Logo

"De basisregeling is een uitkeringsovereenkomst"

Robeco Pensioenen

Basisregeling

De basisregeling bij het Pensioenfonds Robeco is een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat je jaarlijks een stukje levenslang ouderdomspensioen opbouwt.

Over je salarisdeel (inclusief 13e maand) tussen € 16.322 en het einde van schaal 100 (2023: € 87.302) bouw je verplicht pensioen op in de basisregeling. Dit is dus een uitkeringsovereenkomst. Het opbouwpercentage is 1,621%. Dit betekent dat je jaarlijks een stukje levenslang ouderdomspensioen opbouwt. De hoogte van dit opgebouwde ouderdomspensioen wordt jaarlijks geïndexeerd als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

Over het eerste deel van je salaris bouw je geen pensioen op. Dat komt omdat je later AOW van de overheid krijgt. Een deel van je pensioen heb je dus al ‘binnen’. We noemen dat deel de ‘franchise’. In 2023 bedraagt de franchise € 16.322.

Omdat de financiering van deze regeling gebeurt via Collective Defined Contribution (CDC), staat alleen de jaarlijkse premie die de werkgever betaalt vast, de uitkomst dus niet. De pensioenopbouw kan dus lager worden als de premie niet meer kostendekkend is. De werkgever heeft namelijk geen bijstortverplichting.

 

Aanvullende pensioenregelingen (UOP)

Mogelijk ligt jouw salaris boven de grens voor deelname aan de basisregeling (2023: € 87.302) of ben je voor 2015 in dienst gekomen. Dan kun je over het salarisdeel daarboven pensioenkapitaal opbouwen in de bruto en/of netto DC-regelingen (UOP). Zie aanvullende regelingen.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert