneming is die zich bezighoudt met het beleggen en beheren van andermans vermogen. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit hooggeschoolde professionals die altijd het belang van de deelnemers vooropstellen. Dat zie je terug in de resultaten. Pensioenfonds Robeco staat er goed voor, zowel financieel als bestuurlijk.’

Investeer in financieel én menselijk kapitaal
Hoewel hij de Raad van Toezicht met een gevoel van weemoed verlaat, overheerst bij Sako de overtuiging dat de toekomst voor Pensioenfonds Robeco er positief uitziet. ‘Het fonds staat er financieel goed voor en zoals gezegd bestaat het bestuur uit capabele mensen die de kennis en kunde hebben om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden. Niet voor niets wordt daar nu al een paar jaar over nagedacht en gesproken. Ik vind het een fijne gedachte dat dit pensioenfonds de deelnemers nu en in de toekomst een mooie oudedagsvoorziening kan bieden. Daarnaast zou ik de deelnemers de tip willen geven om naast hun financiële kapitaal ook in hun menselijke kapitaal te investeren. Zorg ervoor dat je rond je pensioengerechtigde leeftijd een competentie bezit waar vraag naar is, zodat je ook na je 67e deel blijft uitmaken van de samenleving, betaald of onbetaald, en niet abrupt hoeft te stoppen. Dat is in mijn ogen minstens zo belangrijk om echt van je oude dag te kunnen genieten.’

Check nu je risicoprofiel in de aanvullende DC-regelingen

Het is belangrijk om te weten wat je beleggingsprofiel is en dat jaarlijks te checken. Op die manier weet  je of je meer of minder risico met jouw beleggingen kunt nemen in de aanvullende regelingen.

Wat moet je doen?

 1. Log in op het portaal van onze DC-regelingen (ABN AMRO Pension Services) en ga naar je profiel. Vul daar de vragenlijst in om je beleggersprofiel te bepalen.
 2. Als je je profiel hebt bevestigd, ga dan naar je beleggingsportefeuille. Daar kun je zien of de beleggingsmix past bij je profiel.
 3. Als je profiel en beleggingsmix niet bij elkaar passen, dan kun je je beleggingsportefeuille aanpassen. Dat kan door een andere Life Cycle te kiezen of zelf beleggingsfondsen samen te stellen.

Wat nu verder?
Jaarlijks krijg je een e-mail van het pensioenfonds met de mededeling dat er een brief op je portaal staat met informatie over je beleggingsmix en of deze nog past bij je profiel. Lees deze aub zorgvuldig en kijk of een aanpassing nodig is.

Wat als je niets doet?
Als je zelf geen keuze maakt, dan beleggen we voor je in de neutrale Life Cycle.

Peiling risicohouding in deelnemersonderzoek 2021
In 2021 hebben we een deelnemersonderzoek gedaan, waarbij we onder andere gekeken hebben naar de risicohouding van onze deelnemers. Een belangrijke uitkomst is dat een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat Pensioenfonds Robeco zich moet inzetten op behoud van koopkracht. Onze huidige asset mix voor de basisregeling (de CDC-regeling) richt zich op koopkrachtbehoud en bestaat uit een matchingportefeuille van 45% en een returnportefeuille van 55%. Het renterisico wordt voor 50% afgedekt.

Het bestuur ziet op dit moment geen reden om deze mix aan te passen. De kans om te kunnen indexeren is hoog en het risico om de pensioenen te moeten verlagen bij tegenvallende resultaten is aanvaardbaar.

Uit het deelnemersonderzoek kwam ook naar voren dat qua individuele risicopreferentie veel deelnemers kiezen voor het (zeer) offensieve beleggingsprofielprofiel. De deelnemers die meedoen aan de aanvullende DC-regelingen (Aanvullende regelingen – Pensioenfonds Robeco) kunnen (in tegenstelling tot de basisregeling) invloed uitoefenen op hun eigen asset mix. Het bestuur van het pensioenfonds vindt het belangrijk dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de risico’s en mogelijkheden van beleggen en adviseert daarom om jaarlijks je beleggingsprofiel te checken.

Een samenvatting van alle resultaten van het deelnemersonderzoek lees je hier:
Deelnemersonderzoek 2021 – Pensioenfonds Robeco

Vragen?
Heb je vragen over je DC-regelingen? Neem dan contact op met ABN AMRO Pension Services via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com.

Vanaf 2023: Bedrag ineens bij pensionering

Deelnemers van Pensioenfonds Robeco, die vanaf 2023 met pensioen gaan, krijgen wettelijk de mogelijkheid om eenmalig maximaal 10% van hun pensioen op te nemen.

Met dit bedrag ineens heb je als deelnemer meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om een extra aflossing te doen op je hypotheek of om een verre reis te maken. Maar de keerzijde is dat je levenslange pensioen lager wordt.

Ongeveer een half jaar voor je AOW-datum krijg je een brief van het pensioenfonds waarin staat wat de specifieke mogelijkheden voor je zijn. In dit nieuwsbericht geven we alvast wat algemene uitleg.

Dit zijn de uitgangspunten voor een bedrag ineens opnemen:

 • Je mag maximaal 10% van je pensioenvoorziening in één keer opnemen.
 • De optie bestaat alleen voor je eigen ouderdomspensioen. Je partner of kinderen kunnen dus geen bedrag ineens opnemen als jij onverwacht overlijdt.
 • Je mag het bedrag ineens overal aan besteden. Het wordt wel belast volgens het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.
 • Na afkoop van 10% moet je pensioen meer zijn dan € 503,24 bruto per jaar.
 • Je kunt het bedrag ineens niet combineren met de keuze voor hoog-laag. Hoog-laag betekent dat je de eerste jaren van je pensioen een hogere uitkering krijgt en de jaren erna een lagere.
 • De opname van een bedrag ineens heeft een groot effect op de hoogte van je inkomsten in dat jaar. Het kan impact hebben op eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag. Laat je vooraf goed adviseren wat de gevolgen voor jou persoonlijk zijn.
 • Je krijgt alleen je eigen pensioenvoorziening mee. De buffers blijven achter in het pensioenfonds.

 

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld (bruto bedragen)
Stel de dekkingsgraad van het pensioenfonds is 140, jouw levenslange pensioen is EUR 1.000 en de pensioenvoorziening die bij jouw levenslange pensioen hoort is EUR 20.000. Als je 10% van je pensioen opneemt dan krijg je eenmalig 10% van EUR 20.000  = EUR 2.000. Je levenslange ouderdomspensioen was EUR 1.000 maar wordt nu EUR  900.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds geeft de financiële positie van het pensioenfonds weer. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe hoger de buffer en dus hoe groter de kans dat we in de toekomst je pensioen jaarlijks kunnen indexeren. Als je pensioen 10% lager is, zoals in dit voorbeeld, dan krijg je in de toekomst dus een indexatie over EUR 900 in plaats van over EUR 1.000.

 

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2022: 132,7%

Op 31 mei was de stand van onze beleidsdekkingsgraad 132,7%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op marktwaarde, dus zonder de 12-maands middeling dan komt deze eind mei op 148,5%. Opnieuw een stijging ten opzichte van de dekkingsgraad van afgelopen maand.

Beleidsdekkingsgraad ultimo april 2022: 131,0%

De beleidsdekkingsgraad van jouw pensioenfonds was op de laatste dag van april 2022 131,0%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.  De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand maar liefst 144,4%.

Geen gevolgen overname ABN AMRO PPI

Overname ABN AMRO PPI door Achmea heeft geen gevolgen voor uitvoering DC-regelingen Pensioenfonds Robeco

Deze week kwam in het nieuws dat de Premie Pensioen Instelling (PPI) van ABN AMRO overgenomen wordt door Achmea. Onze uitvoerder van de aanvullende DC-regelingen ABN AMRO Pension Services (AAPS) blijft echter onderdeel van ABN AMRO. Dit betekent dat er nu geen wijzigingen aan de orde zijn. Het deelnemersportaal van AAPS blijft: ABN AMRO Pension Services

Heb je vragen over je DC-regeling? Neem dan contact op met AAPS via telefoon (020) 629 88 10 of e-mail pension.services@nl.abnamro.com

Beleidsdekkingsgraad ultimo maart 2022: 129,7%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 maart 129,7%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 138,7%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2022: 128,6%

Eind februari 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 128,6%. Bij de afsluiting van december 2021 was dit 126,0% en eind januari 127,0%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 132,2%.

Maatregelen situatie Oekraïne

Bij het Pensioenfonds Robeco zijn we diepbedroefd over de situatie in Oekraïne. Rusland heeft het internationaal recht geschonden door een aanval op een soevereine staat. Deze aanval wordt door de internationale gemeenschap veroordeeld.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het bestuur besloten voorlopig de volgende investeringsmaatregelen door te voeren voor de basisregeling.

 • Het pensioenfonds zal afscheid nemen van beleggingen in Russische staatsobligaties.
 • Het pensioenfonds plaatst kooprestricties op Russische aandelen en bedrijfsobligaties.

Aangezien het pensioenfonds alleen in fondsen belegt, wordt in de komende periode nader onderzocht hoe verder invulling kan worden gegeven aan dit bestuursbesluit en op welke termijn de besluiten doorgevoerd kunnen worden.

Het Pensioenfonds Robeco sluit hiermee aan bij het beleid van de werkgever.

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2022: 127,0%

Eind januari 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 127,0%. Bij de afsluiting van december 2021 was dit 126,0%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 128,5%.

Meer weten over de dekkingsgraad en het verloop daarvan? klik hier

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert