Pensioen uitruilen

pensioenfonds_robeco_1-20-1-aspect-ratio-1290-332

Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen

Je kunt bij pensionering je eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Voor het inruilen van partnerpensioen heb je toestemming van je partner nodig. Andersom kan ook. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, mits na de uitruil het partnerpensioen niet meer is dan 70% van het ouderdomspensioen.

Dit laatste kan zinvol zijn wanneer je bijvoorbeeld na een scheiding een nieuwe partner hebt. Voor deze nieuwe partner kan het opgebouwde partnerpensioen verhoudingsgewijs laag zijn, omdat een deel van het partnerpensioen ‘bijzonder partnerpensioen’ is geworden waar je ex-partner recht op heeft.
Lees meer >

In de aanvullende regeling heb je een vergelijkbare keuzemogelijkheid. Bij pensionering kun je ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen of ouderdoms- én partnerpensioen.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om uit te ruilen? Geef dit dan 6 maanden voor je gewenste pensioendatum aan, door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.