Nieuwe voorzitter: Margret Smits

Geplaatst op 12 juli 2023

Na de maximale zittingsduur van 12 jaar, waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter, heeft Tom Steenkamp het voorzitterschap overgedragen aan Margret Smits. Het bestuur is blij dat binnen de eigen bestuursgeleding een goede kandidaat is gevonden.

Margret is sinds 2018 lid van het bestuur en voorzitter van de communicatie commissie. Veel dank is verschuldigd aan Tom Steenkamp, die zich al die jaren met grote betrokkenheid en deskundigheid heeft ingezet voor het pensioenfonds.