Logo

Eigen bijdrage

Je werkgever en jij betalen beiden mee aan de premie voor jouw pensioen in de basisregeling. Die premie is in feite de prijs van je pensioen. Jouw premiedeel bedraagt maximaal 6,0% van je pensioengrondslag (brutoloon min franchise) tot het maximum van schaal 100 (2024: € 87.302) min € 17.545. Robeco betaalt de rest van de premie.

De totale premie in 2024 is 31%. Daarvan betaal jij dus 6%-punten. Op je loonstrook zie je het exacte premiebedrag dat bij jou wordt ingehouden. Het premiedeel van Robeco staat daar niet op.

Voor de bruto- en netto aanvullende regelingen betaal je geen eigen bijdrage. Robeco stelt hiervoor als enige premie beschikbaar.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert