Franchise

pensioenfonds_robeco_1-9-aspect-ratio-1290-332

Deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt

Ieder jaar bouw je pensioen op over het salaris dat je in dat jaar verdient. Omdat je vanaf je 67e ook een AOW-uitkering ontvangt, bouw je over een deel van je salaris geen pensioen op. Dit gedeelte heet de franchise.

Binnen de basisregeling van Robeco bedraagt de franchise in 2024 €17.545. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van het salaris waarover je pensioen opbouwt.