Wijzigingen in pensioenreglement
per 1 april 2024

Geplaatst op 19 maart 2024

Per 1 april 2024 wordt het pensioenreglement op enkele punten gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn het opbouwpercentage en de netto aanvullende regeling. 

Opbouwpercentage
Het opbouwpercentage is aangepast naar 1,738% met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. Dit was 1,621% in 2023.

Netto DC-regeling
Vanaf 1 april 2024 sluit de netto DC-regeling voor nieuwe inleg van premie. Ook is het netto partnerpensioen voor actieve deelnemers vanaf die datum niet meer verzekerd via het pensioenfonds. De werkgever heeft dit nu verzekerd bij a.s.r.

Download het actuele pensioenreglement