Aanvullende regeling

pensioenfonds_robeco_1-20-aspect-ratio-1290-332

Naast de basisregeling kennen we
ook een aanvullende regeling

Dit is een individueel beschikbarepremieregeling, waarmee je een kapitaal opbouwt om op pensioendatum een pensioenuitkering aan te kopen. Afhankelijk van de hoogte van je salaris, kun je meedoen aan deze aanvullende regeling.

Ligt jouw salaris boven het einde van schaal 100 (2024: € 87.302), dan heb je recht op een extra premie. Robeco betaalt een percentage van de aanvullende grondslag aan premie. De aanvullende grondslag is dat deel van je salaris, dat uitstijgt boven het maximum. De hoogte van het premiepercentage is afhankelijk van je leeftijd op 1 april.

Je kunt deze premie gebruiken om pensioen op te bouwen via de aanvullende regeling (jaarlijks kun je er via MyWorkday ook voor kiezen om de premie toe te voegen aan je bruto salaris). Tot een pensioengevend salaris van € 137.800 (2024) is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de bruto aanvullende regeling.

Netto aanvullende regeling gestopt
Ligt je pensioengevend salaris boven de wettelijke grens van € 137.800 (2024), dan kun je over het deel boven die grens vanaf 1 april 2024 geen pensioenkapitaal meer opbouwen in de netto aanvullende regeling. De werkgever is met deze regeling gestopt en het pensioenfonds bereidt een collectieve waardeoverdracht voor van het opgebouwde netto pensioenkapitaal naar A.S.R. Ligt je salaris boven € 137.800 (2024), dan krijg je de premie voor dat deel vanaf 1 april 2024 uitbetaald als salaris.

Je bent vanaf 1 april 2024 nog steeds verzekerd voor netto nabestaandenpensioen alleen niet meer via het pensioenfonds. De werkgever heeft deze verzekering per die datum ondergebracht bij A.S.R.

Beschikbare premie
De aanvullende regeling is een beschikbarepremieregeling (ook wel een ’premieovereenkomst’ genoemd). Dit betekent dat je geen recht opbouwt op een pensioen dat afhankelijk is van je salaris, maar dat Robeco een premie beschikbaar stelt voor de opbouw van pensioen.

Leeftijd Premie*
21 t/m 24 jaar 6,0%
25 t/m 29 jaar 7,3%
30 t/m 34 jaar 8,9%
35 t/m 39 jaar 10,9%
40 t/m 44 jaar 13,3%
45 t/m 49 jaar 16,3%
50 t/m 54 jaar 20,0%
55 t/m 59 jaar 24,8%
60 t/m 66 jaar 31,1%

* % van het salaris boven het maximumsalaris voor de basisregeling

Als je 67 jaar wordt, wordt het opgebouwde DC-kapitaal omgezet in een ouderdomspensioen of een ouderdoms- en partnerpensioen. Tot de  pensioendatum draag jij als deelnemer het beleggingsrisico. De uiteindelijke hoogte van het pensioen hangt af van de hoogte van de gestorte premies, het rendement dat op de beleggingen wordt behaald en de rentestand op het moment dat het kapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering.