Planning

pensioenfonds_robeco_1-19-1-aspect-ratio-1290-332

Op 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet in gegaan

Als eerste stap moeten sociale partners de regelingen aanpassen en pensioenfondsen (administratie)systemen aanpassen. Ook wij. Uiterlijk eind 2028 moeten de nieuwe regels en afspraken voor jouw pensioen ingaan.

Onze ambitie is om dat eerder te doen, namelijk per 1 januari 2026. Of dit haalbaar blijkt te zijn, laten we je op deze website weten. Je kunt je ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.

April tot december 2023

Uitvoering deelnemersonderzoek en hoorrecht Vereniging van Gepensioneerden.

1 juli 2023

Wet toekomst pensioenen treedt in werking

1 januari 2024

Indiening transitieplan bij DNB door sociale partners.

1 juli 2024

Indienen Implementatieplan bij DNB door het fonds.
Indienen Communicatieplan bij AFM.

1 januari 2026

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en oude rechten invaren.

Zie ook: onsnieuwepensioen.nl