Keuzes bij pensionering

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-15-aspect-ratio-1290-332

Wat is er te kiezen als je bijna met pensioen gaat?

Als je bijna stopt met werken, kan je kiezen hoe je je opgebouwde pensioen wil laten uitkeren. In veel gevallen moet je je keuzes 6 maanden voor pensioendatum bij ons aangeven.

Eerst een hoger pensioen, dan een lager

Normaal gesproken krijg je na pensionering een vast bedrag per maand uitgekeerd. Je kunt er ook voor kiezen eerst vijf of tien jaar een hoger  pensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. De verhouding tussen het hoge en het lage bedrag mag maximaal 100:75 zijn. Ben je hierin geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met het pensioenfonds om de mogelijkheden door te laten rekenen. Het ’hoog-laag’ pensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- of wezenpensioen.

Let op: Wil je gebruik maken van de hoog-laag regeling? Geef dit dan minstens zes maanden voor jouw pensionering aan door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen of andersom

Je kunt bij pensionering jouw eigen pensioen verhogen door (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken. Voor het inruilen van partnerpensioen heb je toestemming van jouw partner nodig.

Andersom kan ook. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, mits na de uitruil het partnerpensioen niet meer is dan 70% van het ouderdomspensioen. Dit laatste kan zinvol zijn wanneer je bijvoorbeeld na een scheiding een nieuwe partner hebt. Voor deze nieuwe partner kan het opgebouwde partnerpensioen verhoudingsgewijs laag zijn, omdat een deel van het partnerpensioen ’bijzonder partnerpensioen’ is geworden waar je ex-partner recht op heeft. Lees meer

Let op: In de aanvullende regeling heb je een vergelijkbare keuzemogelijkheid. Bij pensionering kun je ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen of ouderdoms- én partnerpensioen.

Let op: Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om uit te ruilen? Geef dit dan zes maanden voor je gewenste pensioendatum aan door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

Tijdelijke uitkering voor jouw aanvullend pensioen mogelijk

Bij pensionering kun je voor je aanvullende regeling kiezen voor een tijdelijke uitkering van twee jaar, gevolgd door een levenslange uitkering. Dit keuzerecht geldt als het pensioenkapitaal op de pensioendatum ten minste € 10.000 bedraagt.

Jouw aanvullend pensioen elders laten uitkeren

Bij pensionering wordt jouw opgebouwde DC-kapitaal in de aanvullende regeling bij ons pensioenfonds omgezet in een ouderdomspensioen of een ouderdoms- en partnerpensioen. Je kunt er dan echter ook voor kiezen om voor jouw opgebouwde DC-kapitaal een uitkering aan te kopen bij een verzekeraar naar keuze.