Waardeoverdracht

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-14-aspect-ratio-1290-332

Opgebouwde pensioenen overdragen

Kom je in dienst bij Robeco of ga je ons juist verlaten, dan kun je het pensioen dat je al hebt opgebouwd meenemen. Dit heet waardeoverdracht.

In dienst

Je kunt het pensioen dat je elders hebt opgebouwd meenemen naar de Robeco pensioenregeling. Binnen de Robeco pensioenregeling worden in beginsel opgebouwde pensioenen aan je Robeco pensioen in de basisregeling toegevoegd. Afhankelijk van je salaris zal je eerder opgebouwde pensioen deels aan de basisregeling en deels aan je DC-rekening worden toegevoegd. Het voordeel van waardeoverdracht is dat je pensioen bij één instantie is ondergebracht en dat de aanspraken bij een ‘actief deelnemerschap’ horen.

Je kunt het formulier voor waardeoverdracht hier downloaden.

Uit dienst

Je kunt de waarde van het pensioen vanuit de basisregeling, het kapitaal op de DC-rekening (zowel bruto als netto) en eventueel de prepensioenaanspraken overhevelen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Na de waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Robeco. Je krijgt dus geen pensioen meer van ons. In principe draag je altijd alle opgebouwde bedragen over, tenzij je nieuwe pensioenuitvoerder dit niet kan faciliteren.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Vraag het pensioenfonds van je nieuwe werkgever contact op te nemen met Pensioenfonds Robeco. Het pensioenfonds van je nieuwe werkgever kan je vervolgens vertellen wat je voor je ‘oude’ pensioen krijgt. Met andere woorden: de nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt je oude pensioen in een pensioenaanspraak volgens de nieuwe pensioenregeling.

Ga je uit dienst bij Robeco en kies je niet voor waardeoverdracht?

Als je niet kiest voor waardeoverdracht, dan ontvang je iedere 5 jaar een opgave van de hoogte van je opgebouwde pensioen van ons. Je kunt dan ook nog steeds de beleggingsmix wijzigen voor het DC-kapitaal. Het pensioen in de basisregeling groeit met eventuele toeslagen; het DC-kapitaal groeit met het rendement op je beleggingen.

Waar moet je op letten bij een waardeoverdracht?

  • Soms zijn toeslagen op pensioenaanspraken van actieve deelnemers gebaseerd op een loonindex terwijl deelnemers die uit dienst zijn een prijsindex volgen. Bij ons pensioenfonds volgen alle deelnemers voor toeslagen de prijsinflatie. Het bestuur besluit jaarlijks of er geïndexeerd kan worden.
  • De hoogte van de dekkingsgraad van je oude en je nieuwe pensioenfonds. Bij een hogere dekkingsgraad is de kans op toeslagen meestal hoger.
  • Het recht op inhaalindexatie (in het verleden gemiste toeslagen) kun je niet overdragen naar een ander pensioenfonds.
  • Draag je pensioenaanspraken (gedeeltelijk) over van een basisregeling naar een beschikbare premieregeling (zoals bij ons pensioenfonds de DC-rekening), dan ligt het beleggingsrisico voortaan volledig bij jezelf. Overigens is de uitkering in onze basisregeling ook afhankelijk van het beleggingsrendement.
  • Zijn er garanties aanwezig in je oude pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld het bijstorten van een werkgever als het pensioenfonds er slecht voor staat of een garantie op toeslagen? De aangesloten werkgevers bij Robeco pensioenfonds storten niet bij als er een tekort is en in de pensioenregeling bij Robeco Pensioenfonds is er geen garantie op indexatie. In het uiterste geval kunnen pensioenen in de basisregeling zelfs verlaagd worden.
  • Had je bij je vorige pensioenfonds een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt deze dekking als je uit dienst gaat.
  • Als je ergens anders gaat werken en je doet een uitgaande waardeoverdracht, dan vervalt het inkoopvoordeel dat je bij ons pensioenfonds hebt als je op pensioendatum je bruto DC-kapitaal omzet naar een levenslange uitkering in de basisregeling.

De keuze om wel of geen waardeoverdracht te doen is ingewikkeld. Laat je daarom goed informeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via 013 462 3591.

Let op: je aanvraag tot waardeoverdracht kan in sommige situaties ‘bevroren’ worden. Bijvoorbeeld als de financiële situatie van de oude of nieuwe pensioenuitvoerder waardeoverdracht niet toelaat. Zodra de financiële positie hersteld is, zal je aanvraag weer in behandeling worden genomen. Het pensioenfonds zal je informeren wanneer een dergelijke situatie aan de orde is.