Veelgestelde vragen

pensioenfonds_robeco_1-7-aspect-ratio-1290-332

Antwoorden op vragen over de aanvullende regelingen

Is of word je bruto jaarsalaris hoger dan € 87.302? Dan neem je deel aan de bruto aanvullende regeling. Verdien je meer dan € 137.800 dan neem je ook deel aan de netto aanvullende regeling. In beide gevallen mag je kiezen wat je met je beschikbare premie wil doen.

Ieder jaar valt er wat te kiezen: Tegelijk met de jaarlijkse salarisronde kun je in de aanvullende pensioenregeling(en) kiezen wat je met je beschikbare premie wil doen. Mogelijk heb je hierover een e-mail bericht gekregen en heb je al wat kunnen lezen op het intranet van Robeco. Hieronder de meestgestelde vragen en lees je de antwoorden daarop.

Dit zijn individueel beschikbarepremieregelingen, waarmee je een kapitaal opbouwt om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen. Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto en/of netto beschikbarepremieregeling.

Via deze handige beslisboom kun je zien welke regelingen voor jou gelden.

Zowel de bruto als netto UOP-regeling is een individuele beschikbarepremieregeling. Je doet automatisch mee aan deze regelingen. Je pensioenpremie wordt door de werkgever gestort op je persoonlijke pensioenrekening.

Als je eenmaal deelnemer bent dan kun je inloggen op een portaal en je risicohouding bepalen en de keuze maken om voor een life cycle. Alleen in de netto regeling is er de mogelijkheid om zelf te beleggen.

<proces is/ wordt aangepast: nadere info wordt zsm geplaatst>

De werkgever biedt echter ook de mogelijkheid om je premie niet naar je persoonlijke pensioenregeling over te maken, maar om deze uit te laten betalen als salaris. Dat noemen we opt out.

Ieder jaar in maart krijg je van de werkgever de keuze voorgelegd of je voor opt out kiest of niet. Zowel voor de bruto als netto aanvullende regeling kun je deze keuze maken. Maak je geen keuze, dan wordt een jaar lang je pensioenpremie automatisch maandelijks naar je persoonlijke pensioenrekening overgemaakt.

Hier lees je wat de voor- en nadelen zijn van een keuze voor opt out. (Voor- en nadelen premie storten op je UOP-rekening of laten uitbetalen als salaris | Pensioenfonds Robeco).

Een advies kunnen we je niet geven, maar de voor- en nadelen van je keuzes hebben we voor je op een rijtje gezet. Je bekijkt het hier.

Het keuzemoment voor wat je met je beschikbare premie wil doen, is als je in dienst komt bij de werkgever of bij het jaarlijkse ijkmoment op 1 april. De brief van het pensioenfonds met de scenario’s komt echter later. Dus mogelijk nadat je de keuze al hebt gemaakt.

Wil je wachten op de brief met scenario’s, dan kun je nu voor opt out kiezen en bij het volgende ijkmoment op 1 april je keuze heroverwegen. Je kunt er ook voor kiezen wel gewoon automatisch je premie naar je pensioenrekening te laten overmaken en bij het volgende ijkmoment op 1 april je keuze heroverwegen.

De primaire doelstelling van de beschikbare premie die de werkgever beschikbaar stelt, is het opbouwen van pensioen. Dus als je geen keuze maakt, dan weet je dat er in ieder geval pensioen voor je wordt opgebouwd.

Maak je de keuze voor opt out, dan weet je dat je de eerst volgende keer in maart opnieuw de keuze kunt maken. Je kunt dan besluiten om wel mee te doen.

Houd er rekening mee dat de premie die eenmaal op je persoonlijke pensioenrekening is gestort een pensioenbestemming heeft. Je kunt er dus niet meer vrij over beschikken.

Andersom is het ook zo dat als je een jaar geen premie inlegt, je niet de mogelijkheid hebt om in de toekomst dat ‘verloren’ jaar in te halen. Als je dan toch extra wil sparen voor je pensioen, dan moet je dat buiten Pensioenfonds Robeco om regelen.

Pensioenfonds Robeco biedt de mogelijkheid om zelf extra premie in te leggen niet meer aan.

Wilt u weten of u extra vrije fiscale ruimte hebt om in privé bij te sparen voor pensioen (bijvoorbeeld via banksparen), laat u dan goed informeren door een financieel expert.

Ook op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over: Bereken uw aftrekbare lijfrentepremie (vanaf 2016) (belastingdienst.nl)

De premie die de werkgever als arbeidsvoorwaarde beschikbaar stelt, kan hoger zijn dan de beschikbare premie die volgens de fiscale staffel maximaal gestort kan worden op je aanvullende rekening. Bijvoorbeeld omdat je al langer in dienst bent en compensatiebedragen ontvangt als onderdeel van je aanvullende premie.

De verandering dat de 13e maand, die voortaan onder de pensioengrondslag voor de basisregeling valt, heeft ook effect. Daarover bouw je dus al pensioen op in de basisregeling, waardoor er minder fiscale ruimte over is voor de DC-premie.

Het ‘te veel’ aan premie wordt automatisch maandelijks uitbetaald als loon.

Of het nu wel of niet premie inlegt, je nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gewoon verzekerd.

Je bouwt in onze pensioenregeling nabestaandenpensioen op over je pensioengevend salaris tot het einde van schaal 100. Daarnaast is een verzekering van je nabestaandenpensioen over toekomstige dienstjaren die gebaseerd op je volledige T.V.I..

Ook als je kiest voor opt out van je DC-premies blijft je nabestaandenpensioen verzekerd zolang je een actieve deelnemer bent. De kapitalen die je opbouwt op je aanvullende rekeningen worden in geval van overlijden gebruikt voor aankoop van een extra nabestaandenpensioen. Dus als je kiest voor opt out dan word je nabestaandenpensioen lager.

Hoewel je ieder jaar opnieuw je keuze voor opt out kunt maken, willen we je bij aanvang van deelname aan de aanvullende  regeling inzicht geven in wat de gevolgen van die keuze zijn.

Nadat je deelnemer bent geworden, krijg je automatisch van het pensioenfonds een informatiebrief met daarin aangegeven hoe hoog je te verwachten ouderdomspensioen wordt bij 3 verschillende scenario’s als je tot aan je pensioendatum zou blijven deelnemen aan de aanvullende regeling. Deze informatie is wettelijk verplicht.

We houden er in de scenario’s rekening mee dat je ouder wordt en dat je pensioenpremie meestijgt met je leeftijd.

Als je met pensioen gaat, kun je met je kapitaal bij ons pensioenfonds een levenslange ouderdomspensioenuitkering aankopen. Dit is een zogenaamde ‘stabiele’ uitkering. Zowel voor je bruto als netto aanvullende regeling.

Je mag ook bij een andere pensioenuitvoerder een ouderdomspensioenuitkering aankopen, dat heet ‘shoppen’.

Let op: Voor je bruto kapitaal heb je een inkoopvoordeel bij ons eigen pensioenfonds, omdat er in de premie voor de basisregeling rekening wordt gehouden met een opslag voor buffers over je volledige T.V.I. Voor je netto DC is dit voordeel er niet.

Je kunt ook na pensioendatum doorbeleggen met de kapitalen op je aanvullende rekeningen. Dat kan niet met je opgebouwde pensioen in de basisregeling. Als je doorbelegt, blijft jouw pensioenuitkering ook na je pensioenleeftijd afhankelijk van de beleggingsrendementen. Dit noemen we een variabele uitkering.

Voor- en nadelen van een variabele uitkering
Doorbeleggen na pensionering heeft als voordeel dat je extra rendement kunt behalen op jouw ‘pensioenpot’. Dat kan een interessante mogelijkheid zijn. Je pensioenuitkering kan door doorbeleggen uiteraard ook minder waard worden.

Overweeg je de keuze voor een variabele pensioenuitkering?
Dan is het verstandig om hier met een pensioenadviseur over te praten. Zo kun je goed de voor- en nadelen op een rij zetten. Hierbij is het goed om te weten dat een combinatie van een vaste en variabele uitkering ook mogelijk is.

Op dit moment biedt Pensioenfonds Robeco de mogelijkheid voor doorbeleggen niet zelf aan. Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om door te beleggen na je pensionering, verwijzen we je graag door naar een verzekeraar die het wel aanbiedt.

In 2024 is het maximale loon waarover je bruto pensioen kunt opbouwen wettelijk verhoogd van € 128.810 naar € 137.800. Het kan dus voorkomen dat je vorig jaar meedeed aan de netto DC-regeling maar je in 2024 alleen in de bruto DC-regeling premie in kunt leggen. De totale pensioenpremie die je ontvangt boven een jaarsalaris van € 87.302 blijft echter ongewijzigd.