Pensioencontract

pensioenfonds_robeco_1-25-aspect-ratio-1290-332

De premieovereenkomst krijgt straks 2 mogelijke vormen

Het nieuwe pensioenstelsel wordt een premieovereenkomst: de hoogte van de pensioenpremie bepaalt in grote mate wat voor pensioen je later zal gaan ontvangen.

Daarmee lijkt het meer op de huidige aanvullende regeling. De huidige (basis) pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Wat wil zeggen dat deelnemers zoals jij een pensioen opbouwen. Jij krijgt de belofte van een bepaalde uitkering als je met pensioen gaat.

De premieovereenkomst krijgt straks 2 mogelijke vormen:

  1. De solidaire regeling: een nieuw pensioencontract met 1 beleggingsbeleid dat voor iedereen geldt (collectief). Het fonds belegt het gehele vermogen, het totaal van de individuele pensioenpotjes, collectief met één collectief beleggingsresultaat. Het beleggingsresultaat wordt vervolgens afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers over de pensioenpotjes van de deelnemers verdeeld. Risico’s worden evenwichtig gedeeld tussen generaties;
  2. De flexibele regeling: een zogenaamde ‘verbeterde premieregeling’ waarbij de opbouw- en uitkeringsfase gescheiden zijn en deelnemers op de pensioendatum een eigen opgebouwd pensioenkapitaal hebben.

Welke overeenkomst we verder gaan uitwerken, beslissen de sociale partners in de komende periode.

Zie ook: onsnieuwepensioen.nl