Bijna met pensioen

pensioenfonds_robeco_1-18-aspect-ratio-1290-332

Drie maanden voor je pensioen ontvang je een opgave van de hoogte

Afhankelijk van je geboortedatum bestaat je inkomen vanaf een bepaald moment tussen 65 en 68 jaar uit de AOW-uitkering van de overheid en het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd bij Robeco en eventuele andere werkgevers. Drie maanden voor je 67e ontvang je van ons een opgave van de hoogte van het ouderdomspensioen dat je na je pensionering van ons ontvangt.

De AOW-uitkering ontvang je via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een half jaar voor je AOW-leeftijd stuurt de SVB je een aanvraagformulier voor een AOW-uitkering. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Eerder stoppen

Ouderdomspensioen gaat reglementair in op 67-jarige leeftijd. Maar je hebt het moment waarop je daadwerkelijk met pensioen gaat deels in eigen hand. Je mag eerder stoppen met werken (vanaf je 62e), maar dan wordt het ouderdomspensioen dat je ontvangt wel lager. Wil je eerder stoppen, geef dit dan tijdig (minimaal 6 maanden van tevoren) aan bij Pensioenfonds Robeco. Nadat je aanvraag in behandeling is genomen, ontvang je een herberekening van de hoogte van je pensioen(en) op basis van de nieuwe ingangsleeftijd. Eerder stoppen heeft overigens geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Pensioenkeuzes

Op het moment dat je met pensioen gaat, kun je ervoor kiezen de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager. Ook heb je de mogelijkheid ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Dit kan zinvol zijn als je een nieuwe relatie bent aangegaan en je ex-partner recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Andersom kan ook. Heb je een partner, dan moet hij of zij wel daarmee instemmen. Lees meer.