Putoptie tegen aandelendaling

Geplaatst op 12 juni 2024

Het bestuur heeft begin april een putoptie gekocht om een schok op de aandelenmarkten te kunnen opvangen. De aankoop van de putoptie kost ongeveer 2,5% dekkingsgraadpunt.

Er zijn grote wijzigingen in de pensioenregeling op komst. Sociale partners en het pensioenfonds bereiden zich voor op de overgang naar een flexibele regeling in het nieuwe pensioenstelsel. De huidige pensioenaanspraken worden dan ‘ingevaren’ in de nieuwe premieregeling. Pensioenfonds Robeco staat er met een hoge dekkingsgraad, gelukkig goed voor. Maar tot het moment van invaren, dat nu beoogd is op 1 januari 2026, kan er op de financiële markten echter nog veel veranderen.

In januari informeerden we u dat het bestuur, in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioencontract, het verstandig vindt om het risico dat de dekkingsgraad hard daalt, te beperken. En zo te zorgen dat er voldoende buffers overblijven om evenwichtig te kunnen invaren.

Om die reden was de renteafdekking begin van dit jaar al verhoogd naar 100% van de verplichtingen. Door de verhoogde renteafdekking is de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor renteschommelingen sterk verminderd. Als vervolgstap heeft het pensioenfonds nu ook een putoptie gekocht en zo het risico van een aandelendaling beperkt. Het voordeel van een putoptie is dat wanneer de markten stijgen in de komende periode, de deelnemers hier dan van blijven profiteren.

Zie ook: Renteafdekking verhoogd | Pensioenfonds Robeco