Logo

"Ik ontvang een pensioenuitkering van Robeco"

Robeco Pensioenen

Uitkeringsgerechtigden

Ontvangt u een pensioenuitkering? Dan is deze informatie is er speciaal voor u. U bouwde in ieder geval pensioen op via de basisregeling over uw salaris tot het maximum van schaal 100.

De basisregeling was tot 1 januari 2011 een eindloonregeling, wat inhoudt dat u ieder jaar pensioen opbouwde over het salaris dat u in dat jaar verdiende. Bij eventuele salarisverhogingen werden uw eerder opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd. Vanaf 1 januari 2011 is de basisregeling een basisregeling geworden. Dit betekent dat bij eventuele salarisverhogingen eerder opgebouwde pensioenaanspraken niet worden verhoogd.

Boven het einde van schaal 100 bouwen medewerkers van Robeco op dit moment ook een excedentkapitaal op. De excedentregeling is een beschikbarepremieregeling. De premie voor de opbouw van het excedentkapitaal kan worden gestort op een zogenaamde ‘UOP-rekening’ (voor de opbouw van pensioenkapitaal), of worden toegevoegd aan het bruto salaris.

Heeft u ook deelgenomen aan de aanvullende regeling? Dan is dat eventuele kapitaal omgezet in ouderdomspensioen op de ingangsdatum van uw pensioen. De uiteindelijke hoogte van het kapitaal was afhankelijk van de hoogte van de gestorte premies en het rendement dat op de beleggingen behaald is. De hoogte van het pensioen dat u door omzetting kreeg, was afhankelijk van de rentestand op het moment dat het tegoed werd omgezet in pensioen.

Mogelijk had u ook prepensioenaanspraken. Heeft u het prepensioenkapitaal om laten zetten naar een pensioenrekening? Dan is het standaard toegevoegd aan het ouderdomspensioen. U vindt een overzicht van deze aanspraken op uw pensioenoverzicht dat u eenmaal per jaar van Pensioenfonds Robeco ontvangt.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert