Logo

Beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2023: 152,8%

Eind oktober 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 152,8%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 159,1%. Tegenover € 510.490 aan technische voorzieningen stond op 31 oktober € 812.358 aanwezig vermogen. (bedragen x 1000)

Beleid inhaalindexatie aangepast

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om het beleid voor het toekennen van toeslagen in verband met een opgelopen achterstand (inhaalindexatiebeleid) aan te passen, waardoor het pensioenfonds eerder kan overgaan tot inhaalindexatie.

Tot nu toe was het beleid, dat inhaalindexatie kan worden toegekend wanneer de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde 10% hoger is dan de toekomstbestendige bovengrens voor de reguliere toeslagverlening. Er is besloten om deze opslag van 10% te laten vervallen.

De reden voor deze aanpassing is gelegen in de reële veronderstelling dat het pensioenfonds gaat invaren in het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners hebben gekozen voor een flexibele regeling. Dat houdt in dat het pensioenfonds in de toekomst veel minder buffers zal aanhouden. Deze buffers gaan uiteindelijk evenwichtig verdeeld worden over alle deelnemers (dat noemen we invaren). Het bestuur acht het op basis van de huidige hoge dekkingsgraad evenwichtig en uitlegbaar dat nu reeds een deel van de buffers gebruikt wordt voor extra indexatie.

Er zijn wel wettelijke restricties aan het toekennen van inhaalindexatie. U leest hier meer over ons inhaalindexatiebeleid.

In januari 2024 neemt het bestuur een besluit over de toe te kennen indexatie per 1 februari 2024.

Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2023: 152,6%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 september 152,6%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 160,5%. Een jaar geleden was de beleidsdekkingsgraad nog 139,5%!

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2023: 151,8%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2023 151,8%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 154,6%.

ABN Amro Pension Services stopt met uitvoering aanvullende pensioenregeling Pensioenfonds Robeco

ABN AMRO Pension Services (AAPS) heeft aangekondigd dat zij stopt met de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen voor al haar klanten. Sinds 2020 is AAPS, in opdracht van het Pensioenfonds Robeco, de administrateur van de aanvullende regelingen. Voor die tijd was de uitvoerder Flexioen (Robeco).

Pensioenfonds Robeco gaat op zoek naar een andere uitvoerder. Samen met de werkgever onderzoekt het pensioenfonds wat de beste oplossing is voor het onderbrengen van de aanvullende regelingen. Uiterlijk medio 2024 moeten de regelingen omgezet/overgebracht zijn naar een nieuwe uitvoerder. Wij verwachten eind dit jaar alle deelnemers uitgebreid te informeren over de gekozen oplossingen.

De pensioenregeling van Robeco bestaat uit een basisregeling voor iedereen en twee aanvullende regelingen (bruto en netto regeling) voor collega’s met een salaris boven € 87.302 en € 128.810 (2023). Het betreft hier alleen de uitvoering van de aanvullende regelingen. Een aantal deelnemers heeft ook nog een prepensioenregeling. Deze regeling is gesloten sinds 2006.

Beleidsdekkingsgraad ultimo juli 2023: 151,6%

Eind juli 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 151,6%. Precies 1% hoger dan vorige maand. Een beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maandsmiddeling was op 31 juli 155,3%.

Beleidsdekkingsgraad eind juni: 150,6%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 30 juni 150,6%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde, zonder de 12-maands middeling, was op dat moment maand 151,2%. Hiermee was de dekkingsgraad op marktwaarde 3,6% hoger dan eind juni 2022.

Uitstel implementatie nieuwe pensioenregeling

Het bestuur heeft in overleg met de werkgever en OR besloten te richten op een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026.

De voorbereiding voor indienen van het transitieplan en implementatieplan bij DNB vergt meer doorlooptijd, waarbij zorgvuldigheid prevaleert. De oorspronkelijk beoogde overgangsdatum was 1 januari 2025.

Op onze speciale webpagina lees je meer over de tijdslijnen.

Nieuwe voorzitter pensioenfonds: Margret Smits

Na de maximale zittingsduur van 12 jaar, waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter, heeft Tom Steenkamp het voorzitterschap overgedragen aan Margret Smits. Het bestuur is blij dat binnen de eigen bestuursgeleding een goede kandidaat is gevonden.

Margret is sinds 2018 lid van het bestuur en voorzitter van de communicatie commissie. Veel dank is verschuldigd aan Tom Steenkamp, die zich al die jaren met grote betrokkenheid en deskundigheid heeft ingezet voor het pensioenfonds.

Jaarverslag 2022 in 5 minuten

De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 bij jouw pensioenfonds hebben we opnieuw handig voor je samengevat. Op die manier weet je in 5 minuten wat wij in de 365 dagen van 2022 voor jouw pensioen hebben uitgevoerd.

Wil je toch het hele verslag lezen? Dat kan natuurlijk ook.

Bekijk hier het 5-minuten-verslag

Blog Rutger de Wit: Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat het nu zeker is dat er veel gaat veranderen in alle pensioenregelingen, dus ook in die van Robeco. En wij als pensioenfonds zetten ons volledig in om de overgang zo goed en evenwichtig mogelijk te begeleiden. Want uiteindelijk willen we een helder antwoord kunnen geven op de vraag “Wat betekent dit voor jou?”.

Als pensioenfonds, maar vooral ook samen met alle betrokken partijen, zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen. In en om het debat over de nieuwe pensioenwet is er een felle discussie geweest over allerlei aspecten van de wet. Of je nu voor- of tegenstander bent, of het niet precies weet, er gaat hoe dan ook iets veranderen.

 

Spagaat
Wat er concreet gaat veranderen, hangt grotendeels af van de afspraken die de werkgever en de ondernemingsraad nog met elkaar gaan maken. Vervolgens is het pensioenfonds aan zet om de gewenste pensioenregeling mogelijk te maken. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar de resultaten van het deelnemersonderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd. De nieuwe wet kent namelijk een groot aantal keuzes die alle betrokken partijen moeten maken. Vandaar dat je op dit moment op de speciale Themapagina vooral nog een algemene toelichting vindt. Eigenlijk bevinden we ons nu nog in een spagaat. Het liefst willen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er voor jou gaat veranderen, maar daarvoor is nog meer specifieke informatie nodig.

 

Wat weten we al wel?
Pas op het moment van overgang, weten we exact wat er voor jou gaat veranderen. Dat is naar verwachting pas in 2026. Om je nu al een beeld te geven wat er gaat veranderen, zal ik een eerste poging doen om iets concreter te worden:

 

 • Bouw je nog pensioen op?
  De manier waarop je pensioen opbouwt gaat veranderen. In de oude situatie verzekeren we een uitkering voor als je met pensioen gaat. Het pensioenfonds belegt vervolgens deze premie met als doel de uitkering te kunnen verhogen met de inflatie. In de nieuwe situatie wordt jouw premie belegd voor jou als individu. Hoe hoog de uitkering wordt op moment van pensioneren, staat nog niet vast. In hoeverre je als individu zelf op basis van je risicoprofiel keuzes kunt maken in de beleggingsmix van je pensioenkapitaal, zijn we nog aan het onderzoeken.

 

 • Heb je ooit pensioen opgebouwd?
  Of er iets verandert, hangt nog af van de belangrijke keuze, of het opgebouwde pensioen ook omgezet wordt naar het nieuwe pensioenstelsel (in jargon heet dat ‘invaren’). De nieuwe pensioenwet beoogt dat er ingevaren wordt. In dat geval zetten we de opgebouwde, verwachte uitkering, om in jouw eigen pensioenkapitaal. De exacte hoogte van je uitkering op het moment van pensioneren staat daarmee nog niet vast en is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Overigens is dat in de huidige situatie ook het geval.

 

 • Ben je gepensioneerd?
  In de nieuwe situatie ontvang je nog steeds maandelijks een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt – in het geval van ‘invaren’ – opnieuw vastgesteld. De exacte hoogte hangt af van het moment van de overgang, de dekkingsgraad van het fonds op dat moment en de economische omstandigheden. In het geval het pensioenfonds een hoge dekkingsgraad behoudt, is de kans groot dat de uitkering hoger wordt vastgesteld dan nu het geval is. Helaas kunnen wij dat nu nog niet met zekerheid toezeggen. Hoe de uitkering vervolgens van jaar op jaar wordt aangepast, weten we ook nog niet met zekerheid. Dit hangt af van de keuzes die nog moeten worden gemaakt. Een vaste of variabele uitkering? Wel of geen extra buffer? Keuzes qua beleggingen?

 

De komende tijd zijn alle betrokken partijen druk in de weer om de contouren, maar ook de details verder uit te werken. Met als belangrijkste doel; antwoord geven op die ene belangrijke vraag: “Wat betekent dit voor jou?”.

Bedrag ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

Minister Schouten heeft laten weten dat de geplande inwerkingtredingsdatum van de mogelijkheid om een ‘bedrag ineens’ op te nemen, niet meer haalbaar is. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is niet eerder dan 1 juli 2024.

In de brief aan naar de Tweede en Eerste Kamer laat ze weten dat pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat zij tenminste 6 tot 9 maanden nodig hebben na instemming van beide Kamers om de deelnemers goed te kunnen informeren. Ook is die tijd nodig voor de implementatie van het bedrag ineens.

De minister zegt dat de uiteindelijke datum afhankelijk is van de voortgang van het parlementaire proces. Wij houden jullie hier op de hoogte.

Zie ook:
Vanaf 2023: Bedrag ineens bij pensionering
Bedrag ineens: datum inwerkingtreding van de baan
Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk

Herzieningen- en correctiebeleid gepubliceerd

Mochten er onjuistheden in de pensioenadministratie aan het licht komen, dan wil het bestuur deze herstellen. Het beleid daarvoor hebben we nu ook gepubliceerd en is voor jou inzichtelijk.

Dat we er alles aan zullen doen om onjuistheden te herstellen, spreekt voor zich. Immers, jij ontleent jouw rechten aan het pensioenreglement. Dat kan leiden tot het bijstellen van eerder gecom­municeerde bedragen van pensioenaanspraken. Voor het wel of niet corrigeren van een foute vaststelling van reeds ingegane uitkeringen door de administrateur, hanteert het bestuur een besliskader die je hier kunt bekijken.

Naar het herzieningen- en correctiebeleid

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2023: 150,3%

Op 31 mei was de stand van onze beleidsdekkingsgraad 150,3%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op marktwaarde, dus zonder de 12-maands middeling dan komt deze eind mei op 149,0%. Daarmee is de dekkingsgraad ten opzichte van eind april ongeveer gelijk gebleven (-0,6%).

Beleidsdekkingsgraad ultimo april 2023: 150,3%

De beleidsdekkingsgraad van jouw pensioenfonds was op de laatste dag van april 2023 150,3%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 149,6%.

BLOG Rutger de Wit: Help, ik moet nog 35 jaar – en daarna nog 35 jaar!

Dit jaar bereik ik een mooie mijlpaal. Nog 35 jaar te gaan. Althans, dat is volgens de pensioenleeftijd in onze regeling. En daarna nog ruim 20 jaar met pensioen. Althans, dat is nu ongeveer de levensverwachting van iemand die de leeftijd van 67 heeft bereikt. Steeds meer horen we voorbeelden van mensen die nog veel langer leven – mijn oma’s zijn respectievelijk 96 en 100 jaar oud geworden. Er is dus een realistische kans dat ik nog 35 jaar werk en daarna nog 35 jaar met pensioen ben. Beide periodes zijn nog moeilijk om een concreet beeld bij te krijgen.

 

Bron: https://ailab.wondershare.com/tools/aging-filter.html

 

Risico van (te) oud worden
Onlangs heb ik op een bijeenkomst de gedachteprikkelende docu-film gezien, “Your 100-year life”. In die film wordt de kwetsbaarheid getoond van pensioensystemen in diverse landen. Ook laat de film voorbeelden zien van kwetsbare ouderen die decennia lang moeten rondkomen van een  tegenvallende uitkering. In het meest schrijnende geval had de werkgever jarenlang geen premie betaald en werd het beoogde pensioen met 63% verlaagd. De  huurbaas van deze oudere had daar uiteraard geen boodschap aan. “…the risk of being old is not dying, but, financially speaking, living to a 100…”

‘Leren, werken, pauzeren’ op repeat
Mijn vrije interpretatie van de film en de discussie achteraf is dat we moeten nadenken over het doorbreken van heilige huisjes zoals de traditionele levensloop – je volgt een opleiding, je werkt en je gaat met pensioen. In de film worden voorbeelden getoond van ouderen die zichzelf opnieuw uitvinden op latere leeftijd door een onderneming te starten, met 60 jaar een opleiding te volgen en zelfs ouderen die tot ver na hun beoogde pensioenleeftijd blijven werken. Niet alleen om rond te komen, maar ook om bezig en geprikkeld te blijven.

Vitaal 100 jaar oud worden?
Nu zijn er vast veel mensen die dit lezen en juist blij zijn gestopt te zijn met werken en er niet aan hadden moeten denken om langer door te gaan. En terecht. Als je ruim 40 jaar lang hebt toegewerkt naar dat ene moment,  dan mag je daar natuurlijk van  gaan genieten. Mijn boodschap is dan ook meer voor de midden- en langere termijn. Kan je op meerdere momenten in je levensloop je laten bij- of omscholen om langer, zowel fysiek als mentaal gezien, met motivatie en plezier te kunnen blijven werken? Kan je aan het einde van je loopbaan parttime met pensioen en parttime blijven werken zodat je met deze combinatie misschien zowel financieel als mentaal, vitaal de 100 jaar bereikt? Dit zal ook voor iedereen verschillend zijn. Keuzemogelijkheden en opties rondom pensioen zijn dus noodzakelijk.

Opties binnen de pensioenregeling
Welke rol kan het pensioenfonds hierin vervullen? Misschien wel meer dan we nu al denken, zie ook Pensioen 1-2-3. Het is niet alleen mogelijk om eerder met pensioen te gaan, maar ook later. Wil of kan je doorwerken, is dat in theorie een optie. Ook is het een optie om gedeeltelijk met pensioen te gaan. In de nabije toekomst – verwachting is 1 januari 2024 – komt er nog een optie bij, namelijk ‘bedrag ineens’. In dat geval kan je bij pensionering een (gelimiteerd) bedrag in 1 keer opnemen. Bijv. voor ‘de aanschaf van een camper’ – maar waarom dat ‘bedrag ineens’ niet gebruiken om jezelf opnieuw uit te vinden? Helaas mag dat ‘bedrag ineens’ volgens de beoogde regels alleen bij pensionering en niet op je 50e om je te laten bij- of omscholen. Wie weet een idee voor de toekomst?

Reageren? Rutger.de.Wit@robeco.nl

Deelnemersonderzoek: doe je mee?

Tussen 15 en 31 mei laten we een deelnemersonderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek verzamelen we waardevolle informatie over hoe jij denkt over jouw pensioen. Dat is belangrijk omdat er nu voorbereidingen worden getroffen voor de pensioenregeling van straks. Hoe beter we weten wat jij belangrijk vindt, hoe beter dat straks is in te passen

Het pensioenstelsel in Nederland gaat namelijk veranderen. Pensioenen worden individueler en er komt meer keuzevrijheid. Des te belangrijker is het dat het pensioenfonds weet wat jij belangrijk vindt.

Hoe werkt het onderzoek?
Montae & Partners voert dit onderzoek namens Pensioenfonds Robeco uit. Hiervoor krijg je binnenkort een e-mail of een kaart met een link toegestuurd. Via deze link kan je de vragenlijst invullen. Jouw antwoorden worden samengebracht met de antwoorden van andere deelnemers. Deze informatie wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen hoe de deelnemers van Pensioenfonds Robeco denken over belangrijke pensioenonderwerpen. De uitkomsten worden vervolgens met ons besproken en op deze website met je gedeeld.

Jouw deelname aan het onderzoek stellen we zeer op prijs.

Hoe beschermen we uw privacy?
Jouw privacy is veilig. Montae & Partners gaat met aandacht om met jouw antwoorden. Zij zorgen ervoor dat jouw antwoorden niet naar je terug te herleiden zijn. Bij de verwerking van jouw informatie houden zij zich aan de privacywetgeving.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees hier meer over het onderzoek

Beleidsdekkingsgraad ultimo maart 2023: 149,8%

Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 maart 149,8% en daarmee liet het een stijging 0,7% zien ten opzichte van eind februari. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 147,3%.

Beleidsdekkingsgraad ultimo februari 2023: 149,1%

Eind februari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 149,1%. Bij de afsluiting van 2022 was dit 146,2% en eind januari 147,5%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 150,8%.

Opbouwpercentage 2023 wordt 1,621%

Voor 2023 heeft het bestuur het opbouwpercentage voor de basisregeling vastgesteld op 1,621%. Dat is iets lager dan het maximale opbouwpercentage van 1,738% dat in voorgaande jaren nog van toepassing was.

De basisregeling voor je pensioen (tot een salaris van € 87.302) is sinds 2016 een collective defined contribution (CDC)) regeling. Dat betekent dat de hoogte van de premie voor telkens een vaste periode wordt afgesproken. De werkgever en OR hebben voor de periode 2023/2024 een premie van 31% van de pensioengrondslag afgesproken. Deze was in de voorgaande jaren 43,4%. Het Robeco Pensioenfonds berekent vervolgens welk opbouwpercentage van je ouderdomspensioen daarmee gefinancierd kan worden.

De essentie van een CDC-regeling is echter dat de premie leidend is. Ook in het nieuwe pensioenstelsel (de Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan) is de premie het uitgangspunt.

Gevolgen voor je pensioen

 • Ouderdomspensioen: Door het lagere opbouwpercentage (1,621% versus 1,738%) wordt de opbouw van je ouderdomspensioen iets lager. Over de totale opbouwperiode van je pensioen (vaak meer dan 40 jaar) heeft dit een geringe impact. Andere componenten zoals toekomstige salarisstijgingen, wettelijke wijzigingen en rendementen op beleggingen maken de uitkomst van het ouderdomspensioen niet exact voorspelbaar. Op het portaal van het pensioenfonds kun je zien wat je verwacht pensioen is op je pensioendatum met het huidige opbouwpercentage. Ook in het nationaal pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl ) kun je dat zien.
 • Partnerpensioen: Je partnerpensioen bouw je op tot 70% van je ouderdomspensioen op je pensioendatum. Het tot en met 2022 opgebouwde partnerpensioen blijft onveranderd (gebaseerd op een opbouwpercentage van 1,738%). Over je toekomstige dienstjaren (tot aan je pensioendatum) bouw je nu iets minder partnerpensioen op, omdat je opbouwpercentage voor ouderdomspensioen ook iets lager is. Wil je weten wat dat voor jou betekent? Ga dan naar het portaal van het pensioenfonds.
 • Arbeidsongeschiktheid: Je arbeidsongeschiktheidspensioen blijft onveranderd. Dat is 70% van je laatstverdiende salaris boven de sociale zekerheidsgrens (2023: € 66.956). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daarnaast recht op premievrijstelling bij invaliditeit. Dat betekent dat je pensioenopbouw doorloopt. Je hebt dan dezelfde pensioenopbouw als de andere actieve deelnemers. Vanaf  2023 dus met een opbouwpercentage van 1,621%.
 • Excedentregeling: Doe je mee aan de excedentregeling (boven een salaris van eur 84.882) is? Dan verandert er niks voor je. Je leeftijdsafhankelijke premiestaffel blijft ongewijzigd in 2023. Lees hier meer over de regelingen bij Pensioenfonds Robeco

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel in volle gang

De werkgever en de Ondernemingsraad zijn in overleg met het pensioenfonds over de impact van het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel er nog onzekerheid is over de exacte inhoud van de wetgeving en we zelfs niet zeker weten of deze wet ook echt doorgaat, bereiden we ons toch voor op een overgang naar het nieuwe stelsel, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025. De belangrijkste tijdslijnen van de projectplanning plaatsen we in het eerste kwartaal van 2023 op de speciale landingspagina op onze website: Nieuw Pensioenstelsel.

Rein Godding: “Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is bij deelnemers. Vooral van gepensioneerden krijg ik af en toe de vraag wat het betekent als de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar een pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel (dat noemen we ‘invaren’). Een exact antwoord daarop kan ik nu niet geven. Wel kan ik aangeven dat besluitvorming met grote zorgvuldigheid en grote inspraak van betrokkenen gepaard zal gaan. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan, dat een verzwaard adviesrecht krijgt. De vereniging van gepensioneerden heeft een zogenaamd hoorrecht en uiteindelijk zal ook DNB moeten instemmen. Het pensioenfonds bestuur (waarin werkgever, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn) behartigt de belangen van alle deelnemers en zal haar besluiten evenwichtig nemen.”

De Pensioenfederatie plaatste recent een interessante column over invaren: Column: Voldoende checks en balances bij invaren (pensioenfederatie.nl)

BLOG Rutger de Wit: Pensioendertiger

Eindelijk is het dan zover; ook DNB stemt in met mijn voordracht als bestuurslid van Pensioenfonds Robeco! Het is daarmee officieel. Al een tijdje draai ik (vol) mee als kandidaat-bestuurslid, maar toch had het verlossende bericht voor mij een ietwat ‘magische’ lading. Naar dat moment heb ik lang uitgekeken!

Maar waarom eigenlijk? Wat is er ‘magisch’ aan een pensioenfonds? Waarom zou je je als jonge 30-er hier zo veel tijd aan besteden, naast je huidige functie? Helemaal zo aan het ‘begin’ van je loopbaan. In de komende jaar zal ik dat via een aantal korte blogs proberen te beschrijven op basis van ervaringen en actualiteiten tijdens mijn eerste jaar in het bestuur.

Geparkeerd salaris
Het algemene gebrek aan belangstelling voor pensioen bij (jonge) mensen is voor mij een belangrijke driver om in het bestuur te gaan. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar als je maandelijks aan pensioen opbouwt is dat simpelweg salaris wat je pas later krijgt (of als je ziek wordt, of wat je nabestaanden krijgen bij overlijden). Salaris wat je – zonder dat je het eigenlijk merkt – ‘parkeert’ voor later, voor als je niet meer wil, kan of hoeft te werken. Waarschijnlijk hecht je nu redelijk veel waarde aan wat je maandelijks aan salaris ontvangt. Daar kan je immers (hopelijk) van rondkomen en (hopelijk) ook leuke dingen van doen. Pensioeninkomen heeft exact dezelfde functie, dus waarom zou je dat niet belangrijk vinden? Natuurlijk krijg je in Nederland ook een AOW, maar dat is vaak niet voldoende om de gewenste levensstijl te kunnen voortzetten als je stopt met werken.

De basis
Pensioen heeft dus een belangrijke maatschappelijke functie. Want met dat inkomen ga je het als het goed is toch een significant deel van je leven moeten doen (naar verwachting ca. 20 jaar). Moet je dan op jonge leeftijd al maandelijks of wekelijks druk bezig zijn met pensioen? Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet als je in loondienst bent en je hebt een pensioenregeling. Daar begint het eigenlijk mee. Het weten of je pensioen opbouwt. En als je een nieuwe baan overweegt, vraag eens door naar de pensioenregeling. Dat is immers ook onderdeel van je salarispakket. Ook andere verandermomenten in het leven kunnen belangrijk zijn; samenwonen, kinderen, scheiden. Op zulke momenten kan je eens stilstaan wat dat betekent voor je pensioen. Hoe jonger je bent, hoe meer je nog invloed kan hebben op het inkomen later. Een goed startpunt is natuurlijk altijd mijnpensioenoverzicht of de (interne) website van je werkgever of pensioenfonds.

Stukjes delen van de pensioen-‘magie’
Dit is dus waarom ik zo verheugd ben om een pensioendertiger te zijn. Ik kan me vanaf nu hard maken voor een goed pensioen van mijn (oud-)collega’s! En hopelijk kan ik tegelijkertijd andere (jonge) mensen enthousiasmeren eens te kijken naar hun eigen pensioen. Natuurlijk is er ook veel meer interessants. Om voor een goed pensioen te zorgen is beleggen en het managen van risico’s zeer belangrijk, en natuurlijk niet te vergeten de aanstaande verandering van het Nederlandse pensioenstelsel. Ik ga komend jaar enkele keren delen wat mij als nieuwbakken pensioenfondsbestuurder bezighoudt en wie weet lukt het me om een klein beetje van de ‘magie’ bij anderen over te brengen. Er is namelijk veel ruimte voor verjonging in de Nederlandse pensioensector!

Rutger de Wit
Bestuurslid en lid integrale risicomanagementscommissie

 

Roeland Moraal, lid van de beleggingscommissie: ‘Pensioenfonds Robeco kiest heel bewust voor een conservatieve beleggingsstrategie’

Best bijzonder. Als Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco én als lid van de beleggingscommissie van Pensioenfonds Robeco draagt Roeland Moraal een grote mate van verantwoordelijkheid. Richting zijn klanten én richting de deelnemers aan het pensioenfonds. Desondanks is de ontspannen glimlach op zijn gezicht nooit ver weg. Zijn geheim? Een intrinsieke interesse in de actualiteiten, want: ‘geen jaar is hetzelfde en dat maakt beide functies juist zo leuk.’ 

‘Al bijna 26 jaar lang is Robeco mijn eerste en enige werkgever. Ik heb een fijne werkplek, leuke collega’s en uitdagend werk. Daarom wil ik hier ook niet weg’, aldus Roeland Moraal (51 jaar). Na het afronden van de opleiding Toegepaste Wiskunde gaat hij in 1997 bij dochterorganisatie IRIS Research aan de slag als kwantitatieve analist. Inmiddels is hij alweer bijna 20 jaar Portfolio Manager High Yield Bonds bij Robeco. ‘In het kort komt het erop neer dat ik in opdracht van mijn klanten, hoofdzakelijk pensioenfondsen, geld beleg in high yield obligaties. Dit zijn leningen aan minder kapitaalkrachtige en minder kredietwaardige bedrijven die wel veel potentie hebben. Hierdoor is het risico voor mijn klanten hoger, maar de kans op een aantrekkelijk rendement ook. In totaal ben ik, samen met een senior collega, eindverantwoordelijke voor een portefeuille van zo’n 10 miljard euro.’

Op de hoogte zijn en blijven
En dus is het superbelangrijk dat Roeland continu op de hoogte is van de actualiteiten en veranderingen in de wereld. ‘Mijn grote voordeel is dat ik heel breed geïnteresseerd ben. Als ik word gevraagd wat voor werk ik doe, vertel ik gekscherend dat ik betaald word om de krant te lezen. De wereld is continu in beweging, er zijn altijd nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen en daarvan moet ik op de hoogte zijn en blijven.’ In verband met zijn beleggingskennis en -ervaring vraagt het bestuur van Pensioenfonds Robeco in 2021 of Roeland lid wil worden van de beleggingscommissie van het pensioenfonds. ‘Ik had in het verleden al een paar keer laten blijken dat een dergelijke functie mij wel leuk leek. Dus toen ik gevraagd werd, heb ik ja gezegd. Omdat ik vanuit die functie kan ontdekken hoe een pensioenfonds werkt, omdat ik zo vaker in contact kom met collega’s van andere afdelingen binnen Robeco én omdat ik zo mee kan denken over de beste beleggingsstrategie.’

‘Inmiddels zit onze dekkingsgraad boven de 145 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds’

De invloed van actuele ontwikkelingen
Daarover gesproken… Bij Pensioenfonds Robeco is de beleggingsstrategie vrij conservatief en op de lange termijn gericht, aldus Roeland. ‘Ons pensioenfonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die zich bewezen hebben, gekapitaliseerd zijn, een solide basis hebben en die zich richten op continuïteit. We hebben een gezonde mix van aandelen en obligaties, weten welk risiconiveau acceptabel is en we laten ons niet te veel beïnvloeden door actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. De recentelijke inflatie en de hogere rente zijn natuurlijk wel belangrijke onderwerpen voor een pensioenfonds. Zo zijn aan de ene kant alle aandelen en obligaties in 2022 zo’n 10, 15 of 20 procent in waarde gedaald. Aan de andere kant zorgt de hogere rente er juist weer voor dat onze dekkingsgraad nog verder is gestegen. Inmiddels zitten we boven de 150 procent en daarmee zijn we een heel gezond pensioenfonds.’

De grootste uitdaging
Voor de nabije toekomst vormt het nieuwe pensioenstelstel de grootste uitdaging voor het pensioenfonds, het bestuur en de beleggingscommissie, zo vertelt Roeland. ‘Zoals gezegd opereert Pensioenfonds Robeco op basis van een langetermijnvisie. Maar omdat in 2024 het nieuwe pensioenstelsel zeer waarschijnlijk zijn intrede doet en het gezamenlijke vermogen wordt verdeeld over gepersonaliseerde potjes, is het misschien verstandig om nu een visie voor de korte termijn te ontwikkelen. Eerlijk gezegd is dat een ingewikkelde vraag waarop het antwoord nog niet helemaal duidelijk is. Daarom gaan we er nog eens serieus over nadenken, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen waar alle deelnemers van Pensioenfonds Robeco baat bij hebben. Als lid van de beleggingscommissie draag ik daar graag een steentje aan bij.’

Beleidsdekkingsgraad ultimo januari 2023: 147,5%

Eind januari 2023 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Robeco 147,5%. Bij de afsluiting van december 2022 was dit 146,2%. De beleidsdekkingsgraad en is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 145,1%.

Toeslag op pensioenen van 10%

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari 2023 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers (= slapers) en pensioengerechtigden te verhogen met 10%. Op basis van het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco kan een volledige toeslag toegekend worden. De gemiddelde prijsstijging over 2022 bedroeg 10%.

Elk jaar kijkt jouw pensioenfonds of de pensioenen van al haar deelnemers kunnen worden verhoogd. Dit moet ervoor zorgen dat jouw pensioen (zoveel mogelijk) meegroeit met de stijging van de prijzen en zo zijn waarde behoudt. De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Toeslagenbeleid gewijzigd
Volgens het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco mag een toeslag worden toegekend als dit toekomstbestendig kan worden gedaan. Dat betekent dat de huidige beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn, zodat naar verwachting ook in de toekomst nog toeslag kan worden toegekend. In 2022 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om het toeslagenbeleid te wijzigen. Voortaan wordt de projectie voor de toekomstige inflatie gebruikt, zoals DNB publiceert voor pensioenfondsen om hun toeslagenbeleid op te baseren. Daarmee is er meer ruimte ontstaan om toeslagen toe te kennen dan bij de oude berekeningssystematiek.

Beleidsdekkingsgraad ruim voldoende
De beleidsdekkingsgraad moet tenminste 110% zijn om een toeslag te kunnen toekennen. Deze beleidsdekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad 126% en eind 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 146,2%. Dus ruim voldoende om de pensioenaanspraken in de basisregeling te verhogen met 10%.

Bedrag ineens: datum inwerkingtreding van de baan

Minister Schouten heeft 18 januari laten weten dat het bedrag ineens niet vanaf 1 juli kan plaatsvinden. Ze acht 1 januari 2024 een haalbare datum.

Tegelijkertijd geeft ze in de brief naar de Tweede Kamer aan dat het belangrijk is dat pensioenuitvoerders  deelnemers tijdig kunnen informeren over de mogelijkheid van het opnemen van het bedrag ineens en de gevolgen daarvan. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door de Tweede kamer worden behandeld. waarvoor een ‘adequate termijn’ nodig is. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer zal duidelijk moeten worden of 1 januari inderdaad realistisch is.

Zie ook: Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk – Pensioenfonds Robeco

Wordt vervolgd.

Dekkingsgraad 31 december 2022: 146,2%

Met een beleidsdekkingsgraad van 146,2% sloot Pensioenfonds Robeco het jaar 2022 af. Precies een jaar daarvoor was de beleidsdekkingsgraad 126,0%. De  beleidsdekkingsgraad wordt elke maand berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op 31 december 2022 op marktwaarde maar zonder de 12-maands middeling dan is deze dan 158,7%.

Rein Godding: terug- en vooruitkijken

De directeur van jouw pensioenfonds kijkt terug op een jaar met hoge inflatie, gestegen rente en gemaakte afspraken over premie en opbouwpercentage. Ook blikt hij vooruit.

De vooruit blik gaat over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de voorbereidingen daarop. En over de ontwikkelingen die er zijn rond het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid.

Lees het hele verhaal

Wijziging reglement, opbouwpercentage en indexatie

Op 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen. En het bestuur neemt eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen.

Pensioenreglement
Per 6 december 2022 is het pensioenreglement gewijzigd. De in- en afkoopfactoren worden voortaan op maandbasis berekend. Dit betekent het omzetten van een kapitaal uit de DC-regeling naar een pensioenaanspraak in de basisregeling voortaan plaatsvindt op basis van de rentestand van de voorgaande maand. Voorheen werden de in- en afkoopfactoren een keer per jaar vastgesteld.

Opbouwpercentage 2023
De werkgever en de OR zijn voor 2023 en 2024 een pensioenpremie van 31% overeengekomen van de pensioengrondslag (inclusief een eigen bijdrage van de werknemers van 6%). Het pensioenfonds berekent op basis van de rentestand van 31 december hoeveel premie in percentage nodig is voor de maximale fiscale opbouw binnen de basisregeling. Wanneer meer dan 31% premie nodig is zal zal minder pensioen worden opgebouwd dan het fiscaal maximum. Immers de vastgestelde premie is bepalend voor de opbouw. Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling. Op dit moment hebben we een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,738% op pensioenleeftijd 67.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds neemt zoals gebruikelijk eind januari een besluit over de indexatie van de opgebouwde pensioenen per 1 februari. In de pers wordt hier veel over geschreven maar voor nu vragen we dus nog even geduld.  Meer over indexatie lees je hier (invoegen: Toeslag (indexatie) – Pensioenfonds Robeco). Zodra het indexatiebesluit bekend is plaatsen we een bericht op de website.

 

Lichte stijging beleidsdekkingsgraad: +2,2%

Eind november 2022 was de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco 144,2%. Daarmee was de stand iets hoger dan op 31 oktober. Onze beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad op marktwaarde van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 152,7%. Op 31 oktober was dat nog 156,3 %

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert