Toeslagen pensioenuitkering

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-5-aspect-ratio-1290-332

Onze ambitie is jouw uitkering waardevast te houden

In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om jouw pensioenuitkering waardevast te houden. Dat wil zeggen dat je  pensioenuitkering onder voorwaarden wordt verhoogd.

Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd. Het toekennen van indexatie vindt alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Je hebt geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

Lees meer over het toeslagenbeleid