Uitkeringsgerechtigden

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-11-aspect-ratio-1290-332

Informatie voor ontvangers van een pensioenuitkering

Ontvang je een pensioenuitkering? Dan is deze informatie is er speciaal voor jou. Je bouwde in ieder geval pensioen op via de basisregeling over je salaris tot het maximum van schaal 100.

De basisregeling was tot 1 januari 2011 een eindloonregeling, wat inhoudt dat je ieder jaar pensioen opbouwde over het salaris dat je in dat jaar verdiende. Bij eventuele salarisverhogingen werden jouw eerder opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd. Vanaf 1 januari 2011 is de basisregeling een middelloonregelling geworden. Dit betekent dat bij eventuele salarisverhogingen eerder opgebouwde pensioenaanspraken niet worden verhoogd.

Boven het einde van schaal 100 bouwen medewerkers van Robeco op dit moment ook een excedentkapitaal op. De aanvullende regeling is een beschikbarepremieregeling. De premie voor de opbouw van het excedentkapitaal kan worden gestort op een zogenaamde ‘UOP-rekening’ (voor de opbouw van pensioenkapitaal), of worden toegevoegd aan het bruto salaris.

Heb je ook deelgenomen aan de aanvullende regeling? Dan is dat eventuele kapitaal omgezet in ouderdomspensioen op de ingangsdatum van jouw pensioen. De uiteindelijke hoogte van het kapitaal was afhankelijk van de hoogte van de gestorte premies en het rendement dat op de beleggingen behaald is. De hoogte van het pensioen dat u door omzetting kreeg, was afhankelijk van de rentestand op het moment dat het tegoed werd omgezet in pensioen.

Mogelijk had je ook prepensioenaanspraken. Heb je het prepensioenkapitaal om laten zetten naar een pensioenrekening? Dan is het standaard toegevoegd aan het ouderdomspensioen. Je vindt een overzicht van deze aanspraken op uw pensioenoverzicht dat je eenmaal per jaar van Pensioenfonds Robeco ontvangt.