Performance

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Bekijk de performance

Hoe doen de onderliggende fondsen van de life cycles het?

Pimco Emerging Markets Bond
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in overheids- en/of bedrijfsobligaties en andere schuldinstrumenten die in euro luiden en die een gemiddelde resterende looptijd hebben van meer dan 10 jaar. >>

Robeco High Yield Bonds
Het fonds belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan ‘normale’ uitgevers van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van onze brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico’s zijn afgedekt naar de euro. Er is geen actief durationbeleid, omdat de duration is afgedekt naar de benchmarkduration. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt: voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of als leverage voor extra exposure naar de creditmarkt. >>

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities
Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van ondernemingen in opkomende economieën zoals Korea, Taiwan, Polen en Brazilië. Deze economieën kunnen snel groeien, waardoor de risico’s ook hoger kunnen zijn dan in de ontwikkelde landen. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door te beleggen in off-benchmarkposities binnen vastgestelde risicolimieten. >>

Robeco QI Global Conservative Equities
Het fonds wordt actief beheerd en belegt in aandelen met een lage volatiliteit in ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds streeft naar langetermijnrendementen die hoger zijn dan die van aandelenmarkten met een lager neerwaarts risico over de volledige beleggingscyclus, terwijl het relatieve risico toch onder controle wordt gehouden door de toepassing van limieten (op landen en sectoren) voor de mate van afwijking van de Benchmark. >>

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund
Het fonds wordt actief beheerd en belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. De doelstelling van het fonds is om een beter rendement te behalen dan de index. Het fonds streeft naar een goed gediversifieerde blootstelling aan een geïntegreerd multi-factor aandelenselectiemodel dat bestaat uit bewezen rendementsfactoren zoals waarde, kwaliteit en momentum.>>

Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds
Het fonds wordt actief beheerd en belegt in staatsobligaties en staatsgerelateerde obligaties in euro. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties met een rating van ten minste AA of een vergelijkbare rating van ten minste een van de erkende ratingbureaus. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel door ESG-scores van landen te integreren en te beleggen in groene obligaties van overheden en overheidsgerelateerde entiteiten. >>

Robeco Customized Liability Driven Fund
Het fonds heeft een defensieve propositie door voornamelijk te beleggen in kernstaatsobligaties in euro van landen als Duitsland en Nederland. >>