Basisregeling

pensioenfonds_robeco_1-17-aspect-ratio-1290-332

De basisregeling is een uitkeringsovereenkomst

De basisregeling bij Pensioenfonds Robeco is een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat je jaarlijks een stukje levenslang ouderdomspensioen opbouwt.

Iedere werknemer vanaf 21 jaar in dienst van Robeco is ook deelnemer aan de pensioenregeling van Robeco. Je bouwt jaarlijks een stukje van je totale ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen gaat in principe in als je 67 jaar wordt.

Het uitgangspunt voor de berekening van het ouderdomspensioen is het pensioengevend salaris. Dit is het bruto, vaste jaarsalaris per 1 april (TVI) inclusief de 13e maand. Je bouwt niet over dit hele salaris pensioen op, want je ontvangt na je pensionering ook AOW. De ingangsdatum van de AOW is afhankelijk van je leeftijd en stijgt mee met de stijgende levensverwachting in Nederland. Kijk voor de ingangsdatum van jouw AOW op www.svb.nl/aowleeftijd.

Omdat je ook AOW ontvangt, wordt een gedeelte van je salaris niet meegenomen bij de berekening van je pensioen. Dit gedeelte heet de ’franchise’. Voor 2024 bedraagt de franchise € 17.545. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt.

Je bouwt in de basisregeling pensioen op via een ’middelloonregeling’. Dat betekent dat je elk jaar dat je werkt pensioen opbouwt over het salaris dat je in dat jaar verdient. Een middelloonregeling is een ’uitkeringsovereenkomst’. De hoofdregel is dat je dan recht krijgt op een jaarlijks bedrag. Wanneer het pensioenfonds echter te maken krijgt met een slechte financiële positie kan het bestuur besluiten om jouw jaarlijkse bedrag te verlagen.

In de basisregeling bouw je in principe jaarlijks 1,738% van je pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. Als de pensioenpremie die Robeco betaalt aan het pensioenfonds onvoldoende is voor een opbouw van 1,738% kan de pensioenopbouw in enig jaar lager worden. De pensioenrechten die je tot 2011 hebt opgebouwd via de eindloonregeling bij Pensioenfonds Robeco blijven staan. Was je voor 1 september 2010 al in dienst, dan geldt er een overgangsmaatregel.

De kosten van de pensioenregeling worden door Robeco aan het pensioenfonds betaald. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage aan de werkgever voor de opbouw van jouw pensioen. Deze eigen bijdrage is 25% van de premie die Robeco stort voor de opbouw in de basisregeling. Lees meer

Let op: In de Robeco pensioenregeling geldt voor de basisregeling een maximum salaris. Dit maximum ligt bij het salaris aan het einde van schaal 100. Over het salaris daarboven bouw je pensioen op via de aanvullende regeling.