Netto regeling

pensioenfonds_robeco_1-19-aspect-ratio-1290-332

Netto Werknemers Pensioen a.s.r.

De uitvoerder van de netto aanvullende regeling, ABN AMRO Pension Services (hierna: AAPS) stopt in 2024. Samen met de werkgever Robeco is verzekeringsmaatschappij a.s.r. geselecteerd als nieuwe uitvoerder van de netto regeling.

Voor iedereen met een opgebouwd netto kapitaal betekent dit dat het kapitaal binnenkort moet worden overgedragen naar a.s.r. Het is niet mogelijk om het kapitaal bij AAPS te laten staan. Het overdragen van uw kapitaal noemen we een collectieve waardeoverdracht.

Overdracht na akkoord DNB
Het Verantwoordingsorgaan van Robeco Pensioenfonds heeft een positief advies gegeven en de Raad van Toezicht heeft ingestemd. Pas nadat De Nederlandsche Bank akkoord is zullen wij uw kapitaal overdragen. Iedereen die gebruik maakte van de netto aanvullende regeling, ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Productvoorwaarden a.s.r. van toepassing
A.s.r. brengt voor (gewezen) deelnemers waarop dit van toepassing is, de premievrije kapitalen uit de netto regeling van Pensioenfonds Robeco, in de netto pensioenregeling bij a.s.r. Daarbij gelden de standaard productvoorwaarden en (beleggings-) mogelijkheden zoals die van toepassing zijn in het netto Werknemerspensioen. Het is sinds 1 april 2024 niet meer mogelijk premie in te leggen voor pensioenopbouw in de netto pensioenregeling.

Meer informatie?
Voor vragen zijn wij natuurlijk! Wil je weten hoe hoog je huidige pensioenkapitaal is, log dan in op jouw persoonlijk portaal bij AAPS: ABN AMRO Pension Services. Het nieuwe a.s.r.-reglement en de beleggingsbrochure 2024 download je hiernaast.

Het is mogelijk om zelf contact op te nemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze adviseur beantwoordt in een adviesgesprek jouw vragen en geeft uitleg. Een gesprek kost geld, dat betaal je zelf.