Eigen bijdrage

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-19-aspect-ratio-1290-332

Zelf betaal je maximaal 6% van de totale premie

Je werkgever en jij betalen samen de premie voor jouw pensioen in de basisregeling. Die premie is de prijs van je pensioen.

De kosten van de pensioenregeling worden door Robeco aan het pensioenfonds betaald. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage aan de werkgever voor de opbouw van jouw pensioen. Deze eigen bijdrage is 25% van de premie die Robeco stort voor de opbouw in de basisregeling.

Jouw eigen bijdrage is wel gemaximeerd: je betaalt maximaal 6,0% van de pensioengrondslag (brutoloon min franchise) voor de basisregeling. Je eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op jouw bruto salaris. Op je loonstrook zie je het exacte premiebedrag dat bij jou wordt ingehouden. Het premiedeel van Robeco staat daar niet op.

Voor de aanvullende regeling betaal je geen eigen bijdrage. Robeco stelt hiervoor als enige premie beschikbaar.