Logo

"Bovenop de basisregeling kennen we ook aanvullende regelingen"

Robeco Pensioenen

Aanvullende regelingen

Naast de basisregeling kent het Robeco Pensioenfonds ook aanvullende regelingen. Dit zijn individueel beschikbarepremieregelingen, waarmee je een kapitaal opbouwt om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco of bij een andere pensioenuitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto en/of netto beschikbarepremieregeling.

De individuele beschikbarepremieregelingen, ook wel defined contribution (DC) genoemd, zijn excedentregelingen. Deze komen dus bovenop de basisregeling. Er is een bruto en een netto DC-regeling. Over het salarisdeel boven schaal 100 (2023: € 87.302) kun  je een pensioenkapitaal opbouwen in de bruto DC-regeling. Ligt je salaris boven € 128.810 (2023), dan kun je over het deel boven die grens een pensioenkapitaal opbouwen in de netto DC-regeling.

De werkgever stelt voor deze regelingen premie beschikbaar. Jij bepaalt zelf volgens welke beleggingswijze de premies in beide DC-regelingen worden belegd. Je kunt er ook voor kiezen deze premies uit te laten betalen als salaris. Je bouwt in dat geval dus geen pensioen op boven schaal 100 (2023: € 87.302) maar je blijft wel verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd.

 

Bruto aanvullende regeling

Over je pensioengevend salaris boven schaal 100 (2023: € 87.302) tot de wettelijke grens van € 128.810 (2023), kun je pensioenkapitaal opbouwen in de bruto aanvullende regeling. Deelnemers die vóór 2015 in dienst getreden zijn bij de werkgever hebben recht op compensatieregelingen. De werkgever stelt één of meerdere premies beschikbaar voor je bruto aanvullende regeling.

 

Netto aanvullende regeling

Ligt je pensioengevend salaris boven de wettelijke grens van € 128.810 (2023), dan kun je over het deel boven die grens pensioenkapitaal opbouwen in de netto aanvullende regeling. Voordat de werkgever premie op je netto DC-rekening stort wordt eerst inkomstenbelasting ingehouden.

 

ABN AMRO Pension Services

De aanvullende DC-regelingen worden voor  het pensioenfonds uitgevoerd door ABN AMRO Pension Services. Op het deelnemersportaal van ABN AMRO Pension Services kun je zien aan welke regelingen je meedoet en eventuele keuzes doorgeven.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert