Renteafdekking verhoogd

Geplaatst op 29 januari 2024

Het bestuur vindt het verstandig om het risico dat, in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioencontract, de dekkingsgraad hard daalt te beperken. Een eerste belangrijke stap is daarom genomen. De afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen is eind december en begin januari in twee stappen verhoogd van 50% naar 100%.

Er zijn grote wijzigingen op komst in de pensioenregeling. De sociale partners bij Robeco en het pensioenfonds bereiden zich voor op de overgang naar een flexibele regeling in het nieuwe pensioenstelsel. De huidige pensioenaanspraken worden dan ‘ingevaren’ in de nieuwe premieregeling. En ook de buffers van het pensioenfonds moeten evenwichtig verdeeld worden over de deelnemers.

Het pensioenfonds van Robeco staat er gelukkig goed voor, de dekkingsgraad is zelfs hoger dan 150%. Er kan echter nog veel veranderen op de financiële markten tot het moment van invaren, dat nu beoogd is op 1 januari 2026. Door de renteafdekking is de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor renteschommelingen sterk verminderd. Het bestuur en de beleggingscommissie onderzoeken nog of er verdere aanpassingen in het beleggingsbeleid nodig zijn. Als dat het geval is dan communiceren we hierover op de website.