Prepensioenregeling

pensioenfonds_robeco_1-60-aspect-ratio-1290-332

Mogelijk heb je een prepensioenregling

Onze prepensioenregeling is een beschikbarepremieregeling. In het verleden heeft u door middel van premies een prepensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal is belegd.

Standaard wordt dit prepensioenkapitaal omgezet in een tijdelijk ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt tussen 63-jarige en 65-jarige leeftijd. Een half jaar voordat je 63 wordt, krijg je een brief met toelichting over jouw prepensioenregeling.

Voordat de eerste uitkering van prepensioen is ingegaan, heb je de vrijheid om af te wijken van deze standaard door:

  • De uitkering aan te laten sluiten op jouw AOW-leeftijd
  • De uitkering uit te smeren over maximaal 5 jaar voor jouw AOW-leeftijd
  • Het prepensioenkapitaal toe te voegen aan het levenslange ouderdomspensioen en daaraan gekoppeld partnerpensioen dat je opgebouwd hebt bij Pensioenfonds Robeco

Wil je de ingangsdatum van je prepensioen uitstellen tot na 63-jarige leeftijd, dan is dat om fiscale redenen alleen mogelijk als je werkzaam blijft tot de uitgestelde ingangsdatum van je prepensioen.

Ga je aansluitend aan je dienstverband met Robeco met prepensioen? Tijdens de periode van jouw prepensioen betaalt Robeco je pensioenpremie in de basisregeling van het pensioenfonds.

Meer specifieke informatie kun je vinden in het pensioenreglement.