Zelf beleggen bruto DC-regeling vervalt

Geplaatst op 29 januari 2024

Voor de bruto UOP-regeling (hierna de bruto DC-regeling) is vanaf 1 februari 2024 zelf beleggen niet meer mogelijk. De deelnemers die zelf beleggen hebben een brief gehad van ABN AMRO Pension Services waarin staat dat zij tot uiterlijk 1 februari hun portefeuille kunnen aanpassen naar een lifecycle. Als er geen keuze wordt gemaakt dan wordt bij het eerstvolgende rebalancing de portefeuille omgezet naar de neutrale lifecycle.

Met zelf beleggen bedoelen we dat je tot nu toe ervoor kon kiezen om zelf je portefeuille samen te stellen voor je pensioenkapitaal. Omdat ABN AMRO Pension Services stopt met de administratie van de DC-regelingen hebben we een andere dienstverlener geselecteerd die de bruto DC-regeling gaat uitvoeren. Over zelf beleggen in de netto DC-regeling geven we verderop in dit artikel uitleg.

Waarom kan zelf beleggen niet meer?
Alle reguliere pensioenadministrateurs (zoals Achmea, Appel, etc.) gaan in het kader van de nieuwe pensioenwet wel DC uitvoeren, maar bieden zelf beleggen niet aan. De behoefte onder de meeste pensioenfondsen om zelf beleggen aan te bieden aan hun deelnemers is zeer beperkt en daarnaast verzwaart het ook de zorgplicht. Hierop houdt de AFM streng toezicht. Landelijk gezien zijn er bij Robeco gemiddeld meer deelnemers die zelf beleggen, maar ook bij ons is het aantal beperkt (minder dan 15%).

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de DC-regeling onder te brengen bij bijvoorbeeld een pensioenverzekeraar, maar dat heeft een aantal nadelen. De pensioenregeling van Robeco raakt versnipperd. Bij een aantal pensioenverzekeraars wordt zelf beleggen wel aangeboden, maar Robeco fondsen maken geen onderdeel uit van het beleggingsuniversum. Tenslotte is het ook de sterke wens van sociale partners en bestuur om de huidige regeling (basisregeling en bruto DC-regeling) in te varen in de nieuwe flexibele regeling onder de nieuwe pensioenwet, waarmee de huidige buffers in het fonds evenwichtig over alle deelnemers verdeeld kunnen worden.

Van zelf beleggen naar een lifecycle
De deelnemers die zelf beleggen hebben inmiddels een brief gehad van ABN AMRO Pension Services waarin staat dat zij tot uiterlijk 1 februari hun portefeuille kunnen aanpassen naar een lifecycle. Indien er geen keuze wordt gemaakt dan wordt bij het eerstvolgende rebalance moment de portefeuille omgezet naar de neutrale lifecycle. Die kun je overigens altijd daarna weer aanpassen. Om de juiste keuze te maken voor je lifecycle bevelen we aan dat je op het portaal van ABN AMRO Pension Services de vragenlijst invult die je risicoprofiel bepaalt en daarmee ook de lifecycle die daarbij past. Als je zelf een keuze wilt maken helpt het wanneer je weet hoe in de lifecycles belegd wordt en in welke beleggingsfondsen. Die lifecycles tref je hier aan. Je kunt daar zien dat we in zes Robeco fondsen beleggen en in een extern fonds.

Appel gaat voor medio dit jaar de administratie van de bruto DC-regeling overnemen van ABN AMRO Pension Services . Bij de transitie naar Appel is het de bedoeling dat de lifecycles ongewijzigd overgaan. Alle deelnemers moeten op dat moment dus in een lifecycle beleggen.

Netto DC-regeling
Voor de netto DC-regeling geldt dat deelnemers hoogstwaarschijnlijk wel zelf kunnen blijven beleggen. De netto regeling wordt namelijk overgedragen naar een externe pensioenuitvoerder en is dan geen onderdeel meer van het Robeco Pensioenfonds. Echter beleggingsfondsen van Robeco maken maar verwachting geen deel uit van het beleggingsuniversum van de externe pensioenuitvoerder. Nadat de keuze van de werkgever voor de uitvoerder van de netto regeling bekend is worden de deelnemers hierover geïnformeerd.